Prev Chapter Zechariah 12 Next Chapter
1
Inilah
1avm
<4853>
firman
2rbd
<1697>
TUHAN
3hwhy
<3068>
mengenai
4le
<5921>
Israel
5larvy
<3478>
Firman
6Man
<5002>
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
 
 
membentangkan
8hjn
<5186>
langit
9Myms
<8064>
meletakkan dasar
10doyw
<3245>
bumi
11Ura
<776>
dan
 
 
menciptakan
12ruyw
<3335>
roh
13xwr
<7307>
di
 
 
dalam
15wbrqb
<7130>
manusia
14Mda
<120>
 
16P
<0>
2
Lihatlah
1hnh
<2009>
Aku
2ykna
<595>
menjadikan
3Mv
<7760>
 
4ta
<853>
Yerusalem
5Mlswry
<3389>
sebagai
 
 
pasu
6Po
<5592>
berisi air yang

memabukkan
7ler
<7478>
segala
8lkl
<3605>
bangsa
9Mymeh
<5971>
di sekelilingnya
10bybo
<5439>
juga
11Mgw
<1571>
 
12le
<5921>
Yehuda
13hdwhy
<3063>
akan
 
 
mengalami
14hyhy
<1961>
kesusahan
16le
<5921>
ketika
 
 
Yerusalem
17Mlswry
<3389>
terkepung
15rwumb
<4692>
3
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
Aku akan
 
 
menjadikan
4Myva
<7760>
 
5ta
<853>
Yerusalem
6Mlswry
<3389>
batu
7Nba
<68>
pikulan
8homem
<4614>
bagi
 
 
segala
9lkl
<3605>
bangsa
10Mymeh
<5971>
Siapa yang
11lk
<3605>
mengangkatnya
12hyome
<6006>
akan
 
 
terluka parah
14wjrvy 13jwrv
<8295> <8295>
Segala
17lk
<3605>
bangsa
18yywg
<1471>
di
 
 
bumi
19Urah
<776>
akan
 
 
berkumpul
15wpoanw
<622>
untuk
 
 
menyerangnya
16hyle
<5921>
4
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
firman
3Man
<5002>
TUHAN
4hwhy
<3068>
Aku akan
 
 
membuat
5hka
<5221>
semua
6lk
<3605>
kuda
7owo
<5483>
menjadi
 
 
bingung
8Nwhmtb
<8541>
penunggangnya
9wbkrw
<7392>
menjadi
 
 
gila
10Nwegsb
<7697>
Atas
11lew
<5921>
kaum
12tyb
<1004>
Yehuda
13hdwhy
<3063>
Aku akan
 
 
membuka
14xqpa
<6491>
 
15ta
<853>
mata-Ku
16ynye
<5869>
tetapi
 
 
segala
17lkw
<3605>
kuda
18owo
<5483>
bangsa-bangsa
19Mymeh
<5971>
akan Aku
 
 
buat
20hka
<5221>
menjadi hitam
21Nwrweb
<5788>
5
Sesudah itu
 
 
kepala kaum
2ypla
<441>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
akan
 
 
berkata
1wrmaw
<559>
dalam
 
 
hatinya
4Mblb
<3820>
 
6yl
<0>
Penduduk
7ybsy
<3427>
Yerusalem
8Mlswry
<3389>
memiliki
 
 
kekuatan
5huma
<556>
karena
 
 
TUHAN
9hwhyb
<3068>
semesta alam
10twabu
<6635>
Allah
11Mhyhla
<430>
mereka
 
 
6
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
Aku akan
 
 
membuat
3Myva
<7760>
 
4ta
<853>
kepala kaum
5ypla
<441>
Yehuda
6hdwhy
<3063>
seperti
 
 
periuk
7rwykk
<3595>
api
8sa
<784>
di tengah-tengah
 
 
kayu bakar
9Myueb
<6086>
dan seperti
 
 
suluh
10dyplkw
<3940>
berapi
11sa
<784>
di tengah-tengah
 
 
berkas gandum
12rymeb
<5995>
Mereka akan
 
 
melalap
13wlkaw
<398>
 
18ta
<853>
semua
19lk
<3605>
suku
 
 
bangsa
20Mymeh
<5971>
di
 
 
sekelilingnya
21bybo
<5439>
baik
 
 
di
16lew
<5921>
sebelah kiri
17lwamv
<8040>
dan
 
 
di
14le
<5921>
sebelah kanannya
15Nymy
<3225>
tetapi
 
 
penduduk
22hbsyw
<3427> ==>
Yerusalem
23Mlswry
<3389>
akan
24dwe
<5750>
tetap
 
 
tinggal
22hbsyw
<== <3427>
di
 
 
tempatnya
25hytxt
<8478>
sendiri di
 
 
Yerusalem
26Mlswryb
<3389>
 
27P
<0>
7
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
menyelamatkan
1eyswhw
<3467>
 
3ta
<853>
kemah-kemah
4ylha
<168>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
yang
 
 
pertama
6hnsarb
<7223>
kali
 
 
supaya
7Neml
<4616>
 
9ldgt 8al
<1431> <3808>
kemuliaan
10trapt
<8597>
keturunan
11tyb
<1004>
Daud
12dywd
<1732>
dan
 
 
kemuliaan
13traptw
<8597>
penduduk
14bsy
<3427>
Yerusalem
15Mlswry
<3389>
tidak terlalu memegahkan diri
 
 
terhadap
16le
<5921>
Yehuda
17hdwhy
<3063>
8
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
TUHAN
4hwhy
<3068>
akan
 
 
melindungi
3Ngy
<1598>
 
5deb
<1157>
penduduk
6bswy
<3427>
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
sehingga
8hyhw
<1961>
yang paling
 
 
lemah
9lsknh
<3782>
di antara mereka pada
10Mhb
<0>
waktu
11Mwyb
<3117>
itu
12awhh
<1931>
akan menjadi seperti
 
 
Daud
13dywdk
<1732>
dan
 
 
keturunan
14tybw
<1004>
Daud
15dywd
<1732>
akan menjadi seperti
 
 
Allah
16Myhlak
<430>
seperti
 
 
malaikat
17Kalmk
<4397>
TUHAN
18hwhy
<3068>
yang mengepalai
 
 
mereka
19Mhynpl
<6440>
9
Pada
1hyhw
<1961>
waktu
2Mwyb
<3117>
itu
3awhh
<1931>
Aku akan berikhtiar
 
 
untuk
4sqba
<1245>
memusnahkan
5dymshl
<8045>
 
6ta
<853>
segala
7lk
<3605>
bangsa
8Mywgh
<1471>
yang
 
 
datang
9Myabh
<935>
untuk
 
 
menyerang
10le
<5921>
Yerusalem
11Mlswry
<3389>
10
Aku akan
 
 
mencurahkan
1ytkpsw
<8210>
roh
8xwr
<7307>
kasih karunia
9Nx
<2580>
dan roh
 
 
permohonan
10Mynwnxtw
<8469>
atas
2le
<5921>
keturunan
3tyb
<1004>
Daud
4dywd
<1732>
dan
 
 
atas
5lew
<5921>
penduduk
6bswy
<3427>
Yerusalem
7Mlswry
<3389>
mereka akan
 
 
memandang
11wjybhw
<5027>
kepada-Ku
12yla
<413>
yang sudah mereka
14rsa 13ta
<834> <853>
tikam
15wrqd
<1856>
dan akan
 
 
meratapi
16wdpow
<5594>
dia
 
 
seperti
17wyle
<5921>
orang
 
 
meratapi
18dpomk
<5594>
 
19le
<5921>
anak tunggalnya
20dyxyh
<3173>
dan
 
 
bersedih
21rmhw
<4843>
karena
22wyle
<5921>
dia
 
 
seperti
24le
<5921>
orang yang
 
 
menangisi
23rmhk
<4843>
anak sulungnya
25rwkbh
<1060>
11
Pada
 
 
waktu
1Mwyb
<3117>
itu
2awhh
<1931>
akan ada
 
 
ratapan
4dpomh
<4553>
yang
 
 
besar
3ldgy
<1431>
di
 
 
Yerusalem
5Mlswryb
<3389>
seperti
 
 
ratapan
6dpomk
<4553>
di
7ddh
<0>
Hadad-Rimon
8Nwmr
<1910>
di
 
 
Lembah
9teqbb
<1237>
Megido
10Nwdgm
<4023>
12
Di
1hdpow
<5594>
negeri
2Urah
<776>
itu setiap
 
 
kaum
3twxpsm
<4940>
keluarga
4twxpsm
<4940>
tersendiri
5dbl
<905>
dan
9dbl
<905>
istri-istri
10Mhysnw
<802>
mereka tersendiri akan meratap yaitu
6txpsm
<4940>
keturunan
7tyb
<1004>
Daud
8dywd
<1732>
dan istri-istri mereka
11dbl
<905>
kaum
12txpsm
<4940>
keturunan
13tyb
<1004>
Natan
14Ntn
<5416>
dan
15dbl
<905>
istri-istri
16Mhysnw
<802>
mereka
17dbl
<905>
13
kaum
1txpsm
<4940>
keturunan
2tyb
<1004>
Lewi
3ywl
<3878>
dan istri-istri mereka
6dbl 5Mhysnw 4dbl
<905> <802> <905>
kaum
7txpsm
<4940>
Simei
8yemsh
<8097>
dan
9dbl
<905>
istri-istri
10Mhysnw
<802>
mereka
11dbl
<905>
14
juga
 
 
semua
1lk
<3605>
kaum
2twxpsmh
<4940>
yang
 
 
tersisa
3twrasnh
<7604>
setiap
4txpsm
<4940>
kaum
5txpsm
<4940>
tersendiri
8dbl 6dbl
<905> <905>
dan
 
 
istri-istri
7Mhysnw
<802>
mereka tersendiri
9o
<0>