Prev Chapter John 20 Next Chapter
1
Pada
4twn
<3588>
hari
5sabbatwn
<4521> ==>
 
1th 2de
<3588> <1161>
pertama
3mia
<1520>
minggu
5sabbatwn
<== <4521>
itu
 
 
Maria
6maria
<3137>
 
7h
<3588>
Magdalena
8magdalhnh
<3094>
pergi
9ercetai
<2064>
 
13oushv
<1510>
ke
14eiv
<1519>
 
15to
<3588>
kubur
16mnhmeion
<3419>
Yesus
 
 
pagi-pagi sekali
10prwi
<4404>
ketika hari
 
 
masih
12eti
<2089>
gelap
11skotiav
<4653>
dan
17kai
<2532>
melihat
18blepei
<991>
 
19ton
<3588>
batu
20liyon
<3037>
penutup kubur telah

digeser
21hrmenon
<142>
dari
22ek
<1537>
kubur
24mnhmeiou
<3419>
itu
23tou
<3588>
2
Maka
2oun
<3767>
ia
 
 
berlari
1trecei
<5143>
dan
3kai
<2532>
menemui
4ercetai 5prov
<2064> <4314>
Simon
6simwna
<4613>
Petrus
7petron
<4074>
dan
8kai
<2532>
murid
12mayhthn
<3101>
 
9prov 10ton
<4314> <3588>
lain
11allon
<243>
yang
13on
<3739>
dikasihi
14efilei
<5368>
 
15o
<3588>
Yesus
16ihsouv
<2424>
dan
17kai
<2532>
berkata
18legei
<3004>
kepada
 
 
mereka
19autoiv
<846>
Mereka telah
 
 
mengambil
20hran
<142>
 
21ton
<3588>
Tuhan
22kurion
<2962>
dari
23ek
<1537>
 
24tou
<3588>
kubur
25mnhmeiou
<3419>
dan
26kai
<2532>
kami
 
 
tidak
27ouk
<3756>
tahu
28oidamen
<1492>
di mana
29pou
<4226>
mereka
 
 
meletakkan-Nya
30eyhkan
<5087>
 
31auton
<846>
3
 
1exhlyen
<1831>
Maka
2oun
<3767>
 
3o
<3588>
Petrus
4petrov
<4074>
dan
5kai
<2532>
murid
8mayhthv
<3101>
 
6o
<3588>
yang lain
7allov
<243>
itu
9kai
<2532>
pergi
10hrconto
<2064>
ke
11eiv
<1519>
 
12to
<3588>
kubur
13mnhmeion
<3419>
4
 
2de 3oi
<1161> <3588>
Keduanya
4duo
<1417>
berlari
1etrecon
<5143>
bersama-sama
5omou
<3674>
tetapi
6kai
<2532>
murid
9mayhthv
<3101>
 
7o
<3588>
yang lain
8allov
<243>
itu
 
 
berlari
10proedramen
<4390>
lebih cepat daripada
11tacion
<5032>
 
12tou
<3588>
Petrus
13petrou
<4074>
sehingga
14kai
<2532>
ia
 
 
sampai
15hlyen
<2064>
lebih dahulu
16prwtov
<4413>
ke
17eiv
<1519>
 
18to
<3588>
kuburan
19mnhmeion
<3419>
5
Ia
1kai
<2532>
melongok dan melihat ke dalam
2parakuqav
<3879>
dan
 
 
melihat
3blepei
<991>
 
5ta
<3588>
kain linen pembungkus
6oyonia
<3608>
mayat Yesus
 
 
tergeletak di sana
4keimena
<2749>
namun
8mentoi
<3305>
ia
 
 
tidak
7ou
<3756>
masuk ke dalam
9eishlyen
<1525>
6
Kemudian
2oun
<3767>
 
3kai
<2532>
Simon
4simwn
<4613>
Petrus
5petrov
<4074>
datang
1ercetai
<2064>
menyusul
6akolouywn
<190>
dia
7autw
<846>
dan
8kai
<2532>
masuk
9eishlyen
<1525>
ke
10eiv
<1519>
 
11to
<3588>
kuburan
12mnhmeion
<3419>
dan
13kai
<2532>
ia
 
 
melihat
14yewrei
<2334>
 
15ta
<3588>
kain linen pembungkus
16oyonia
<3608>
tergeletak di sana
17keimena
<2749>
7
Dan
1kai
<2532>
 
2to
<3588>
kain penutup wajah
3soudarion
<4676>
yang
4o
<3739>
membalut
5hn 6epi
<1510> <1909>
 
7thv
<3588>
kepala
8kefalhv
<2776>
Yesus
9autou
<846>
tidak
10ou
<3756>
tergeletak
14keimenon
<2749>
bersama
11meta
<3326>
 
12twn
<3588>
kain linen pembungkus
13oyoniwn
<3608>
tadi
 
 
tetapi
15alla
<235>
sudah
16cwriv
<5565>
tergulung
17entetuligmenon
<1794>
di
18eiv
<1519>
tempat
20topon
<5117>
yang berbeda
19ena
<1520>
8
Kemudian
2oun
<3767>
murid
7mayhthv
<3101>
 
4kai 5o
<2532> <3588>
yang lain
6allov
<243>
tadi
1tote
<5119>
yang
8o
<3588>
lebih dahulu
10prwtov
<4413>
sampai
9elywn
<2064>
ke
11eiv
<1519>
 
12to
<3588>
kuburan
13mnhmeion
<3419>
juga
14kai
<2532>
masuk
3eishlyen
<1525>
Ia
 
 
melihat
15eiden
<1492>
dan
16kai
<2532>
percaya
17episteusen
<4100>
9
Sebab
2gar
<1063>
sebelum kejadian itu mereka

belum
1oudepw
<3764>
mengerti
3hdeisan
<1492>
 
4thn
<3588>
Kitab Suci
5grafhn
<1124>
bahwa
6oti
<3754>
Yesus
8auton
<846>
harus
7dei
<1163>
bangkit kembali
11anasthnai
<450>
dari
9ek
<1537>
kematian
10nekrwn
<3498>
10
Jadi
2oun
<3767>
kedua
5autouv 6oi
<846> <3588>
murid
7mayhtai
<3101>
itu
 
 
pulang
1aphlyon
<565>
 
3palin
<3825>
ke
4prov
<4314>
rumah
 
 
11
Akan tetapi
2de
<1161>
Maria
1maria
<3137>
berdiri
3eisthkei
<2476>
di
4prov
<4314>
luar
7exw
<1854>
 
5tw
<3588>
kuburan
6mnhmeiw
<3419>
dan
 
 
menangis
8klaiousa
<2799>
Sambil
9wv
<5613>
 
10oun
<3767>
menangis
11eklaien
<2799>
ia
 
 
melongok
12parekuqen
<3879>
ke dalam
13eiv
<1519>
 
14to
<3588>
kuburan
15mnhmeion
<3419>
itu
 
 
12
dan
1kai
<2532>
ia
 
 
melihat
2yewrei
<2334>
dua
3duo
<1417>
malaikat
4aggelouv
<32>
berpakaian
5en
<1722>
putih
6leukoiv
<3022>
sedang
 
 
duduk
7kayezomenouv
<2516>
di tempat
17opou
<3699>
 
19to
<3588>
mayat
20swma
<4983>
 
21tou
<3588>
Yesus
22ihsou
<2424>
dibaringkan
18ekeito
<2749>
sebelumnya Yang
 
 
satu
8ena
<1520>
duduk
 
 
di bagian
9prov
<4314>
 
10th
<3588>
kepala
11kefalh
<2776>
dan
12kai
<2532>
yang
 
 
satunya
13ena
<1520>
di bagian
14prov
<4314>
 
15toiv
<3588>
kaki
16posin
<4228>
13
Kedua malaikat itu
1kai
<2532>
bertanya
2legousin
<3004>
kepada
3auth
<846>
Maria
4ekeinoi
<1565>
Perempuan
5gunai
<1135>
mengapa
6ti
<5101>
kamu
 
 
menangis
7klaieiv
<2799>
Maria
 
 
menjawab
8legei
<3004>
malaikat
 
 
itu
9autoiv
<846>
Mereka telah
10oti
<3754>
mengambil
11hran
<142>
mayat
12ton
<3588>
Tuhanku
13kurion
<2962>
 
14mou
<3450>
dan
15kai
<2532>
aku
 
 
tidak
16ouk
<3756>
tahu
17oida
<1492>
di mana
18pou
<4226>
mereka
 
 
meletakkan
19eyhkan
<5087>
Dia
20auton
<846>
14
Sesudah
 
 
mengatakan
2eipousa
<2036>
demikian
1tauta
<5023>
Maria
 
 
menoleh
3estrafh
<4762>
ke
4eiv
<1519>
 
5ta
<3588>
belakang
6opisw
<3694>
dan
7kai
<2532>
melihat
8yewrei
<2334>
 
9ton
<3588>
Yesus
10ihsoun
<2424>
berdiri
11estwta
<2476>
di situ
 
 
tetapi
12kai
<2532>
tidak
13ouk
<3756>
tahu
14hdei
<1492>
kalau itu
15oti
<3754>
adalah
17estin
<1510>
Yesus
16ihsouv
<2424>
15
Yesus
3ihsouv
<2424>
bertanya
1legei
<3004>
kepadanya
2auth
<846>
Perempuan
4gunai
<1135>
mengapa
5ti
<5101>
kamu
 
 
menangis
6klaieiv
<2799>
Siapakah
7tina
<5101>
yang kamu
 
 
cari
8zhteiv
<2212>
Karena
11oti
<3754>
 
9ekeinh
<1565>
mengira
10dokousa
<1380>
Ia
 
 
adalah
14estin
<1510>
 
12o
<3588>
penjaga taman
13khpourov
<2780>
Maria
 
 
berkata
15legei
<3004>
kepada-Nya
16autw
<846>
Tuan
17kurie
<2962>
jika
18ei
<1487>
Tuan
19su
<4771>
telah
 
 
memindahkan-Nya
20ebastasav 21auton
<941> <846>
beritahulah
22eipe
<2036>
aku
23moi
<3427>
di mana
24pou
<4226>
Tuan telah

meletakkan-Nya
25eyhkav 26auton
<5087> <846>
dan
 
 
aku
27kagw
<2504>
akan
 
 
mengambil-Nya
28auton 29arw
<846> <142>
16
Yesus
3ihsouv
<2424>
berkata
1legei
<3004>
kepadanya
2auth
<846>
Maria
4mariam
<3137>
Maria pun

berpaling
5strafeisa
<4762>
dan
6ekeinh
<1565>
berkata
7legei
<3004>
kepada-Nya
8autw
<846>
dalam bahasa Ibrani
9ebraisti
<1447>
Rabuni
10rabbouni
<4462>
yang
11o
<3588>
artinya
12legetai
<3004>
Guru
13didaskale
<1320>
17
Yesus
3ihsouv
<2424>
berkata
1legei
<3004>
kepadanya
2auth
<846>
Janganlah
4mh
<3361>
kamu
 
 
memegang
6aptou
<680>
Aku
5mou
<3450>
karena
8gar
<1063>
Aku
 
 
belum
7oupw
<3768>
pergi
9anabebhka
<305>
kepada
10prov
<4314>
 
11ton
<3588>
Bapa
12patera
<3962>
Akan tetapi
14de
<1161>
pergilah
13poreuou
<4198>
kepada
15prov
<4314>
 
16touv
<3588>
saudara-saudara-Ku
17adelfouv 18mou
<80> <3450>
dan
19kai
<2532>
katakan
20eipe
<2036>
kepada
 
 
mereka
21autoiv
<846>
Aku akan
 
 
pergi
22anabainw
<305>
kepada
23prov
<4314>
 
24ton
<3588>
Bapa-Ku
25patera 26mou
<3962> <3450>
dan
27kai
<2532>
Bapamu
28patera
<3962>
kepada
29umwn 30kai
<5216> <2532>
Allah-Ku
31yeon 32mou
<2316> <3450>
dan
33kai
<2532>
Allahmu
34yeon
<2316>
 
35umwn
<5216>
18
Maria
2mariam
<3137>
 
3h
<3588>
Magdalena
4magdalhnh
<3094>
pergi
1ercetai
<2064>
dan memberi tahu
5aggellousa 6toiv
<32> <3588>
murid-murid
7mayhtaiv
<3101>
Aku telah
8oti
<3754>
melihat
9ewraka
<3708>
 
10ton
<3588>
Tuhan
11kurion
<2962>
dan
12kai
<2532>
bahwa Yesuslah yang telah

mengatakan
14eipen
<2036>
hal-hal ini
13tauta
<5023>
kepadanya
15auth
<846>
19
 
1oushv
<1510>
Ketika
2oun
<3767>
hari
5hmera
<2250>
itu
6ekeinh
<1565>
sudah malam
3oqiav
<3798>
yaitu
4th
<3588>
hari
9sabbatwn
<4521> ==>
 
7th
<3588>
pertama
8mia
<1520>
dalam
 
 
minggu
9sabbatwn
<== <4521>
itu
 
 
dan
10kai
<2532>
 
11twn
<3588>
pintu-pintu
12yurwn
<2374>
tempat
14opou
<3699>
para
16oi
<3588>
murid
17mayhtai
<3101>
berkumpul
15hsan
<1510>
tertutup
13kekleismenwn
<2808>
karena
18dia
<1223>
mereka
19ton
<3588>
takut
20fobon
<5401>
kepada
21twn
<3588>
orang-orang Yahudi
22ioudaiwn
<2453>
 
24o
<3588>
Yesus
25ihsouv
<2424>
datang
23hlyen
<2064>
dan
26kai
<2532>
berdiri
27esth
<2476>
di
28eiv
<1519>
 
29to
<3588>
tengah-tengah
30meson
<3319>
mereka
 
 
serta
31kai
<2532>
berkata
32legei
<3004>
 
33autoiv
<846>
Damai sejahtera
34eirhnh
<1515>
bagi
 
 
kamu
35umin
<5213>
20
Sesudah
1kai
<2532>
mengatakan
3eipwn
<2036>
demikian
2touto
<5124>
Yesus
 
 
menunjukkan
4edeixen
<1166>

5kai 6tav
<2532> <3588>
tangan
7ceirav
<5495>
dan
8kai
<2532>
 
9thn
<3588>
lambung-Nya
10pleuran 11autoiv
<4125> <846>
kepada mereka Para
14oi
<3588>
murid
15mayhtai
<3101>
sangat
 
 
bersukacita
12ecarhsan
<5463>
ketika
13oun
<3767>
mereka
 
 
melihat
16idontev
<1492>
 
17ton
<3588>
Tuhan
18kurion
<2962>
21
Kemudian
2oun
<3767>
 
4[o
<3588>
Yesus
5ihsouv]
<2424>
berkata
1eipen
<2036>
kepada
 
 
mereka
3autoiv
<846>
lagi
6palin
<3825>
Damai sejahtera
7eirhnh
<1515>
bagi
 
 
kamu
8umin
<5213>
Sama seperti
9kaywv
<2531>
 
12o
<3588>
Bapa
13pathr
<3962>
telah
 
 
mengutus
10apestalken
<649>
Aku
11me
<3165>
demikian
 
 
juga
14kagw
<2504> ==>
sekarang
 
 
Aku
14kagw
<== <2504>
mengutus
15pempw
<3992>
kamu
16umav
<5209>
22
Dan
1kai
<2532>
setelah Ia mengatakan
3eipwn
<2036>
demikian
2touto
<5124>
Yesus
 
 
mengembusi
4enefushsen
<1720>
mereka
 
 
dan
5kai
<2532>
berkata
6legei
<3004>
 
7autoiv
<846>
Terimalah
8labete
<2983>
Roh
9pneuma
<4151>
Kudus
10agion
<40>
23
Jika
1an
<302>
kamu
 
 
mengampuni
3afhte
<863>
 
4tav
<3588>
dosa
5amartiav
<266>
seseorang
2tinwn
<5100>
maka dosa
 
 
orang itu
7autoiv
<846>
diampuni
6afewntai
<863>
Jika
8an
<302>
ada orang
9tinwn
<5100>
yang dosa-dosanya

tidak
10krathte
<2902> ==>
kamu
 
 
ampuni
10krathte
<== <2902>
maka dosa mereka

tidak diampuni
11kekrathntai
<2902>
24
Tomas
1ywmav
<2381>
 
2de
<1161>
salah seorang
3eiv
<1520>
dari
4ek
<1537>
 
5twn
<3588>
ke-12
6dwdeka
<1427>
murid
 
 
yang
7o
<3588>
disebut
8legomenov
<3004>
Didimus
9didumov
<1324>
tidak
10ouk
<3756>
ada
11hn
<1510>
bersama
12met
<3326>
mereka
13autwn
<846>
ketika
14ote
<3753>
Yesus
16ihsouv
<2424>
datang
15hlyen
<2064>
25
Maka
2oun
<3767>
murid-murid
6mayhtai
<3101>
yang
4oi
<3588>
lain
5alloi
<243>
memberi tahu
1elegon
<3004>
dia
3autw
<846>
Kami telah
 
 
melihat
7ewrakamen
<3708>
 
8ton
<3588>
Tuhan
9kurion
<2962>
 
10o
<3588>
Namun
11de
<1161>
Tomas
 
 
berkata
12eipen
<2036>
kepada
 
 
mereka
13autoiv
<846>
Kecuali
14ean 15mh
<1437> <3361>
aku
 
 
melihat
16idw
<1492>
 
21ton
<3588>
bekas
22tupon
<5179>
 
23twn
<3588>
paku
24hlwn
<2247>
pada
17en
<1722>
 
18taiv
<3588>
tangan-Nya
19cersin 20autou
<5495> <846>
dan
25kai
<2532>
memasukkan
26balw
<906>
 
27ton
<3588>
jariku
28daktulon
<1147>
 
29mou
<3450>
ke dalam
30eiv
<1519>
 
31ton
<3588>
bekas
32tupon
<5179>
 
33twn
<3588>
paku
34hlwn
<2247>
itu
 
 
serta
35kai
<2532>
memasukkan
36balw
<906>
 
37mou 38thn
<3450> <3588>
tanganku
39ceira
<5495>
ke dalam
40eiv
<1519>
 
41thn
<3588>
lambung-Nya
42pleuran 43autou
<4125> <846>
aku
 
 
tidak akan
44ou 45mh
<3756> <3361>
percaya
46pisteusw
<4100>
26
Delapan
4oktw
<3638>
hari
3hmerav
<2250>
kemudian
1kai 2mey
<2532> <3326>
 
8oi
<3588>
murid-murid
9mayhtai
<3101>
kembali
5palin
<3825>
berkumpul
6hsan
<1510>
di
7esw
<2080>
rumah
 
 
itu
10autou
<846>
dan
11kai
<2532>
Tomas
12ywmav
<2381>
ada
 
 
bersama
13met
<3326>
mereka
14autwn
<846>
Meskipun
18twn
<3588>
pintu-pintu
19yurwn
<2374>
tertutup
20kekleismenwn
<2808>
 
16o
<3588>
Yesus
17ihsouv
<2424>
datang
15ercetai
<2064>
dan
21kai
<2532>
berdiri
22esth
<2476>
di
23eiv
<1519>
 
24to
<3588>
tengah-tengah
25meson
<3319>
mereka
 
 
serta
26kai
<2532>
berkata
27eipen
<2036>
Damai sejahtera
28eirhnh
<1515>
bagi
 
 
kamu
29umin
<5213>
27
Kemudian
1eita
<1534>
Ia
 
 
berkata
2legei
<3004>
kepada
3tw
<3588>
Tomas
4ywma
<2381>
Ulurkanlah
5fere
<5342>
 
6ton
<3588>
jarimu
7daktulon
<1147>
 
8sou
<4675>
di sini
9wde
<5602>
dan
10kai
<2532>
lihatlah
11ide
<1492>
 
12tav
<3588>
tangan-Ku
13ceirav 14mou
<5495> <3450>
dan
15kai
<2532>
ulurkanlah
16fere
<5342>
 
17thn
<3588>
tanganmu
18ceira
<5495>
ke sini
22eiv
<1519> ==>
 
19sou
<4675>
dan
20kai
<2532>
letakkan
21bale
<906>
di
22eiv
<== <1519>
 
23thn
<3588>
lambung-Ku
24pleuran 25mou
<4125> <3450>
 
26kai
<2532>
Jangan
27mh
<3361>
 
28ginou
<1096>
tidak percaya
29apistov
<571>
tetapi
30alla
<235>
percayalah
31pistov
<4103>
28
Tomas
2ywmav
<2381>
menjawab
1apekriyh
<611>
 
3kai 4eipen
<2532> <2036>
Yesus
5autw
<846>
Ya
6o
<3588>
Tuhanku
7kuriov
<2962>
 
8mou
<3450>
dan
9kai
<2532>
 
10o
<3588>
Allahku
11yeov
<2316>
 
12mou
<3450>
29
 
3[o]
<3588>
Yesus
4ihsouv
<2424>
berkata
1legei
<3004>
kepadanya
2autw
<846>
Apakah kamu sekarang
 
 
percaya
8pepisteukav
<4100>
karena
5oti
<3754>
kamu telah
 
 
melihat
6ewrakav
<3708>
Aku
7me
<3165>
Diberkatilah
9makarioi
<3107>
mereka
 
 
yang
10oi
<3588>
tidak
11mh
<3361>
melihat
12idontev
<1492>
tetapi
13kai
<2532>
percaya
14pisteusantev
<4100>
30
Masih
2men
<3303>
banyak
1polla
<4183>
tanda ajaib
6shmeia
<4592>
 
3oun 4kai
<3767> <2532>
lain
5alla
<243>
yang
8o
<3588>
dilakukan
7epoihsen
<4160>
Yesus
9ihsouv
<2424>
di depan
10enwpion
<1799>
 
11twn
<3588>
murid-murid-Nya
12mayhtwn
<3101>
yang
13a
<3739>
tidak
14ouk
<3756>
 
15estin
<1510>
tertulis
16gegrammena
<1125>
dalam
17en
<1722>
 
18tw
<3588>
kitab
19bibliw
<975>
ini
20toutw
<5129>
31
Akan tetapi
2de
<1161>
semua ini
1tauta
<5023>
ditulis
3gegraptai
<1125>
supaya
4ina
<2443>
kamu
 
 
percaya
5pisteuhte
<4100>
bahwa
6oti
<3754>
Yesus
7ihsouv
<2424>
adalah
8estin
<1510>
 
9o
<3588>
Kristus
10cristov
<5547>
 
11o
<3588>
Anak
12uiov
<5207>
 
13tou
<3588>
Allah
14yeou
<2316>
dan
15kai
<2532>
supaya
16ina
<2443>
melalui
 
 
kepercayaanmu
17pisteuontev
<4100>
itu kamu
 
 
memperoleh
19echte
<2192>
hidup
18zwhn
<2222>
di dalam
20en
<1722>
 
21tw
<3588>
nama-Nya
22onomati 23autou
<3686> <846>