Prev Chapter Numbers 28 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Perintahkan
1wu
<6680>
ini kepada
2ta
<853>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
mereka harus memberikan
7ta 6Mhla 5trmaw
<853> <413> <559>
persembahan
8ynbrq
<7133>
pada-Ku berupa
 
 
roti
9ymxl
<3899>
dan
13wrmst
<8104>
persembahkanlah
14byrqhl
<7126>
 
15yl
<0>
pada waktunya
16wdewmb
<4150>
persembahan dengan api
10ysal
<801>
yang
 
 
harum
12yxxyn
<5207>
baunya
11xyr
<7381>
yang menyenangkan Aku
 
 
3
Katakanlah
1trmaw
<559>
kepada
 
 
mereka
2Mhl
<0>
inilah
3hz
<2088>
kurban dengan api
4hsah
<801>
yang
5rsa
<834>
harus kamu
 
 
persembahkan
6wbyrqt
<7126>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
sebagai
 
 
kurban bakaran
14hle
<5930>
tetap
15dymt
<8548>
setiap
 
 
hari
13Mwyl
<3117>
dua
12Myns
<8147>
ekor
 
 
anak domba
8Myvbk
<3532>
jantan yang
 
 
berumur
9ynb
<1121>
setahun
10hns
<8141>
dan
 
 
tidak bercacat
11Mmymt
<8549>
4
 
1ta
<853>
Domba
2vbkh
<3532>
yang
 
 
satu
3dxa
<259>
harus kamu
 
 
persembahkan
4hvet
<6213>
pada
 
 
pagi hari
5rqbb
<1242>
dan
6taw
<853>
domba
7vbkh
<3532>
yang
 
 
kedua
8ynsh
<8145>
harus kamu
 
 
persembahkan
9hvet
<6213>
pada
10Nyb
<996>
sore hari
11Mybreh
<6153>
5
Berikan juga
 
 
kurban sajian
4hxnml
<4503>
sebanyak
 
 
1/10
1tyryvew
<6224>
efa
2hpyah
<374>
tepung halus
3tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
5hlwlb
<1101>
dengan
 
 
1/4
8teybr
<7243>
hin
9Nyhh
<1969>
minyak
6Nmsb
<8081>
tumbuk
7tytk
<3795>
6
Itulah
 
 
kurban bakaran
1tle
<5930>
tetap
2dymt
<8548>
yang
 
 
diperintahkan
3hyveh
<6213>
di
 
 
Gunung
4rhb
<2022>
Sinai
5ynyo
<5514>
yang
 
 
harum
7xxyn
<5207>
baunya
6xyrl
<7381>
suatu
 
 
kurban bakaran
8hsa
<801>
bagi
 
 
TUHAN
9hwhyl
<3068>
7
Persembahan curahanmya
1wkonw
<5262>
adalah
 
 
1/4
2teybr
<7243>
hin
3Nyhh
<1969>
untuk
 
 
setiap
5dxah
<259>
domba
4vbkl
<3532>
Curahkan
7Koh
<5258>
minuman keras
9rks
<7941>
itu sebagai
 
 
persembahan curahan
8Kon
<5262>
kepada
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
di
 
 
tempat kudus
6sdqb
<6944>
8
 
1taw
<853>
Domba
2vbkh
<3532>
yang
 
 
kedua
3ynsh
<8145>
harus kamu
 
 
persembahkan
4hvet
<6213>
pada
5Nyb
<996>
waktu
 
 
petang
6Mybreh
<6153>
bersama
 
 
persembahan sajian
7txnmk
<4503>
dan
 
 
persembahan curahan
9wkonkw
<5262>
seperti yang
 
 
diberikan
10hvet
<6213>
pada
 
 
pagi hari
8rqbh
<1242>
Suatu
 
 
kurban bakaran
11hsa
<801>
yang
 
 
harum
13xxyn
<5207>
baunya
12xyr
<7381>
bagi
 
 
TUHAN
14hwhyl
<3068>
 
15P
<0>
9
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
Sabat
2tbsh
<7676>
kamu harus memberikan
 
 
2
3yns
<8147>
domba jantan
4Myvbk
<3532>
berumur
5ynb
<1121>
setahun
6hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
7Mmymt
<8549>
dan
 
 
2/10
9Mynrve 8ynsw
<6241> <8147>
efa
 
 
tepung halus
10tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
12hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
13Nmsb
<8081>
sebagai
 
 
kurban sajian
11hxnm
<4503>
dan
 
 
persembahan curahannya
14wkonw
<5262>
10
Itulah
 
 
persembahan bakaran
1tle
<5930>
pada hari
 
 
Sabat
3wtbsb 2tbs
<7676> <7676>
selain
4le
<5921>
kurban bakaran
5tle
<5930>
tetap
6dymth
<8548>
dan
 
 
persembahan curahannya
7hkonw
<5262>
 
8o
<0>
11
Setiap
 
 
awal
1ysarbw
<7218>
bulan
2Mkysdx
<2320>
kamu harus
 
 
mempersembahkan
3wbyrqt
<7126>
kurban bakaran
4hle
<5930>
untuk
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3069>
 
8rqb
<1241>
Dua
9Myns
<8147>
ekor
 
 
sapi jantan
6Myrp
<6499>
muda
7ynb
<1121>
satu
11dxa
<259>
ekor
 
 
domba jantan
10lyaw
<352>
dan
 
 
tujuh
15hebs
<7651>
ekor
 
 
domba
12Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
13ynb
<1121>
setahun
14hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
16Mmymt
<8549>
12
Untuk setiap
 
 
sapi jantan
7rpl
<6499>
persembahkan kurban sajian
4hxnm
<4503>
yang terdiri
 
 
3/10
2Mynrve 1hslsw
<6241> <7969>
efa
 
 
tepung halus
3tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
5hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
6Nmsb
<8081>
Untuk setiap
 
 
domba jantan
15lyal
<352>
persembahkan kurban sajian
12hxnm
<4503>
yang terdiri
8dxah
<259>
2/10
10Mynrve 9ynsw
<6241> <8147>
efa
 
 
tepung halus
11tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
13hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
14Nmsb
<8081>
 
16dxah
<259>
13
Juga
 
 
kurban sajian
4hxnm
<4503>
yang terdiri dari
 
 
1/10
2Nwrve 1Nrvew
<6241> <6241>
efa
 
 
tepung halus
3tlo
<5560>
dicampur
5hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
6Nmsb
<8081>
untuk
 
 
setiap
8dxah
<259>
domba
7vbkl
<3532>
Itulah
 
 
kurban bakaran
9hle
<5930>
yang
 
 
harum
11xxyn
<5207>
baunya
10xyr
<7381>
kurban dengan api
12hsa
<801>
bagi
 
 
TUHAN
13hwhyl
<3068>
14
Persembahan curahan
1Mhykonw
<5262>
setengah
2yux
<2677>
hin
3Nyhh
<1969>
anggur untuk setiap
4hyhy
<1961>
sapi jantan
5rpl
<6499>
dan
 
 
1/3
6tsylsw
<7992>
hin
7Nyhh
<1969>
anggur untuk setiap

domba jantan
8lyal
<352>
dan
 
 
1/4
9teybrw
<7243>
hin
10Nyhh
<1969>
anggur
12Nyy
<3196>
untuk setiap
 
 
anak domba
11vbkl
<3532>
Itulah
13taz
<2063>
persembahan bakaran
14tle
<5930>
setiap awal bulan
17ysdxl 16wsdxb 15sdx
<2320> <2320> <2320>
sepanjang
 
 
tahun
18hnsh
<8141>
15
Kamu juga harus
 
 
mengolah
9hvey
<6213>
seekor
3dxa
<259>
anak kambing
2Myze 1ryevw
<5795> <8163>
sebagai
 
 
kurban penghapus dosa
4tajxl
<2403>
kepada
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
selain
6le
<5921>
kurban bakaran
7tle
<5930>
tetap
8dymth
<8548>
dan
 
 
persembahan curahannya
10wkonw
<5262>
 
11o
<0>
16
Hari
 
 
Pesakh
7xop
<6453>
bagi
 
 
TUHAN
8hwhyl
<3068>
diperingati setiap
 
 
hari
5Mwy
<3117>
ke-14
4rve 3hebrab
<6240> <702>
bulan
6sdxl 1sdxbw
<2320> <2320>
pertama
2Nwsarh
<7223>
17
Sedangkan
 
 
hari
3Mwy
<3117>
ke-15
2rve 1hsmxbw
<6240> <2568>
bulan
4sdxl
<2320>
itu
5hzh
<2088>
adalah
 
 
hari raya
6gx
<2282>
selama
 
 
tujuh
7tebs
<7651>
hari
8Mymy
<3117>
kamu hanya
 
 
makan
10lkay
<398>
roti tidak beragi
9twum
<4682>
18
Pada
 
 
hari
1Mwyb
<3117>
pertama
2Nwsarh
<7223>
ada
 
 
pertemuan
3arqm
<4744>
kudus
4sdq
<6944>
kamu
 
 
tidak
8al
<3808>
boleh
5lk
<3605>
melakukan
9wvet
<6213>
pekerjaan
6tkalm
<4399>
yang
 
 
berat
7hdbe
<5656>
19
Kamu harus
 
 
mempersembahkan dengan api
2hsa 1Mtbrqhw
<801> <7126>
kurban bakaran
3hle
<5930>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhyl
<3068>
terdiri dari
 
 
dua
8Myns
<8147>
ekor
 
 
anak
7rqb 6ynb
<1241> <1121>
sapi jantan
5Myrp
<6499>
seekor
 
 
domba jantan
9lyaw
<352>
dan
10dxa
<259>
tujuh
11hebsw
<7651>
ekor
 
 
domba
12Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
13ynb
<1121>
setahun
14hns
<8141>
yang
 
 
tidak bercacat
15Mmymt
<8549>
 
17Mkl 16wyhy
<0> <1961>
20
Sebagai
 
 
kurban sajiannya
1Mtxnmw
<4503>
olahlah
 
 
tepung halus
2tlo
<5560>
yang
 
 
dicampur
3hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
4Nmsb
<8081>
3/10
6Mynrve 5hsls
<6241> <7969>
efa untuk setiap
 
 
sapi jantan
7rpl
<6499>
dan
 
 
2/10
9Mynrve 8ynsw
<6241> <8147>
efa untuk setiap
 
 
domba jantan
10lyal
<352>
 
11wvet
<6213>
21
Dan
 
 
1/10
2Nwrve 1Nwrve
<6241> <6241>
efa
 
 
untuk
3hvet
<6213>
setiap
5dxah
<259>
ekor dari
 
 
tujuh
6tebsl
<7651>
anak domba
7Myvbkh 4vbkl
<3532> <3532>
itu
 
 
22
Persembahkan juga seekor
 
 
kambing
1ryevw
<8163>
jantan sebagai
 
 
kurban penghapus dosa
2tajx
<2403>
untuk
3dxa
<259>
mengadakan pendamaian
4rpkl
<3722>
bagimu
5Mkyle
<5921>
23
selain
1dblm
<905>
kurban bakaran
2tle
<5930>
pagi
3rqbh
<1242>
 
4rsa
<834>
persembahan bakaran
5tlel
<5930>
yang
 
 
tetap
6dymth
<8548>
semua
8ta 7wvet
<853> <6213>
ini
9hla
<428>
haruslah kamu olah
 
 
24
Begitulah
1hlak
<428>
setiap hari
3Mwyl
<3117>
selama
 
 
tujuh
4tebs
<7651>
hari
5Mymy
<3117>
kamu
 
 
olah
2wvet
<6213>
 
6Mxl
<3899>
kurban dengan api
7hsa
<801>
bau harum
8xyr
<7381>
yang
 
 
menyenangkan
9xxyn
<5207>
TUHAN
10hwhyl
<3068>
sebagai tambahan
11le
<5921>
kurban bakaran
12tlwe
<5930>
harian dan
14hvey
<6213>
persembahan curahan
15wkonw
<5262>
yang
 
 
tetap
13dymth
<8548>
25
Pada
 
 
hari
1Mwybw
<3117>
ketujuh
2yeybsh
<7637>
adakanlah
 
 
pertemuan
3arqm
<4744>
kudus
4sdq
<6944>
janganlah
10al
<3808>
melakukan
11wvet
<6213>
 
6Mkl 5hyhy
<0> <1961>
semua
7lk
<3605>
pekerjaan
8tkalm
<4399>
yang
 
 
berat
9hdbe
<5656>
 
12o
<0>
26
Pada
 
 
panen pertamamu
2Myrwkbh
<1061>
waktu
1Mwybw
<3117>
kamu
 
 
membawa
3Mkbyrqhb
<7126>
hasil panenmu
5hsdx
<2319>
sebagai
 
 
kurban sajian
4hxnm
<4503>
bagi
 
 
TUHAN
6hwhyl
<3068>
pada
 
 
Hari Raya Tujuh Pekan
7Mkytebsb
<7620>
kamu harus
 
 
menyelenggarakan
10hyhy
<1961>
pertemuan
8arqm
<4744>
kudus
9sdq
<6944>
janganlah
15al
<3808>
melakukan
16wvet
<6213>
 
11Mkl
<0>
semua
12lk
<3605>
pekerjaan
13tkalm
<4399>
yang
 
 
berat
14hdbe
<5656>
27
Pada hari itu kamu harus
 
 
mempersembahkan
1Mtbrqhw
<7126>
kurban bakaran
2hlwe
<5930>
yang
 
 
harum
4xxyn
<5207>
baunya
3xyrl
<7381>
bagi
 
 
TUHAN
5hwhyl
<3068>
 
8rqb
<1241>
Dua
9Myns
<8147>
ekor
 
 
anak
7ynb
<1121>
sapi jantan
6Myrp
<6499>
seekor
11dxa
<259>
domba jantan
10lya
<352>
dan
 
 
tujuh
12hebs
<7651>
ekor
 
 
anak domba
13Myvbk
<3532>
yang
 
 
berumur
14ynb
<1121>
setahun
15hns
<8141>
28
juga
 
 
3/10
6Mynrve 5hsls
<6241> <7969>
efa
 
 
tepung halus
2tlo
<5560>
diolah
3hlwlb
<1101>
dengan
 
 
minyak
4Nmsb
<8081>
untuk
 
 
setiap
8dxah
<259>
ekor
 
 
sapi jantan
7rpl
<6499>
dan
 
 
2/10
10Mynrve 9yns
<6241> <8147>
efa untuk
 
 
setiap
12dxah
<259>
ekor
 
 
domba jantan
11lyal
<352>
itulah
 
 
kurban sajiannya
1Mtxnmw
<4503>
29
serta
 
 
1/10
2Nwrve 1Nwrve
<6241> <6241>
efa untuk setiap ekor
 
 
domba
6Myvbkh 3vbkl
<3532> <3532>
dari
4dxah
<259>
tujuh
5tebsl
<7651>
ekor itu
 
 
30
juga
 
 
satu
3dxa
<259>
kambing jantan
2Myze 1ryev
<5795> <8163>
sebagai
 
 
pendamaian
4rpkl
<3722>
bagimu
5Mkyle
<5921>
31
Selain
1dblm
<905>
kurban bakaran
2tle
<5930>
tetap
3dymth
<8548>
dan
 
 
kurban sajiannya
4wtxnmw
<4503>
berikan juga
8Mkl 7wyhy
<0> <1961>
persembahan curahan
9Mhykonw
<5262>
berikanlah yang
5wvet
<6213>
tidak bercacat
6Mmymt
<8549>
 
10P
<0>