Prev Chapter Acts 25 Next Chapter
1
Tiga
7treiv
<5140>
hari
8hmerav
<2250>
kemudian
2oun
<3767>
Festus
1fhstov
<5347>
tiba
3epibav
<1910>
di
4th
<3588>
provinsi
5eparceia
<1885>
itu
 
 
setelah
6meta
<3326>
ia
 
 
pergi
9anebh
<305>
dari
12apo
<575>
Kaisarea
13kaisareiav
<2542>
ke
10eiv
<1519>
Yerusalem
11ierosoluma
<2414>
2
 
2te 3autw 4oi
<5037> <846> <3588>
Imam-imam kepala
5arciereiv
<749>
dan
6kai
<2532>
para
7oi
<3588>
pemimpin
8prwtoi
<4413>
 
9twn
<3588>
Yahudi
10ioudaiwn
<2453>
mengajukan
1enefanisan
<1718>
tuduhan
 
 
melawan
11kata
<2596>
 
12tou
<3588>
Paulus
13paulou
<3972>
dan
14kai
<2532>
mereka terus
 
 
mendesak
15parekaloun
<3870>
Festus
16auton
<846>
3
sambil
 
 
memintanya
1aitoumenoi
<154>
bermurah hati
2carin
<5485>
terhadap
3kat
<2596>
mereka
4autou
<846>
dengan
5opwv
<3704>
menyuruh
6metapemqhtai
<3343>
orang
7auton
<846>
membawa
8eiv
<1519> ==>
Paulus
 
 
ke
8eiv
<== <1519>
Yerusalem
9ierousalhm
<2419>
setelah mereka
 
 
merencanakan
11poiountev
<4160>
persekongkolan
10enedran
<1747>
untuk
 
 
membunuh
12anelein
<337>
Paulus
13auton
<846>
di
14kata
<2596>
tengah
15thn
<3588>
perjalanan
16odon
<3598>
4
 
1o 2men 3oun
<3588> <3303> <3767>
Festus
4fhstov
<5347>
menjawab
5apekriyh
<611>
bahwa
7ton
<3588>
Paulus
8paulon
<3972>
akan tetap
 
 
ditahan
6threisyai
<5083>
di
9eiv
<1519>
Kaisarea
10kaisareian
<2542>
dan
12de
<1161>
bahwa
 
 
ia sendiri
11eauton
<1438>
akan
13mellein
<3195>
datang
16ekporeuesyai
<1607>
ke
14en
<1722>
sana
 
 
secepatnya
15tacei
<5034>
5
Maka
 
 
katanya
5fhsin
<5346>
Biarlah
6dunatoi
<1415>
para
1oi
<3588>
pemimpin
2oun
<3767>
di antara
3en
<1722>
kamu
4umin
<5213>
turun ke sana bersamaku
7sugkatabantev
<4782>
dan
 
 
jika
8ei
<1487>
ada
10estin
<1510>
sesuatu
9ti
<5100>
yang
 
 
salah
14atopon
<824>
dengan
11en
<1722>
 
12tw
<3588>
orang
13andri
<435>
itu biarlah mereka yang
 
 
mengajukan tuntutannya
15kathgoreitwsan
<2723>
terhadap
 
 
mereka
16autou
<846>
6
Setelah
2de
<1161>
Festus
 
 
tinggal
1diatriqav
<1304>
di antara
3en
<1722>
mereka
4autoiv
<846>
tidak
6ou
<3756>
lebih
7pleiouv
<4119>
dari
 
 
delapan
8oktw
<3638>
atau
9h
<2228>
sepuluh
10deka
<1176>
hari
5hmerav
<2250>
ia
 
 
kembali
11katabav
<2597>
ke
12eiv
<1519>
Kaisarea
13kaisareian
<2542>
Lalu
14th
<3588>
keesokan harinya
15epaurion
<1887>
ia
 
 
duduk
16kayisav
<2523>
di
17epi
<1909>
 
18tou
<3588>
kursi pengadilan
19bhmatov
<968>
dan
 
 
memerintahkan
20ekeleusen
<2753>
agar
21ton
<3588>
Paulus
22paulon
<3972>
dibawa
23acyhnai
<71>
ke hadapannya
 
 
7
Ketika Paulus

tiba
1paragenomenou
<3854>
orang-orang Yahudi
10ioudaioi
<2453>
yang
 
 
turun
9katabebhkotev
<2597>
 
5auton 6oi
<846> <3588>
dari
7apo
<575>
Yerusalem
8ierosolumwn
<2414>
 
2de 3autou
<1161> <846>
berdiri di sekelilingnya
4periesthsan
<4026>
dengan
 
 
mengajukan
15kataferontev
<2702>
banyak
11polla
<4183>
tuduhan
14aitiwmata
<157>
yang
12kai
<2532>
berat
13barea
<926>
melawan Paulus

yang
16a
<3739>
tidak
17ouk
<3756>
sanggup
18iscuon
<2480>
mereka
 
 
buktikan
19apodeixai
<584>
8
Sementara itu
1tou
<3588>
Paulus
2paulou
<3972>
menyatakan pembelaannya
3apologoumenou
<626>
Aku
4oti
<3754>
tidak
5oute
<3777>
 
18ti
<5100>
melakukan kesalahan
19hmarton
<264>
apa pun
 
 
yang
7ton
<3588>
melawan
6eiv
<1519>
baik
11oute
<3777>
Hukum Taurat
8nomon
<3551>
 
9twn
<3588>
Yahudi
10ioudaiwn
<2453>
 
12eiv 13to
<1519> <3588>
Bait Allah
14ieron
<2411>
maupun
15oute
<3777>
 
16eiv
<1519>
Kaisar
17kaisara
<2541>
9
Akan tetapi
3de
<1161>
karena
 
 
ingin
4yelwn
<2309>
menyenangkan
7carin 8katayesyai
<5485> <2698>
 
5toiv
<3588>
orang-orang Yahudi
6ioudaioiv
<2453>
 
1o
<3588>
Festus
2fhstov
<5347>
berkata
9apokriyeiv
<611>
kepada
10tw
<3588>
Paulus
11paulw
<3972>
Apakah kamu
12eipen
<2036>
bersedia
13yeleiv
<2309>
naik
16anabav
<305>
ke
14eiv
<1519>
Yerusalem
15ierosoluma
<2414>
dan
 
 
diadili
20kriyhnai
<2919>
di hadapanku
21ep
<1909>
 
17ekei
<1563>
atas
18peri
<4012>
tuduhan-tuduhan ini
19toutwn
<5130>
 
22emou
<1700>
10
Namun
2de
<1161>
 
3o
<3588>
Paulus
4paulov
<3972>
berkata
1eipen
<2036>
Aku sedang
 
 
berdiri
5estwv
<2476>
di hadapan
6epi
<1909>
 
7tou
<3588>
pengadilan
8bhmatov
<968>
Kaisar
9kaisarov
<2541>
 
10eimi
<1510>
tempat
11ou
<3757>
seharusnya
13dei
<1163>
aku
12me
<3165>
diadili
14krinesyai
<2919>
Aku
 
 
tidak
16ouden
<3762>
bersalah
17hdikhka
<91>
apapun terhadap
 
 
orang-orang Yahudi
15ioudaiouv
<2453>
seperti
18wv
<5613>
yang
19kai
<2532>
kamu sendiri
20su
<4771>
 
21kallion
<2566>
ketahui
22epiginwskeiv
<1921>
11
 
2men
<3303>
Jadi
3oun
<3767>
jika
1ei
<1487>
aku yang
 
 
bersalah
4adikw
<91>
dan
5kai
<2532>
melakukan
8pepraca
<4238>
sesuatu
9ti
<5100>
yang
 
 
pantas
6axion
<514>
dihukum
 
 
mati
7yanatou
<2288>
aku
 
 
tidak
10ou
<3756>
akan mencoba
 
 
melarikan diri dari hukuman
11paraitoumai
<3868>
 
12to
<3588>
mati
13apoyanein
<599>
itu
 
 
Namun
15de
<1161>
jika
14ei
<1487>
 
19outoi
<3778>
tuduhan
20kathgorousin
<2723>
mereka
 
 
terhadapku
21mou
<3450>
tidak
16ouden
<3762>
ada
17estin
<1510>
yang
18wn
<3739>
benar
 
 
tidak ada seorang pun
22oudeiv
<3762>
yang
23me
<3165>
dapat
24dunatai
<1410>
menyerahkan
26carisasyai
<5483>
aku kepada
 
 
mereka
25autoiv
<846>
Maka aku
 
 
mengajukan banding
28epikaloumai
<1941>
kepada
 
 
Kaisar
27kaisara
<2541>
12
Kemudian
1tote
<5119>
setelah
2o
<3588>
Festus
3fhstov
<5347>
 
6tou
<3588>
berunding
4sullalhsav 7sumbouliou
<4814> <4824>
dengan
5meta
<3326>
Sanhedrin ia

menjawab
8apekriyh
<611>
Kamu telah
 
 
naik banding
10epikeklhsai
<1941>
kepada
11epi
<1909>
Kaisar
9kaisara
<2541>
maka kepada
 
 
Kaisar
12kaisara
<2541>
kamu harus
 
 
pergi
13poreush
<4198>
13
Setelah
2de
<1161>
beberapa
4tinwn
<5100>
hari
1hmerwn
<2250>
berlalu
3diagenomenwn
<1230>
 
6o
<3588>
Raja
7basileuv
<935>
Agripa
5agrippav
<67>
dan
8kai
<2532>
Bernike
9bernikh
<959>
tiba
10kathnthsan
<2658>
di
11eiv
<1519>
Kaisarea
12kaisareian
<2542>
untuk
 
 
memberi penghormatan
13aspasamenoi
<782>
kepada
14ton
<3588>
Festus
15fhston
<5347>
14
 
1wv
<5613>
Sementara
2de
<1161>
mereka
 
 
tinggal
5dietribon
<1304>
di sana
6ekei
<1563>
selama
 
 
beberapa
3pleiouv
<4119>
hari
4hmerav
<2250>
 
7o
<3588>
Festus
8fhstov
<5347>
menjelaskan
11aneyeto
<394>
tentang
12ta
<3588>
kasus
13kata
<2596>
 
14ton
<3588>
Paulus
15paulon
<3972>
kepada
9tw
<3588>
raja
10basilei
<935>
katanya
16legwn
<3004>
Ada
 
 
seseorang
17anhr
<435>
yang
18tiv
<5100>
 
19estin
<1510>
ditinggalkan
20kataleleimmenov
<2641>
sebagai
 
 
tahanan
23desmiov
<1198>
oleh
21upo
<5259>
Feliks
22fhlikov
<5344>
15
Ketika aku berada
1peri 2ou 3genomenou 4mou
<4012> <3739> <1096> <3450>
di
5eiv
<1519>
Yerusalem
6ierosoluma
<2414>
 
8oi
<3588>
imam-imam kepala
9arciereiv
<749>
dan
10kai
<2532>
 
11oi
<3588>
tua-tua
12presbuteroi
<4245>
 
13twn
<3588>
Yahudi
14ioudaiwn
<2453>
menyampaikan
7enefanisan
<1718>
tuduhan-tuduhan
 
 
melawannya
16kat
<2596>
dan
 
 
meminta
15aitoumenoi
<154>
supaya
 
 
ia
17autou
<846>
dihukum
18katadikhn
<1349>
16
 
1prov
<4314>
Aku
2ouv
<3739>
menjawab
3apekriyhn
<611>
mereka
 
 
bahwa
4oti
<3754>
bukanlah
5ouk
<3756>
suatu
6estin
<1510>
kebiasaan
7eyov
<1485>
bagi
 
 
orang Roma
8rwmaioiv 11anyrwpon
<4514> <444>
untuk
 
 
menyerahkan
9carizesyai
<5483>
seseorang
10tina
<5100>
sebelum
12prin
<4250>
tertuduh
15kathgoroumenov
<2723>
bertemu dengan
13h
<2228>
para
14o
<3588>
penuduhnya
20kathgorouv
<2725>
 
16kata
<2596>
muka
17proswpon
<4383>
dengan
 
 
muka
18ecoi
<2192>
dan
 
 
ia
19touv
<3588>
diberi
 
 
kesempatan
21topon 24laboi
<5117> <2983>
untuk membuat
22te
<5037>
pembelaan
23apologiav
<627>
 
25peri
<4012>
terhadap
26tou
<3588>
tuduhan-tuduhan
27egklhmatov
<1462>
tersebut
 
 
17
Maka
2oun
<3767>
ketika mereka
 
 
datang berkumpul
1sunelyontwn
<4905>
di sini
3enyade
<1759>
aku
 
 
tidak
5mhdemian
<3367> ==>
menunda
4anabolhn 6poihsamenov
<311> <4160>
kasus
5mhdemian
<== <3367>
ini tetapi
7th
<3588>
keesokan harinya
8exhv
<1836>
aku
 
 
duduk
9kayisav
<2523>
di
10epi
<1909>
 
11tou
<3588>
kursi pengadilan
12bhmatov
<968>
dan
 
 
memerintahkan
13ekeleusa
<2753>
agar
15ton
<3588>
orang
16andra
<435>
itu
 
 
dibawa menghadapku
14acyhnai
<71>
18
Ketika para
4oi
<3588>
penuduhnya
5kathgoroi
<2725>
itu
1peri 2ou
<4012> <3739>
berdiri
3stayentev
<2476>
mereka
 
 
tidak
6oudemian
<3762>
menyampaikan
8eferon
<5342>
tuduhan-tuduhan
7aitian
<156>
jahat
12ponhrwn
<4190>
seperti
 
 
yang
9wn
<3739>
aku
10egw
<1473>
bayangkan
11upenooun
<5282>
19
Akan tetapi
2de
<1161>
mereka hanya
 
 
mempunyai
8eicon
<2192>
beberapa
3tina
<5100>
ketidaksetujuan
1zhthmata
<2213>
dengan
9prov
<4314>
orang itu
10auton
<846>
tentang
4peri
<4012>
agama
7deisidaimoniav
<1175>
 
5thv
<3588>
mereka sendiri
6idiav
<2398>
dan
11kai
<2532>
tentang
12peri
<4012>
seseorang
13tinov
<5100>
bernama
 
 
Yesus
14ihsou
<2424>
yang sudah
 
 
mati
15teynhkotov
<2348>
yang
16on
<3739>
 
18o
<3588>
Paulus
19paulov
<3972>
tegaskan
17efasken
<5335>
bahwa Ia
 
 
hidup
20zhn
<2198>
20
Karena
2de
<1161>
aku
3egw
<1473>
bingung
1aporoumenov
<639>
bagaimana memeriksa
4thn 5peri
<3588> <4012>
semua ini
6toutwn
<5130>
aku
 
 
bertanya
7zhthsin 8elegon
<2214> <3004>
apakah
9ei
<1487>
ia
 
 
mau
10bouloito
<1014>
pergi
11poreuesyai
<4198>
ke
12eiv
<1519>
Yerusalem
13ierosoluma
<2414>
dan
 
 
diadili
15krinesyai
<2919>
di sana
14kakei
<2546>
untuk
16peri
<4012>
kasus
 
 
ini
17toutwn
<5130>
21
 
1tou
<3588>
Namun
2de
<1161>
ketika
 
 
Paulus
3paulou
<3972>
naik banding
4epikalesamenou
<1941>
untuk
 
 
ditahan
5thrhyhnai
<5083>
dan
 
 
menunggu keputusan
11diagnwsin
<1233>
 
6auton 7eiv 8thn 9tou
<846> <1519> <3588> <3588>
Kaisar
10sebastou
<4575>
aku
 
 
memerintahkan
12ekeleusa
<2753>
agar ia tetap
 
 
ditahan
13threisyai
<5083>
 
14auton
<846>
sampai
15ewv
<2193>
aku dapat
16ou
<3739>
mengirimnya
17anapemqw
<375>
 
18auton
<846>
kepada
19prov
<4314>
Kaisar
20kaisara
<2541>
22
Lalu
2de
<1161>
Agripa
1agrippav
<67>
berkata
 
 
kepada
3prov
<4314>
 
4ton
<3588>
Festus
5fhston
<5347>
Aku
 
 
juga
7kai
<2532>
ingin
6eboulomhn
<1014>
mendengar
11akousai
<191>
sendiri
8autov
<846>
 
9tou
<3588>
orang itu
10anyrwpou
<444>
Besok
12aurion
<839>
Festus
 
 
berkata
13fhsin
<5346>
Engkau akan
 
 
mendengarnya
14akoush
<191>
 
15autou
<846>
23
 
1th
<3588>
Maka
2oun
<3767>
pada
 
 
hari berikutnya
3epaurion
<1887>
 
5tou
<3588>
Agripa
6agrippa
<67>
dan
7kai
<2532>
 
8thv
<3588>
Bernike
9bernikhv
<959>
datang
4elyontov
<2064>
dengan
10meta
<3326>
segala
11pollhv
<4183>
kemegahannya
12fantasiav
<5325>
dan
13kai
<2532>
masuk
14eiselyontwn
<1525>
ke
15eiv
<1519>
 
16to
<3588>
ruang pengadilan
17akroathrion
<201>
bersama
18sun
<4862>
 
19te
<5037>
para pasukan militer
20ciliarcoiv
<5506>
dan
21kai
<2532>
pemimpin-pemimpin
25exochn
<1851>
 
26thv
<3588>
kota
27polewv
<4172>
itu
 
 
Kemudian
28kai
<2532>

22andrasin 23toiv
<435> <3588>
sesuai
24kat
<2596>
dengan
 
 
perintah
29keleusantov
<2753>
 
30tou
<3588>
Festus
31fhstou
<5347>
 
33o
<3588>
Paulus
34paulov
<3972>
dibawa
32hcyh
<71>
masuk
 
 
24
 
3o
<3588>
Festus
4fhstov
<5347>
 
1kai
<2532>
berkata
2fhsin
<5346>
Raja
6basileu
<935>
Agripa
5agrippa
<67>
dan
7kai
<2532>
semua
8pantev
<3956>
yang
9oi
<3588>
hadir bersama
10sumparontev
<4840>
kami
11hmin
<2254>
di sini
 
 
Lihatlah
13yewreite
<2334>
orang
12andrev
<435>
ini
14touton
<5126>
yang
16ou
<3739>
dimohonkan
22enetucen
<1793>
oleh
15peri
<4012>
 
18to
<3588>
semua orang
17apan 19plhyov
<537> <4128>
 
20twn
<3588>
Yahudi
21ioudaiwn
<2453>
kepadaku
23moi
<3427>
baik
25te
<5037>
yang ada
 
 
di
24en
<1722>
Yerusalem
26ierosolumoiv
<2414>
maupun
27kai
<2532>
yang ada
 
 
di sini
28enyade
<1759>
dengan
 
 
berteriak-teriak
29bowntev
<994>
bahwa orang ini
 
 
seharusnya
32auton
<846>
tidak
30mh 34mhketi
<3361> <3371> ==>
boleh
31dein
<1163>
hidup
33zhn
<2198>
lebih lama lagi
34mhketi
<== <3371>
25
Akan
 
 
tetapi
2de
<1161>
aku
1egw
<1473>
menemukan
3katelabomhn
<2638>
bahwa ia
 
 
tidak
4mhden
<3367> ==>
melakukan
8pepracenai
<4238>
apa pun
4mhden
<== <3367>
yang
 
 
setimpal
5axion
<514>
dengan
6auton
<846>
hukuman mati
7yanatou
<2288>
 
9autou
<846>
Dan
10de
<1161>
ketika ia
11toutou
<5127>
naik banding
12epikalesamenou
<1941>
kepada
13ton
<3588>
Yang Mulia aku

memutuskan
15ekrina
<2919>
untuk
 
 
mengirimnya
16pempein
<3992>
kepada
 
 
Kaisar
14sebaston
<4575>
26
Namun aku
 
 
tidak
8ouk
<3756>
memiliki
9ecw
<2192>
sesuatu
1peri
<4012>
yang
2ou
<3739>
pasti
3asfalev
<804>
untuk
4ti
<5100>
ditulis
5graqai
<1125>
kepada
6tw
<3588>
tuanku
7kuriw
<2962>
Karena itu
10dio
<1352>
aku telah
 
 
membawa
11prohgagon
<4254>
orang ini
12auton
<846>
di hadapanmu
13ef
<1909>
semua
14umwn
<5216>
dan
15kai
<2532>
khususnya
16malista
<3122>
di hadapan
17epi
<1909>
engkau
18sou
<4675>
Raja
19basileu
<935>
Agripa
20agrippa
<67>
Dengan begitu
21opwv
<3704>
setelah
22thv
<3588>
pemeriksaan
23anakrisewv
<351>
ini
 
 
diadakan
24genomenhv
<1096>
aku
 
 
mempunyai
25scw
<2192>
sesuatu
26ti
<5100>
untuk
 
 
ditulis
27graqw
<1125>
27
Sebab
2gar
<1063>
 
3moi
<3427>
sepertinya
4dokei
<1380>
tidak masuk akal
1alogon
<249>
bagiku untuk
 
 
mengirim
5pemponta
<3992>
seorang
 
 
tahanan
6desmion
<1198>
tanpa
7mh
<3361>
mengajukan
13shmanai
<4591>
 
11autou
<846>
tuduhan-tuduhan
12aitiav
<156>
yang jelas
8kai 9tav
<2532> <3588>
terhadapnya
10kat
<2596>