Prev Chapter Numbers 5 Next Chapter
1
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
2
Perintahkanlah
1wu
<6680>
 
2ta
<853>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
untuk mengeluarkan
5wxlsyw
<7971>
dari
6Nm
<4480>
perkemahan
7hnxmh
<4264>
semua
8lk
<3605>
orang yang terserang kusta
9ewru
<6879>
yang
10lkw
<3605>
mengeluarkan
11bz
<2100>
lelehan dan yang
12lkw
<3605>
najis
13amj
<2931>
karena mayat
14spnl
<5315>
3
Kamu harus
5la
<413>
mengeluarkan
6Uwxm 4wxlst
<2351> <7971>
mereka dari
 
 
perkemahan
7hnxml
<4264>
baik
 
 
laki-laki
1rkzm
<2145>
maupun
2de
<5704>
perempuan
3hbqn
<5347>
supaya mereka
8Mwxlst
<7971>
tidak
9alw
<3808>
menajiskan
10wamjy
<2930>
 
11ta
<853>
perkemahan
12Mhynxm
<4264>
tempat
13rsa
<834>
Aku
14yna
<589>
tinggal
15Nks
<7931>
di tengah-tengahmu
16Mkwtb
<8432>
4
Maka
2Nk
<3651>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
melakukan
1wveyw
<6213>
hal itu Mereka
7la 6Mtwa
<413> <853>
mengeluarkan
8Uwxm 5wxlsyw
<2351> <7971>
orang-orang
17ynb
<1121>
itu dari
 
 
perkemahan
9hnxml
<4264>
Mereka
 
 
melakukannya
16wve
<6213>
seperti
15Nk
<3651>
yang
10rsak
<834>
TUHAN
12hwhy
<3068>
firmankan
11rbd
<1696>
kepada
13la
<413>
Musa
14hsm
<4872>

19P 18larvy
<0> <3478>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
6
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>
seorang laki-laki
5sya
<376>
maupun
6wa
<176>
perempuan
7hsa
<802>
yang
8yk
<3588>
melakukan
9wvey
<6213>
 
10lkm
<3605>
dosa
11tajx
<2403>
 
12Mdah
<120>
tidak setia
14lem 13leml
<4604> <4603>
terhadap
 
 
TUHAN
15hwhyb
<3068>
sehingga
 
 
orang
17spnh
<5315>
itu
 
 
bersalah
16hmsaw
<816>
 
18awhh
<1931>
7
maka dia harus
 
 
mengakui
1wdwthw
<3034>
 
2ta
<853>
dosa
3Mtajx
<2403>
yang
4rsa
<834>
telah
 
 
dilakukannya
5wve
<6213>
dan
 
 
membayar
6byshw
<7725>
 
7ta
<853>
ganti rugi
8wmsa
<817>
penuh
9wsarb
<7218>
atas kesalahannya dengan

menambah
13Ntnw 11Poy
<5414> <3254>
seperlima
10wtsymxw
<2549>
kepada
12wyle
<5921>
orang
 
 
yang
14rsal
<834>
telah
 
 
dirugikannya
15Msa
<816>
itu
16wl
<0>
8
Namun
 
 
bila
1Maw
<518>
orang
3syal
<376>
yang dirugikan itu

tidak
2Nya
<369>
memiliki
 
 
kerabat
4lag
<1350>
yang
 
 
dapat menerima
5byshl
<7725>
ganti ruginya
6Msah
<817>
 
7wyla
<413>
ganti rugi
8Msah
<817>
itu harus
 
 
diberikan
9bswmh
<7725>
kepada
 
 
TUHAN
10hwhyl
<3068>
dan menjadi milik
 
 
imam
11Nhkl
<3548>
Dia juga harus
15rsa
<834>
memberikan
16rpky
<3722> ==>
seekor
12dblm
<905>
domba jantan
13lya
<352>
pendamaian
16rpky
<== <3722>
pendamaian
14Myrpkh
<3725>
 
17wb
<0>
untuknya
18wyle
<5921>
9
Semua
1lkw
<3605>
pemberian
2hmwrt
<8641>
 
3lkl
<3605>
kudus
4ysdq
<6944>
yang
7rsa
<834>
dipersembahkan
8wbyrqy
<7126>
umat
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
kepada
 
 
imam
9Nhkl
<3548>
harus
10wl
<0>
menjadi milik
11hyhy
<1961>
imam
 
 
10
Jadi
 
 
setiap
1syaw
<376>
pemberian
2ta
<853>
kudus
3wysdq
<6944>
yang dibawa
5wyhy 4wl
<1961> <0>
seseorang
6sya
<376>
adalah milik orang itu Apa pun
 
 
yang
7rsa
<834>
dia
 
 
berikan
8Nty
<5414>
kepada
 
 
imam
9Nhkl
<3548>
 
10wl
<0>
menjadi
11hyhy
<1961>
milik
 
 
imam
12P
<0>
11
Lalu
 
 
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rbdyw
<1696>
kepada
3la
<413>
Musa
4hsm
<4872>
 
5rmal
<559>
12
Katakanlah
1rbd
<1696>
kepada
2la
<413>
umat
3ynb
<1121>
Israel
4larvy
<3478>

8sya 7sya 6Mhla 5trmaw
<376> <376> <413> <559>
Jika
9yk
<3588>
seorang
 
 
istri
11wtsa
<802>
menyimpang
10hjvt
<7847>
dan
13wb
<0>
tidak setia
14lem 12hlemw
<4604> <4603>
terhadap suaminya
 
 
13
dan
 
 
seorang laki-laki
2sya
<376>
melakukan
 
 
hubungan
5erz 4tbks 1bksw
<2233> <7902> <7901>
dengannya
3hta
<854>
tanpa sepengetahuan
7ynyem 6Mlenw
<5869> <5956>
suaminya
8hsya
<376>
dan dia
 
 
tidak ketahuan
9hrtonw
<5641>
telah
 
 
menajiskan
11hamjn
<2930>
dirinya
10ayhw
<1931>
serta
 
 
tidak ada
13Nya
<369>
saksi
12dew
<5707>
yang melihatnya sebab
14hb
<0>
dia
15awhw
<1931>
tidak
16al
<3808>
tertangkap basah
17hvptn
<8610>
14
kemudian
1rbew
<5674>
bila
2wyle
<5921>
roh
3xwr
<7307>
kecemburuan
4hanq
<7068>
menguasai suaminya sehingga dia
 
 
merasa cemburu
5anqw
<7065>
kepada
6ta
<853>
istrinya
7wtsa
<802>
yang
8awhw
<1931>
telah
 
 
menajiskan
9hamjn
<2930>
diri
 
 
atau
10wa
<176>
bila
12wyle 11rbe
<5921> <5674>
roh
13xwr
<7307>
kecemburuan
14hanq
<7068>
menguasainya dan dia
 
 
merasa cemburu
15anqw
<7065>
kepada
16ta
<853>
istrinya
17wtsa
<802>
meski istrinya
18ayhw
<1931>
tidak
19al
<3808>
menajiskan
20hamjn
<2930>
diri
 
 
15
maka
 
 
pria
2syah
<376>
itu harus
 
 
membawa
1aybhw
<935>
 
3ta
<853>
istrinya
4wtsa
<802>
kepada
5la
<413>
imam
6Nhkh
<3548>
beserta
8ta 7aybhw
<853> <935>
persembahan
9hnbrq
<7133>
berupa
10hyle
<5921>
sepersepuluh
11tryve
<6224>
efa
12hpyah
<374>
tepung
13xmq
<7058>
jelai
14Myrev
<8184>
Dia
 
 
tidak boleh
15al
<3808>
mencurahkan
16quy
<3332>
 
17wyle
<5921>
minyak
18Nms
<8081>
atau
19alw
<3808>
kemenyan
22hnbl
<3828>
ke
20Nty
<5414>
atas
21wyle
<5921>
tepung itu

sebab
23yk
<3588>
itu adalah
 
 
kurban sajian
24txnm
<4503>
kecemburuan
25tanq
<7068>
suatu
26awh
<1931>
kurban sajian
27txnm
<4503>
pengingat
28Nwrkz
<2146>
sebuah
 
 
pengingat
29trkzm
<2142>
kesalahan
30Nwe
<5771>
16
 
2hta
<853>
Imam
3Nhkh
<3548>
harus meminta wanita itu
 
 
mendekat
1byrqhw
<7126>
dan
 
 
berdiri
4hdmehw
<5975>
di
 
 
hadapan
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3069>
17
Imam
2Nhkh
<3548>
akan
 
 
membawa
1xqlw
<3947>
air
3Mym
<4325>
kudus
4Mysdq
<6918>
dalam sebuah
 
 
tembikar
6vrx 5ylkb
<2789> <3627>
dan
 
 
mengambil
13xqy
<3947>
sedikit
7Nmw
<4480>
debu
8rpeh
<6083>
dari
10hyhy 9rsa
<1961> <834>
lantai
11eqrqb
<7172>
Tenda Suci
12Nksmh
<4908>
dan
14Nhkh
<3548>
memasukannya
15Ntnw
<5414>
ke dalam
16la
<413>
air
17Mymh
<4325>
itu
 
 
18
Imam
2Nhkh
<3548>
harus menyuruh
3ta
<853>
wanita
4hsah
<802>
itu
 
 
berdiri
1dymehw
<5975>
di hadapan
5ynpl
<6440>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dengan
8ta
<853>
rambut
9sar
<7218>
terurai
7erpw
<6544>
dan
 
 
meletakkan
11Ntnw
<5414>
 
14ta
<853>
kurban sajian
15txnm
<4503>
pengingat
16Nwrkzh
<2146>
yaitu
 
 
kurban sajian
17txnm
<4503>
kecemburuan
18tanq
<7068>
ke
12le
<5921>
tangan
13hypk
<3709>
wanita
10hsah
<802>
itu Sedang
 
 
imam
21Nhkh
<3548>
 
19awh
<1931>
memegang
22wyhy 20dybw
<1961> <3027>
air
23ym
<4325>
pahit
24Myrmh
<4751>
yang
 
 
mendatangkan kutuk
25Myrramh
<779>
19
Kemudian
2hta
<853>
imam
3Nhkh
<3548>
harus meminta
5la
<413>
wanita
6hsah
<802>
itu
 
 
bersumpah
1eybshw
<7650>
dengan
 
 
berkata
4rmaw
<559>
Apabila
7Ma
<518>
tidak
8al
<3808>
ada
 
 
laki-laki
10sya
<376>
lain yang
 
 
melakukan hubungan
9bks
<7901>
denganmu
11Kta
<854>
dan
 
 
jika
12Maw
<518>
kamu
 
 
tidak
13al
<3808>
menyimpang
14tyjv
<7847>
pada
 
 
kenajisan
15hamj
<2932>
di belakang
16txt
<8478>
suamimu
17Ksya
<376>
kamu akan
 
 
terbebas
18yqnh
<5352>
dari
 
 
air
19ymm
<4325>
pahit
20Myrmh
<4751>
yang
 
 
mendatangkan kutuk
21Myrramh
<779>
ini
22hlah
<428>
20
Akan tetapi
 
 
apabila
2yk
<3588>
kamu
1taw
<859>
telah
 
 
menyimpang
3tyjv
<7847>
dan
 
 
seorang laki-laki
9sya
<376>
lain
13ydelbm
<1107>
telah
7tamjn 6ykw 5Ksya 4txt
<2930> <3588> <376> <8478>
melakukan
8Ntyw
<5414>
 
11ta 10Kb
<853> <0>
hubungan
12wtbks
<7903>
denganmu di belakang
 
 
suamimu
14Ksya
<376>
21
TUHAN
11hwhy
<3068>
akan
9hsal 8Nhkh 7rmaw 6hlah 5tebsb 4hsah 3ta 2Nhkh 1eybshw
<802> <3548> <559> <423> <7621> <802> <853> <3548> <7650>
membuatmu
10Nty
<5414>
 
12Ktwa
<853>
menjadi kutuk
13hlal
<423>
dan
 
 
sumpah
14hebslw
<7621>
di antara
15Kwtb
<8432>
bangsamu
16Kme
<5971>
TUHAN
18hwhy
<3068>
membuat
17ttb
<5414>
 
19ta
<853>
pahamu
20Kkry
<3409>
menyusut
21tlpn
<5307>
dan
22taw
<853>
perutmu
23Knjb
<990>
membengkak
24hbu
<6638>
22
Air
2Mymh
<4325>
yang
 
 
mendatangkan kutuk
3Myrramh
<779>
ini
4hlah
<428>
akan
 
 
masuk
1wabw
<935>
ke dalam
 
 
perutmu
5Kyemb
<4578>
membuat
6twbul
<6638> ==>
perutmu
7Njb
<990>
membengkak
6twbul
<== <6638>
dan
 
 
pahamu
9Kry
<3409>
menyusut
8lpnlw
<5307>
Dan
 
 
wanita
11hsah
<802>
itu harus
 
 
berkata
10hrmaw
<559>
Amin
12Nma
<543>
Amin
13Nma
<543>
23
Imam
5Nhkh
<3548>
harus
 
 
menuliskan
1btkw
<3789>
semua
2ta
<853>
kutukan
3tlah
<423>
itu
4hlah
<428>
dalam sebuah gulungan
 
 
kitab
6rpob
<5612>
dan
 
 
menghapusnya
7hxmw
<4229>
dengan
8la
<413>
air
9ym
<4325>
pahit
10Myrmh
<4751>
tadi
 
 
24
Kemudian imam harus menyuruh
2ta
<853>
wanita
3hsah
<802>
itu
 
 
meminum
1hqshw
<8248>
 
4ta
<853>
air
5ym
<4325>
pahit
6Myrmh
<4751>
yang
 
 
mendatangkan kutuk
7Myrramh
<779>
tadi
9hb
<0>
Air
10Mymh
<4325>
itu akan
 
 
masuk
8wabw
<935>
ke dalam tubuhnya dan mendatangkan
11Myrramh
<779>
rasa pahit
12Myrml
<4751>
25
Lalu
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
akan
 
 
mengambil
1xqlw
<3947>
 
5ta
<853>
kurban sajian
6txnm
<4503>
kecemburuan
7tanqh
<7068>
dari
 
 
tangan
3dym
<3027>
wanita
4hsah
<802>
itu lalu
 
 
mengunjukkannya
8Pynhw
<5130>

10hxnmh 9ta
<4503> <853>
di hadapan
11ynpl
<6440>
TUHAN
12hwhy
<3068>
dan
 
 
membawanya
13byrqhw
<7126>
 
14hta
<853>
ke atas
15la
<413>
mazbah
16xbzmh
<4196>
26
Imam
2Nhkh
<3548>
harus
 
 
mengambil segenggam
1Umqw
<7061>
dari
3Nm
<4480>
kurban sajian
4hxnmh
<4503>
itu sebagai
5ta
<853>
bagian pengingat
6htrkza
<234>
dan
 
 
membakarnya
7ryjqhw
<6999>
di atas
 
 
mazbah
8hxbzmh
<4196>
Sesudah
9rxaw
<310>
itu dia harus
 
 
menyuruh
10hqsy
<8248> ==>
 
11ta
<853>
wanita
12hsah
<802>
itu
 
 
meminum
10hqsy
<== <8248>
 
13ta
<853>
air
14Mymh
<4325>
tersebut
 
 
27
Ketika imam telah menyuruh dia

meminumnya
1hqshw
<8248>
maka
3Mymh 2ta
<4325> <853>
akan tampak
4htyhw
<1961>
apabila
5Ma
<518>
dia telah
 
 
menajiskan
6hamjn
<2930>
diri dan
 
 
tidak setia
8lem 7lemtw
<4604> <4603>
kepada
 
 
suaminya
9hsyab
<376>
 
11hb
<0>
air
12Mymh
<4325>
yang
 
 
mendatangkan kutuk
13Myrramh
<779>
itu akan
 
 
masuk
10wabw
<935>
ke dalam tubuhnya dan menyebabkan

rasa pahit
14Myrml
<4751>
perutnya
16hnjb
<990>
akan
 
 
membengkak
15htbuw
<6638>
dan
 
 
pahanya
18hkry
<3409>
menyusut
17hlpnw
<5307>
dan
 
 
wanita
20hsah
<802>
itu akan
 
 
menjadi
19htyhw
<1961>
kutuk
21hlal
<423>
di antara
22brqb
<7130>
bangsanya
23hme
<5971>
28
Akan tetapi
 
 
jika
1Maw
<518>
wanita
4hsah
<802>
itu
 
 
tidak
2al
<3808>
menajiskan
3hamjn
<2930>
dirinya dan masih
 
 
suci
5hrhjw
<2889>
dia
6awh
<1931>
akan
 
 
terbebas
7htqnw
<5352>
dan akan
 
 
mendapat keturunan
9erz 8herznw
<2233> <2232>
29
Itulah
1taz
<2063>
hukum
2trwt
<8451>
tentang
 
 
kecemburuan
3tanqh
<7068>
ketika
4rsa
<834>
seorang
 
 
wanita
6hsa
<802>
menyimpang
5hjvt
<7847>
di belakang
7txt
<8478>
suaminya
8hsya
<376>
dan
 
 
menajiskan
9hamjnw
<2930>
dirinya
 
 
30
atau
1wa
<176>
ketika
3rsa
<834>
 
5wyle
<5921>
roh
6xwr
<7307>
kecemburuan
7hanq
<7068>
menguasai
4rbet
<5674>
seorang pria
2sya
<376>
dan dia
 
 
merasa cemburu
8anqw
<7065>
kepada
9ta
<853>
istrinya
10wtsa
<802>
Dia harus
 
 
membawa
11dymehw
<5975>
 
12ta
<853>
istrinya
13hsah
<802>
ke hadapan
14ynpl
<6440>
TUHAN
15hwhy
<3068>
dan
17hl
<0>
imam
18Nhkh
<3548>
akan
 
 
menerapkan
16hvew
<6213>
 
19ta
<853>
semua
20lk
<3605>
hukum
21hrwth
<8451>
tadi kepada wanita

itu
22tazh
<2063>
31
Pria
2syah
<376>
itu akan
 
 
terbebas
1hqnw
<5352>
dari
 
 
kesalahan
3Nwem
<5771>
tetapi
 
 
wanita
4hsahw
<802>
itu
5awhh
<1931>
akan
 
 
menanggung
6avt
<5375>
 
7ta
<853>
kesalahannya
8hnwe
<5771>
 
9P
<0>