Prev Chapter Zephaniah 3 Next Chapter
1
Celakalah
1ywh
<1945>
ia yang
 
 
memberontak
2harm
<4754>
dan
 
 
tercemar
3hlagnw
<1351>
kota
4ryeh
<5892>
yang
 
 
menindas
5hnwyh
<3238>
2
Ia
 
 
tidak
1al
<3808>
mendengarkan
2hems
<8085>
teguran
3lwqb
<6963>
dan
 
 
tidak
4al
<3808>
memedulikan
5hxql
<3947>
didikan
6rowm
<4148>
Ia
 
 
tidak
8al
<3808>
percaya
9hxjb
<982>
kepada
10la
<413>
TUHAN
7hwhyb
<3068>
dan
 
 
tidak
12al
<3808>
mendekat
13hbrq
<7126>
kepada
 
 
Allahnya
11hyhla
<430>
3
Para
 
 
pemimpin
1hyrv
<8269>
di
 
 
tengah-tengahnya
2hbrqb
<7130>
seperti
 
 
singa
3twyra
<738>
yang
 
 
mengaum
4Mygas
<7580>
para
 
 
hakimnya
5hyjps
<8199>
seperti
 
 
serigala
6ybaz
<2061>
malam
7bre
<6153>
yang
 
 
tidak
8al
<3808>
meninggalkan
9wmrg
<1633>
apa pun untuk
 
 
pagi hari
10rqbl
<1242>
4
Para
 
 
nabinya
1hyaybn
<5030>
ceroboh
2Myzxp
<6348>
orang-orang
3ysna
<582>
pengkhianat
4twdgb
<900>
para
 
 
imamnya
5hynhk
<3548>
melanggar
6wllx
<2490>
kekudusan
7sdq
<6944>
mencemarkan
8womx
<2554>
Taurat
9hrwt
<8451>
5
TUHAN
1hwhy
<3068>
yang
 
 
adil
2qydu
<6662>
ada
 
 
di tengah-tengahnya
3hbrqb
<7130>
tidak
4al
<3808>
berbuat
5hvey
<6213>
kecurangan
6hlwe
<5766>
Setiap pagi
8rqbb 7rqbb
<1242> <1242>
Dia
 
 
memberikan
10Nty
<5414>
keadilan-Nya
9wjpsm
<4941>
dan
 
 
tidak pernah
12al
<3808>
gagal
13rden
<5737>
pada waktu
 
 
fajar
11rwal
<216>
Namun
 
 
orang-orang curang
16lwe
<5767>
tidak
14alw
<3808>
tahu
15edwy
<3045>
malu
17tsb
<1322>
6
Aku telah
 
 
melenyapkan
1ytrkh
<3772>
bangsa-bangsa
2Mywg
<1471>
menara-menara penjuru
4Mtwnp
<6438>
menjadi reruntuhan
3wmsn
<8074>
Aku telah
 
 
merusakkan
5ytbrxh
<2717>
jalan-jalannya
6Mtwuwx
<2351>
sehingga
 
 
tidak ada
7ylbm
<1097>
yang
 
 
melintasinya
8rbwe
<5674>
Kota-kota
10Mhyre
<5892>
mereka telah
 
 
dihancurkan
9wdun
<6658>
sehingga
 
 
tidak ada
11ylbm
<1097>
orang
12sya
<376>
dan
 
 
tidak ada
13Nyam
<369>
penduduknya
14bswy
<3427>
7
Pikir-Ku
1ytrma
<559>
tentu
2Ka
<389>
mereka akan
 
 
takut
3yaryt
<3372>
kepada-Ku akan
4ytwa
<853>
menerima
5yxqt
<3947>
pengajaran
6rowm
<4148>
Maka
 
 
tempat perlindunganmu
9hnwem
<4585>
tidak
7alw
<3808>
akan
 
 
dilenyapkan
8trky
<3772>
sesuai
 
 
segala
10lk
<3605>
 
11rsa
<834>
pembalasan-Ku
12ytdqp
<6485>
terhadapnya
13hyle
<5921>
Akan
 
 
tetapi
14Nka
<403>
mereka
 
 
semakin giat
15wmyksh
<7925>
melakukan
16wtyxsh
<7843> ==>
segala
17lk
<3605>
perbuatan
18Mtwlyle
<5949>
busuk
16wtyxsh
<== <7843>
mereka
 
 
8
Sebab
 
 
itu
1Nkl
<3651>
nantikanlah
2wkx
<2442>
Aku
3yl
<0>
firman
4Man
<5002>
TUHAN
5hwhy
<3068>
Sampai pada
 
 
hari
6Mwyl
<3117>
saat Aku
 
 
bangkit
7ymwq
<6965>
sebagai
 
 
saksi
8del
<5706>
Sebab
9yk
<3588>
keputusan-Ku
10yjpsm
<4941>
adalah untuk
 
 
mengumpulkan
11Poal
<622>
bangsa-bangsa
12Mywg
<1471>
dan
 
 
menghimpun
13yubql
<6908>
kerajaan-kerajaan
14twklmm
<4467>
untuk
 
 
mencurahkan
15Kpsl
<8210>
ke
 
 
atas
16Mhyle
<5921>
mereka
 
 
murka-Ku
17ymez
<2195>
yaitu
 
 
seluruh
18lk
<3605>
amarah-Ku
20ypa
<639>
yang
 
 
menyala-nyala
19Nwrx
<2740>
Sebab
21yk
<3588>
seluruh
25lk
<3605>
bumi
26Urah
<776>
akan
 
 
dilahap
24lkat
<398>
oleh
 
 
api
22sab
<784>
cemburu-Ku
23ytanq
<7068>
9
Sesungguhnya
1yk
<3588>
pada
 
 
waktu
2za
<227>
itu Aku akan
 
 
mengaruniakan
3Kpha
<2015>
bibir
6hpv
<8193>
 
4la
<413>
bangsa-bangsa
5Myme
<5971>
menjadi
 
 
bersih
7hrwrb
<1305>
supaya mereka
 
 
semua
9Mlk
<3605>
dapat
 
 
menyerukan
8arql
<7121>
nama
10Msb
<8034>
TUHAN
11hwhy
<3068>
dan
 
 
beribadah
12wdbel
<5647>
kepada-Nya dengan
 
 
bahu-membahu
13Mks
<7926>
 
14dxa
<259>
10
Dari seberang
1rbem
<5676>
Sungai
2yrhnl
<5104>
Kush
3swk
<3568>
orang-orang yang memuji-Ku
4yrte
<6282>
putri
5tb
<1323>
yang
 
 
terserak-serak
6yuwp
<6327>
akan
 
 
membawa
7Nwlbwy
<2986>
persembahan-Ku
8ytxnm
<4503>
11
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
kamu
 
 
tidak
3al
<3808>
akan lagi
 
 
mendapat malu
4yswbt
<954>
karena
 
 
segala
5lkm
<3605>
perbuatanmu
6Kytlyle
<5949>
yang
7rsa
<834>
memberontak
8tesp
<6586>
terhadap Aku
9yb
<0>
sebab
10yk
<3588>
pada waktu
11za
<227>
itu Aku akan
 
 
menyingkirkan
12ryoa
<5493>
dari
 
 
tengah-tengahmu
13Kbrqm
<7130>
orang-orang yang
 
 
bersukaria
14yzyle
<5947>
dalam
 
 
kecongkakan
15Ktwag
<1346>
dan kamu
 
 
tidak
16alw
<3808>
akan
 
 
lagi
19dwe 17ypowt
<5750> <3254>
meninggikan
18hhbgl
<1361>
dirimu di atas
 
 
gunung-Ku
20rhb
<2022>
yang
 
 
kudus
21ysdq
<6944>
12
Akan kubiarkan
 
 
hidup
1ytrashw
<7604>
di
 
 
tengah-tengahmu
2Kbrqb
<7130>
suatu
 
 
umat
3Me
<5971>
yang
 
 
rendah
4yne
<6041>
hati dan
 
 
lemah
5ldw
<1800>
dan mereka akan
 
 
berlindung
6woxw
<2620>
dalam
 
 
nama
7Msb
<8034>
TUHAN
8hwhy
<3068>
13
Sisa-sisa
1tyras
<7611>
Israel
2larvy
<3478>
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
melakukan
4wvey
<6213>
kejahatan
5hlwe
<5766>
atau
6alw
<3808>
berbicara
7wrbdy
<1696>
bohong
8bzk
<3577>
atau
9alw
<3808>
ditemukan
10aumy
<4672>
dalam
 
 
mulut
11Mhypb
<6310>
mereka
 
 
lidah
12Nwsl
<3956>
penipu
13tymrt
<8649>
Sebab
14yk
<3588>
mereka
15hmh
<1992>
semua akan
 
 
digembalakan
16wery
<7462>
dan
 
 
berbaring
17wubrw
<7257>
dan
 
 
tidak
18Nyaw
<369>
ada yang akan
 
 
mengganggu
19dyrxm
<2729>
mereka
20o
<0>
14
Bersorak-sorailah
1ynr
<7442>
hai
 
 
Putri
2tb
<1323>
Sion
3Nwyu
<6726>
bergembiralah
4weyrh
<7321>
hai
 
 
Israel
5larvy
<3478>
Bersukacitalah
6yxmv
<8055>
dan
 
 
bersukarialah
7yzlew
<5937>
dengan
 
 
segenap
8lkb
<3605>
hatimu
9bl
<3820>
hai
 
 
Putri
10tb
<1323>
Yerusalem
11Mlswry
<3389>
15
TUHAN
2hwhy
<3068>
telah
 
 
menyingkirkan
1ryoh
<5493>
hukumanmu
3Kyjpsm
<4941>
Dia telah
 
 
melenyapkan
4hnp
<6437>
musuh-musuhmu
5Kbya
<341>
Raja
6Klm
<4428>
Israel
7larvy
<3478>
yaitu
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
ada di
 
 
tengah-tengahmu
9Kbrqb
<7130>
kamu
 
 
tidak
10al
<3808>
akan
 
 
takut
11yaryt
<3372>
lagi
13dwe
<5750>
kepada
 
 
malapetaka
12er
<7451>
16
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
akan
 
 
dikatakan
3rmay
<559>
kepada
 
 
Yerusalem
4Mlswryl
<3389>
Jangan
5la
<408>
takut
6yaryt
<3372>
hai
 
 
Sion
7Nwyu
<6726>
Jangan
8la
<408>
biarkan
 
 
tanganmu
10Kydy
<3027>
menjadi lemah
9wpry
<7503>
17
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allahmu
2Kyhla
<430>
ada di
 
 
tengah-tengahmu
3Kbrqb
<7130>
sebagai
 
 
pahlawan
4rwbg
<1368>
yang
 
 
menyelamatkan
5eyswy
<3467>
Dia
 
 
bergembira
6vyvy
<7797>
atasmu
7Kyle
<5921>
dengan
 
 
bersukacita
8hxmvb
<8057>
Dia akan
 
 
tinggal
9syrxy
<2790>
dalam
 
 
kasih-Nya
10wtbhab
<160>
Dia akan
 
 
bersorak-sorai
11lygy
<1523>
karenamu
 
 
dengan
12Kyle
<5921>
sorak
13hnrb
<7440>
kegirangan
 
 
18
Aku akan mengumpulkan mereka yang
 
 
bersedih
1ygwn
<3013>
untuk hari
 
 
pertemuan
2dewmm
<4150>
raya sehingga kamu tidak lagi
5wyh 4Kmm 3ytpoa
<1961> <4480> <622>
menanggung
6tavm
<4864>
 
7hyle
<5921>
cela
8hprx
<2781>
19
Sesungguhnya
1ynnh
<2005>
pada
 
 
waktu
6teb
<6256>
itu Aku akan
 
 
bertindak
2hve
<6213>
terhadap
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
yang
 
 
menindasmu
5Kynem
<6031>
Aku akan
7ayhh
<1931>
menyelamatkan
8yteswhw
<3467>
yang
9ta
<853>
timpang
10heluh
<6760>
mengumpulkan
12Ubqa
<6908>
yang
 
 
tercerai berai
11hxdnhw
<5080>
dan
 
 
mengubah
13Mytmvw
<7760>
aib
18Mtsb
<1322>
mereka menjadi
 
 
pujian
14hlhtl
<8416>
dan
 
 
dikenal
15Mslw
<8034>
di
 
 
seluruh
16lkb
<3605>
bumi
17Urah
<776>
20
Pada
 
 
waktu
1teb
<6256>
itu
2ayhh
<1931>
Aku akan
 
 
membawa
3ayba
<935>
kamu pulang pada
4Mkta
<853>
waktu
5tebw
<6256>
aku
 
 
mengumpulkanmu
6yubq
<6908>
 
7Mkta
<853>
sebab
8yk
<3588>
Aku akan
 
 
memberikan
9Nta
<5414>
 
10Mkta
<853>
kemasyhuran
11Msl
<8034>
dan
 
 
pujian
12hlhtlw
<8416>
kepadamu di antara
 
 
segala
13lkb
<3605>
bangsa
14yme
<5971>
di
 
 
bumi
15Urah
<776>
ketika
 
 
memulihkan
16ybwsb
<7725>
 
17ta
<853>
keadaanmu
18Mkytwbs
<7622>
di depan
 
 
mata
19Mkynyel
<5869>
mereka
 
 
firman
20rma
<559>
TUHAN
21hwhy
<3068>