Prev Chapter Numbers 3 Next Chapter
1
Inilah
1hlaw
<428>
silsilah
2tdlwt
<8435>
Harun
3Nrha
<175>
dan
 
 
Musa
4hsmw
<4872>
ketika
5Mwyb
<3117>
TUHAN
7hwhy
<3068>
berfirman
6rbd
<1696>
kepada
8ta
<854>
Musa
9hsm
<4872>
di
 
 
Gunung
10rhb
<2022>
Sinai
11ynyo
<5514>
2
Inilah
1hlaw
<428>
nama
2twms
<8034>
anak-anak
3ynb
<1121>
Harun
4Nrha
<175>
Nadab
6bdn
<5070>
anak sulung
5rwkbh
<1060>
Abihu
7awhybaw
<30>
Eleazar
8rzela
<499>
dan
 
 
Itamar
9rmtyaw
<385>
3
Itulah
1hla
<428>
nama
2twms
<8034>
anak-anak
3ynb
<1121>
Harun
4Nrha
<175>
para
 
 
imam
5Mynhkh
<3548>
yang
 
 
diurapi
6Myxsmh
<4886>
yang
7rsa
<834>
telah diangkat untuk
9Mdy 8alm
<3027> <4390>
melayani sebagai imam
10Nhkl
<3547>
4
Namun
 
 
Nadab
2bdn
<5070>
dan
 
 
Abihu
3awhybaw
<30>
mati
1tmyw
<4191>
di hadapan
4ynpl
<6440>
TUHAN
5hwhy
<3068>
ketika mereka
 
 
mempersembahkan
6Mbrqhb
<7126>
api
7sa
<784>
yang
 
 
asing
8hrz
<2114>
kepada
9ynpl
<6440>
TUHAN
10hwhy
<3068>
di
 
 
padang gurun
11rbdmb
<4057>
Sinai
12ynyo
<5514>
Mereka
 
 
tidak
14al
<3808>
memiliki
 
 
anak
13Mynbw
<1121>
Jadi
15wyh
<1961>
Eleazar
18rzela
<499>
dan
 
 
Itamarlah
19rmtyaw
<385>
yang
16Mhl
<0>
melayani sebagai imam
17Nhkyw
<3547>
di
20le
<5921>
depan
21ynp
<6440>
Harun
22Nrha
<175>
ayah
23Mhyba
<1>
mereka
24P
<0>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
6
Bawalah
1brqh
<7126>
 
2ta
<853>
suku
3hjm
<4294>
Lewi
4ywl
<3881>
ke
6wta 5tdmehw
<853> <5975>
hadapan
7ynpl
<6440>
Imam
9Nhkh
<3548>
Harun
8Nrha
<175>
Mereka akan
 
 
melayaninya
10wtrsw
<8334>
 
11wta
<853>
7
Mereka akan
2ta
<853>
bertanggung jawab
3wtrmsm 1wrmsw
<4931> <8104>
terhadapnya dalam
4taw
<853>
mengerjakan tugas-tugas
5trmsm
<4931>
terhadap
 
 
seluruh
6lk
<3605>
umat
7hdeh
<5712>
di
8ynpl
<6440>
tenda
9lha
<168>
pertemuan
10dewm
<4150>
untuk
 
 
melakukan
11dbel
<5647>
 
12ta
<853>
pelayanan
13tdbe
<5656>
Tenda Suci
14Nksmh
<4908>
8
Mereka harus
 
 
mengurus
1wrmsw
<8104>
 
2ta
<853>
semua
3lk
<3605>
perlengkapan
4ylk
<3627>
tenda
5lha
<168>
pertemuan
6dewm
<4150>
dan
8trmsm 7taw
<4931> <853>
umat
9ynb
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
dalam
12ta 11dbel
<853> <5647>
pelayanan
13tdbe
<5656>
di
 
 
Tenda Suci
14Nksmh
<4908>
9
Berikanlah
1httnw
<5414>
 
2ta
<853>
orang-orang Lewi
3Mywlh
<3881>
kepada
 
 
Harun
4Nrhal
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
5wynblw
<1121>
sebab
7Mnwtn 6Mnwtn
<5414> <5414>
mereka
8hmh
<1992>
telah dipilih
9wl
<0>
dari
10tam
<854>
antara
 
 
orang
11ynb
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
untuk Harun dan anak-anaknya
 
 
10
Tetapkanlah
5dqpt
<6485>
 
1taw
<853>
Harun
2Nrha
<175>
dan
3taw
<853>
anak-anaknya
4wynb
<1121>
untuk
 
 
melaksanakan
6wrmsw
<8104>
 
7ta
<853>
tugas keimaman
8Mtnhk
<3550>
Orang asing
9rzhw
<2114>
yang
 
 
mendekat
10brqh
<7126>
harus
 
 
dihukum mati
11tmwy
<4191>
 
12P
<0>
11
TUHAN
2hwhy
<3069>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
12
Aku
1ynaw
<589>
telah
2hnh
<2009>
mengambil
3ytxql
<3947>
 
4ta
<853>
suku Lewi
5Mywlh
<3881>
dari
6Kwtm
<8432>
antara
 
 
anak-anak
7ynb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
sebagai
 
 
pengganti
9txt
<8478>
 
10lk
<3605>
anak sulung
11rwkb
<1060>
yaitu yang pertama
 
 
lahir
12rjp
<6363>
dari
 
 
kandungan
13Mxr
<7358>
di antara
 
 
umat
14ynbm
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
 
17yl 16wyhw
<0> <1961>
Suku Lewi
18Mywlh
<3881>
akan menjadi milik-Ku
 
 
13
karena
1yk
<3588>
 
2yl
<0>
semua
3lk
<3605>
anak sulung
4rwkb
<1060>
adalah milik-Ku Pada
 
 
waktu
5Mwyb
<3117>
Aku
 
 
membinasakan
6ytkh
<5221>
semua
7lk
<3605>
anak sulung
8rwkb
<1060>
di
 
 
negeri
9Urab
<776>
Mesir
10Myrum
<4714>
Aku
 
 
menguduskan
11ytsdqh
<6942>
 
12yl
<0>
semua
13lk
<3605>
anak sulung
14rwkb
<1060>
di
 
 
Israel
15larvyb
<3478>
bagi diri-Ku sendiri baik anak sulung
 
 
manusia
16Mdam
<120>
maupun
17de
<5704>
binatang
18hmhb
<929>
Mereka
19yl
<0>
menjadi
20wyhy
<1961>
milik-Ku
 
 
Akulah
21yna
<589>
TUHAN
22hwhy
<3068>
 
23o
<0>
14
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
di
 
 
padang gurun
5rbdmb
<4057>
Sinai
6ynyo
<5514>
 
7rmal
<559>
15
Catatlah jumlah
1dqp
<6485>
 
2ta
<853>
orang
3ynb
<1121>
Lewi
4ywl
<3881>
menurut
 
 
keluarga
6Mtba 5tybl
<1> <1004>
dan
 
 
suku
7Mtxpsml
<4940>
mereka
 
 
Hitung
13Mdqpt
<6485>
semua
8lk
<3605>
laki-laki
9rkz
<2145>
yang
 
 
berusia
10Nbm
<1121>
sebulan
11sdx
<2320>
atau
 
 
lebih
12hlemw
<4605>
16
Lalu
2Mta
<853>
Musa
3hsm
<4872>
menghitung
1dqpyw
<6485>
suku Lewi sesuai dengan
4le
<5921>
firman
5yp
<6310>
TUHAN
6hwhy
<3068>
yang
7rsak
<834>
diperintahkan
8hwu
<6680>
kepadanya
 
 
17
 
1wyhyw
<1961>
Inilah
2hla
<428>
nama
5Mtmsb
<8034>
anak-anak
3ynb
<1121>
lelaki
 
 
Lewi
4ywl
<3881>
Gerson
6Nwsrg
<1648>
Kehat
7thqw
<6955>
dan
 
 
Merari
8yrrmw
<4847>
18
Inilah
1hlaw
<428>
nama
2twms
<8034>
anak-anak
3ynb
<1121>
Gerson
4Nwsrg
<1648>
menurut
 
 
suku
5Mtxpsml
<4940>
mereka
 
 
Libni
6ynbl
<3845>
dan
 
 
Simei
7yemsw
<8096>
19
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Kehat
2thq
<6955>
menurut
 
 
suku
3Mtxpsml
<4940>
mereka adalah
 
 
Amram
4Mrme
<6019>
Yizhar
5rhuyw
<3324>
Hebron
6Nwrbx
<2275>
dan
 
 
Uziel
7layzew
<5816>
20
Anak-anak
1ynbw
<1121>
Merari
2yrrm
<4847>
menurut
 
 
suku
3Mtxpsml
<4940>
mereka adalah
 
 
Mahli
4ylxm
<4249>
dan
 
 
Musi
5yswmw
<4187>
Itulah
6hla
<428>
 
7Mh
<1992>
keluarga
8txpsm
<4940>
orang Lewi
9ywlh
<3881>
berdasarkan
 
 
kaum
10tybl
<1004>
mereka
11Mtba
<1>
21
Keluarga
4txpsmw
<4940>
Libni
3ynblh
<3846>
dan
 
 
Simei
5yemsh
<8097>
termasuk dalam
 
 
keluarga
2txpsm
<4940>
Gerson
1Nwsrgl
<1648>
Itulah
6hla
<428>
 
7Mh
<1992>
keluarga
8txpsm
<4940>
orang
 
 
Gerson
9ynsrgh
<1649>
22
 
1Mhydqp
<6485>
Jumlah
2rpomb
<4557>
 
3lk
<3605>
laki-laki
4rkz
<2145>
yang
 
 
berusia
5Nbm
<1121>
sebulan
6sdx
<2320>
ke atas
7hlemw
<4605>
adalah
8Mhydqp
<6485>
7.500
12twam 11smxw 10Mypla 9tebs
<3967> <2568> <505> <7651>
orang
 
 
23
Keluarga
1txpsm
<4940>
Gerson
2ynsrgh
<1649>
harus
 
 
berkemah
5wnxy
<2583>
di
 
 
belakang
3yrxa
<310>
Tenda Suci
4Nksmh
<4908>
di sebelah
 
 
barat
6hmy
<3220>
24
Pemimpin
1ayvnw
<5387>
 
2tyb
<1004>
keluarga
3ba
<1>
Gerson
4ynsrgl
<1649>
adalah
 
 
Elyasaf
5Poyla
<460>
anak
6Nb
<1121>
Lael
7lal
<3815>
25
Tanggung jawab
1trmsmw
<4931>
orang-orang
2ynb
<1121>
Gerson
3Nwsrg
<1648>
dalam
 
 
tenda
4lhab
<168>
pertemuan
5dewm
<4150>
mencakup
 
 
Tenda Suci
6Nksmh
<4908>
tenda
7lhahw
<168>
beserta
 
 
atapnya
8whokm
<4372>
tirai
9Komw
<4539>
pintu masuk
10xtp
<6607>
tenda
11lha
<168>
pertemuan
12dewm
<4150>
26
tirai
1yelqw
<7050>
pelataran
2ruxh
<2691>
 
3taw
<853>
tirai
4Kom
<4539>
pintu masuk
5xtp
<6607>
pelataran
6ruxh
<2691>
yang
7rsa
<834>
mengelilingi
12bybo
<5439>
 
8le
<5921>
Tenda Suci
9Nksmh
<4908>
dan
10lew
<5921>
mazbah
11xbzmh
<4196>
beserta
13taw
<853>
tali-talinya
14wyrtym
<4340>
dan
 
 
semua
15lkl
<3605>
pelayanan
16wtdbe
<5656>
yang berhubungan dengan benda-benda itu

27
Keluarga
4txpsmw
<4940>
Amram
3ymrmeh
<6020>
Yizhar
5yrhuyh
<3325>
 
6txpsmw
<4940>
Hebron
7ynrbxh
<2276>
dan
8txpsmw
<4940>
Uziel
9ylayzeh
<5817>
termasuk dalam
 
 
keluarga
2txpsm
<4940>
Kehat
1thqlw
<6955>
Itulah
10hla
<428>
 
11Mh
<1992>
keluarga
12txpsm
<4940>
orang
 
 
Kehat
13ythqh
<6956>
28
Jumlah
1rpomb
<4557>
 
2lk
<3605>
laki-laki
3rkz
<2145>
yang
 
 
berusia
4Nbm
<1121>
sebulan
5sdx
<2320>
ke atas
6hlemw
<4605>
adalah
 
 
8.300
10twam 9ssw 8Mypla 7tnms
<3967> <8337> <505> <8083>
orang Mereka
 
 
bertugas
11yrms
<8104>
mengurus
12trmsm
<4931>
peralatan di
 
 
tempat kudus
13sdqh
<6944>
29
Keluarga
1txpsm
<4940>
 
2ynb
<1121>
Kehat
3thq
<6955>
harus
 
 
berkemah
4wnxy
<2583>
di
5le
<5921>
sebelah
6Kry
<3409>
selatan
8hnmyt
<8486>
Tenda Suci
7Nksmh
<4908>
30
Pemimpin
1ayvnw
<5387>
 
2tyb
<1004>
keluarga
3ba
<1>
 
4txpsml
<4940>
Kehat
5ythqh
<6956>
adalah
 
 
Elisafan
6Npuyla
<469>
anak
7Nb
<1121>
Uziel
8layze
<5816>
31
Tugas
1Mtrmsmw
<4931>
mereka adalah mengurus

tabut
2Nrah
<727>
meja
3Nxlshw
<7979>
kandil
4hrnmhw
<4501>
mazbah
5txbzmhw
<4196>
dan
 
 
perlengkapan
6ylkw
<3627>
tempat kudus
7sdqh
<6944>
yang
8rsa
<834>
mereka
 
 
pakai melayani
9wtrsy
<8334>
 
10Mhb
<0>
tirai
11Komhw
<4539>
dan
 
 
semua
12lkw
<3605>
pelayanan
13wtdbe
<5656>
yang berhubungan dengan benda-benda itu

32
Pemimpin tertinggi
2yayvn 1ayvnw
<5387> <5387>
orang Lewi
3ywlh
<3881>
ialah
 
 
Eleazar
4rzela
<499>
anak
5Nb
<1121>
Harun
6Nrha
<175>
Eleazar
7Nhkh
<3548>
bertanggung jawab
8tdqp
<6486>
mengawasi
9yrms
<8104>
semua
 
 
orang yang bekerja mengurusi
10trmsm
<4931>
tempat kudus
11sdqh
<6944>
33
 
1yrrml
<4847>
Keluarga
2txpsm
<4940>
Mahli
3ylxmh
<4250>
dan
4txpsmw
<4940>
Musi
5yswmh
<4188>
termasuk dalam
7Mh 6hla
<1992> <428>
keluarga
8txpsm
<4940>
Merari
9yrrm
<4847>
34
 
1Mhydqpw
<6485>
Jumlah
2rpomb
<4557>
 
3lk
<3605>
laki-laki
4rkz
<2145>
yang
 
 
berusia
5Nbm
<1121>
sebulan
6sdx
<2320>
ke atas
7hlemw
<4605>
adalah
 
 
6.200
10Mytamw 9Mypla 8tss
<3967> <505> <8337>
orang
 
 
35
Pemimpin
1ayvnw
<5387>
keluarga
4txpsml 3ba 2tyb
<4940> <1> <1004>
Merari
5yrrm
<4847>
adalah
 
 
Zuriel
6layrwu
<6700>
anak
7Nb
<1121>
Abihail
8lyxyba
<32>
Mereka harus
 
 
berkemah
12wnxy
<2583>
di
9le
<5921>
sebelah
10Kry
<3409>
utara
13hnpu
<6828>
Tenda Suci
11Nksmh
<4908>
36
Tanggung jawab
1tdqpw
<6486>
yang
 
 
ditetapkan
2trmsm
<4931>
untuk
 
 
orang
3ynb
<1121>
Merari
4yrrm
<4847>
meliputi
 
 
kerangka
5ysrq
<7175>
Tenda Suci
6Nksmh
<4908>
Mereka mengurus semua
 
 
kayu usuk
7wyxyrbw
<1280>
tiang
8wydmew
<5982>
alas
9wyndaw
<134>
semua
10lkw
<3605>
peralatannya
11wylk
<3627>
dan
 
 
segala sesuatu
12lkw
<3605>
yang
 
 
berhubungan
13wtdbe
<5656>
dengan itu
 
 
37
Mereka juga mengurus semua
 
 
tiang
1ydmew
<5982>
penyangga di
 
 
sekeliling
3bybo
<5439>
pelataran
2ruxh
<2691>
semua
 
 
alas
4Mhyndaw
<134>
patok
5Mtdtyw
<3489>
dan
 
 
tali-talinya
6Mhyrtymw
<4340>
38
Yang harus
 
 
berkemah
1Mynxhw
<2583>
di sebelah
3Nksmh 2ynpl
<4908> <6440>
timur
4hmdq
<6924>
di depan
5ynpl
<6440>
tenda
6lha
<168>
pertemuan
7dewm
<4150>
ialah
8hxrzm
<4217>
Musa
9hsm
<4872>
Harun
10Nrhaw
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
11wynbw
<1121>
yang
 
 
bertanggung jawab
13trmsm 12Myrms
<4931> <8104>
di
 
 
tempat kudus
14sdqmh
<4720>
bagi
15trmsml
<4931>
umat
16ynb
<1121>
Israel
17larvy
<3478>
Orang asing
18rzhw
<2114>
yang
 
 
mendekat
19brqh
<7126>
harus
 
 
dihukum mati
20tmwy
<4191>
39
Semua
1lk
<3605>
laki-laki
2ydwqp
<6485>
orang Lewi
3Mywlh
<3881>
yang
4rsa
<834>
dihitung
5dqp
<6485>
oleh
 
 
Musa
6hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
7Nrhaw
<175>
sesuai
8le
<5921>
perintah
9yp
<6310>
TUHAN
10hwhy
<3068>
berdasarkan
 
 
suku
11Mtxpsml
<4940>
mereka
 
 
setiap
12lk
<3605>
laki-laki
13rkz
<2145>
berusia
14Nbm
<1121>
satu
 
 
bulan
15sdx
<2320>
ke atas
16hlemw
<4605>
berjumlah
 
 
22.000
19Pla 18Myrvew 17Myns
<505> <6242> <8147>
orang
20o
<0>
40
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
Hitunglah
5dqp
<6485>
semua
6lk
<3605>
laki-laki
8rkz
<2145>
sulung
7rkb
<1060>
 
9ynbl
<1121>
Israel
10larvy
<3478>
yang berusia satu
11Nbm
<1121>
bulan
12sdx
<2320>
ke atas
13hlemw
<4605>
Tulislah
14avw
<5375>
 
15ta
<853>
daftar
16rpom
<4557>
nama
17Mtms
<8034>
mereka
 
 
41
Kamu harus
 
 
mengambil
1txqlw
<3947>
 
2ta
<853>
orang Lewi
3Mywlh
<3881>
bagi-Ku sebagai
 
 
pengganti
7txt
<8478>
semua
8lk
<3605>
anak sulung
9rkb
<1060>
di antara
 
 
umat
10ynbb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
dan anak sulung
12taw
<853>
ternak
13tmhb
<929>
orang Lewi
14Mywlh
<3881>
sebagai
 
 
pengganti
15txt
<8478>
 
16lk
<3605>
anak sulung
17rwkb
<1060>
ternak
18tmhbb
<929>
umat
19ynb
<1121>
Israel
20larvy
<3478>
 
4yl
<0>
Akulah
5yna
<589>
TUHAN
6hwhy
<3068>
42
Maka
 
 
Musa
2hsm
<4872>
menghitung
1dqpyw
<6485>
 
7ta 6wta
<853> <853>
semua
8lk
<3605>
anak
10ynbb
<1121>
sulung
9rkb
<1060>
Israel
11larvy
<3478>
seperti
 
 
yang
3rsak
<834>
TUHAN
5hwhy
<3068>
perintahkan
4hwu
<6680>
kepadanya
 
 
43
Jumlah
5rpomb
<4557>
 
1yhyw
<1961>
semua
2lk
<3605>
anak
3rwkb
<1060> ==>
laki-laki
4rkz
<2145>
sulung
3rwkb
<== <1060>
yang
6twms
<8034>
berusia
7Nbm
<1121>
satu bulan
8sdx
<2320>
ke atas
9hlemw
<4605>
adalah
10Mhydqpl
<6485>
22.273
16Mytamw 15Myebsw 14hsls 13Pla 12Myrvew 11Myns
<3967> <7657> <7969> <505> <6242> <8147>
orang
17P
<0>
44
Kemudian
1rbdyw
<1696>
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
 
 
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
45
Ambillah
1xq
<3947>
 
2ta
<853>
orang-orang Lewi
3Mywlh
<3881>
sebagai
 
 
pengganti
4txt
<8478>
semua
5lk
<3605>
laki-laki sulung
6rwkb
<1060>
umat
7ynbb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
dan anak sulung
9taw
<853>
ternak
10tmhb
<929>
orang Lewi
11Mywlh
<3881>
sebagai
 
 
pengganti
12txt
<8478>
anak sulung
 
 
ternak
13Mtmhb
<929>
umat Israel
15yl 14wyhw
<0> <1961>
Orang-orang Lewi
16Mywlh
<3881>
harus menjadi milik-Ku
 
 
Akulah
17yna
<589>
TUHAN
18hwhy
<3068>
46
Harus
1taw
<853>
ditebus
2yywdp
<6302>
juga
 
 
anak sulung
9rwkbm
<1060>
umat
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
yang
 
 
lebih banyak
6Mypdeh
<5736>
273
5Mytamhw 4Myebshw 3hslsh
<3967> <7657> <7969>
orang dari jumlah
7le
<5921>
orang Lewi
8Mywlh
<3881>
47
Nilai tebusan untuk

setiap orang
5tlglgl
<1538>
adalah
1txqlw
<3947>
lima
2tsmx
<2568>
 
3tsmx
<2568>
syikal
4Mylqs
<8255>
menurut ukuran
 
 
syikal
6lqsb
<8255>
kudus
7sdqh
<6944>
Satu
 
 
syikal
11lqsh
<8255>
adalah
8xqt
<3947>
dua puluh
9Myrve
<6242>
gera
10hrg
<1626>
48
Berikanlah
1httnw
<5414>
perak
2Pokh
<3701>
itu kepada
 
 
Harun
3Nrhal
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
4wynblw
<1121>
sebagai
 
 
tebusan
5yywdp
<6302>
untuk orang-orang itu
7Mhb 6Mypdeh
<0> <5736>
49
Jadi
 
 
Musa
2hsm
<4872>
mengambil
1xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
uang
4Pok
<3701>
tebusan
5Mwydph
<6306>
dari 273 orang yang
6tam
<853>
melebihi jumlah
7Mypdeh
<5736>
yang
8le
<5921>
ditebus
9yywdp
<6302>
orang Lewi
10Mywlh
<3881>
itu
 
 
50
Dari
1tam
<853>
anak sulung
2rwkb
<1060>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
Musa
 
 
mengumpulkan
5xql
<3947>
1.365
12Plaw 11twam 10slsw 9Myssw 8hsmx
<505> <3967> <7969> <8346> <2568>
syikal
6ta
<853>
perak
7Pokh
<3701>
menurut ukuran
 
 
syikal
13lqsb
<8255>
kudus
14sdqh
<6944>
51
Musa
2hsm
<4872>
memberikan
1Ntyw
<5414>
 
3ta
<853>
uang
4Pok
<3701>
tebusan
5Mydph
<6302>
itu kepada
 
 
Harun
6Nrhal
<175>
dan
 
 
anak-anaknya
7wynblw
<1121>
sesuai dengan
8le
<5921>
firman
9yp
<6310>
TUHAN
10hwhy
<3068>
yang
11rsak
<834>
diperintahkan
12hwu
<6680>
TUHAN
13hwhy
<3068>
 
14ta
<853>
kepadanya
15hsm
<4872>
 
16P
<0>