Prev Chapter Numbers 25 Next Chapter Show all verses
1
Bangsa
 
 
Israel
2larvy
<3478>
tinggal
1bsyw
<3427>
di
 
 
Sitim
3Myjsb
<7851>
bangsa
5Meh
<5971>
itu
 
 
mulai
4lxyw
<2490>
melakukan
 
 
pelacuran
6twnzl
<2181>
dengan
7la
<413>
perempuan
8twnb
<1323>
Moab
9bawm
<4124>
2
Perempuan-perempuan ini
 
 
mengundang
1Narqtw
<7121>
bangsa
2Mel
<5971>
itu untuk mempersembahkan
 
 
kurban
3yxbzl
<2077>
kepada
 
 
ilahnya
4Nhyhla
<430>
Umat
6Meh
<5971>
itu turut
 
 
makan
5lkayw
<398>
dan sujud
 
 
menyembah
7wwxtsyw
<7812>
kepada
 
 
ilah
8Nhyhlal
<430>
mereka
 
 
3
Ketika
 
 
Israel
2larvy
<3478>
bergabung
1dmuyw
<6775>
dengan
3lebl
<0>
Baal-Peor
4rwep
<1187>
TUHAN
7hwhy
<3068>
murka
6Pa 5rxyw
<639> <2734>
kepada
 
 
Israel
8larvyb
<3478>
4
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Tangkap
5xq
<3947>
 
6ta
<853>
semua
7lk
<3605>
pemimpin
8ysar
<7218>
orang-orang
9Meh
<5971>
itu dan
 
 
gantunglah
10eqwhw
<3363>
mereka pada
 
 
siang hari
14smsh
<8121>
di hadapan
13dgn
<5048>
 
11Mtwa
<853>
TUHAN
12hwhyl
<3068>
Dengan demikian
 
 
murka
17Pa 16Nwrx
<639> <2740>
TUHAN
18hwhy
<3068>
surut
15bsyw
<7725>
dari
 
 
Israel
19larvym
<3478>
5
Musa
2hsm
<4872>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
para
 
 
hakim
4yjps
<8199>
Israel
5larvy
<3478>
Bunuhlah
6wgrh
<2026>
orang-orang
8wysna 7sya
<582> <582>
yang
 
 
bergabung
9Mydmunh
<6775>
dengan
10lebl
<0>
Baal-Peor
11rwep
<1187>