Prev Chapter Deuteronomy 31 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
Musa
2hsm
<4872>
pergi
1Klyw
<1980>
dan
 
 
menyampaikan
3rbdyw
<1696>
 
4ta
<853>
kata-kata
5Myrbdh
<1697>
ini
6hlah
<428>
kepada
7la
<413>
semua
8lk
<3605>
orang
 
 
Israel
9larvy
<3478>
2
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka Aku sekarang
 
 
berumur
3Nb
<1121>
120
5Myrvew 4ham
<6242> <3967>
tahun
6hns
<8141>
Aku
7ykna
<595>
 
8Mwyh
<3117>
tidak
9al
<3808>
sanggup
10lkwa
<3201>
lagi
11dwe
<5750>
untuk
 
 
datang
13awblw
<935>
dan
 
 
pergi
12taul
<3318>
TUHAN
14hwhyw
<3068>
telah
 
 
berfirman
15rma
<559>
kepadaku
16yla
<413>
Kamu
 
 
tidak
17al
<3808>
akan
 
 
menyeberangi
18rbet
<5674>
 
19ta
<853>
Sungai Yordan
20Ndryh
<3383>
 
21hzh
<2088>
3
TUHAN
1hwhy
<3068>
Allahmu
2Kyhla
<430>
yang
3awh
<1931>
akan memimpinmu untuk
 
 
menyeberanginya
4rbe
<5674>
 
5Kynpl
<6440>
Dia
6awh
<1931>
akan
 
 
membinasakan
7dymsy
<8045>
 
8ta
<853>
bangsa-bangsa
9Mywgh
<1471>
yang
10hlah
<428>
ada di
 
 
depanmu
11Kynplm
<6440>
dan kamu akan
 
 
mengusir
12Mtsryw
<3423>
mereka
 
 
Yosua
13eswhy
<3091>
orang
 
 
yang
14awh
<1931>
akan memimpinmu untuk
 
 
menyeberanginya
15rbe
<5674>
seperti
16Kynpl
<6440>
yang
17rsak
<834>
telah
 
 
difirmankan
18rbd
<1696>
TUHAN
19hwhy
<3068>
4
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
melakukan
1hvew
<6213>
terhadap
 
 
mereka
3Mhl
<0>
seperti
 
 
yang
4rsak
<834>
pernah Dia
 
 
lakukan
5hve
<6213>
kepada
 
 
Sihon
6Nwxyol
<5511>
dan
 
 
Og
7gwelw
<5747>
raja
8yklm
<4428>
Amori
9yrmah
<567>
dan terhadap
 
 
negerinya
10Muralw
<776>
ketika
11rsa
<834>
Dia
 
 
memusnahkannya
12dymsh
<8045>
 
13Mta
<853>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
menyerahkan
1Mntnw
<5414>
mereka di
 
 
hadapanmu
3Mkynpl
<6440>
dan kamu harus
 
 
lakukan
4Mtyvew
<6213>
sesuai dengan
6lkk 5Mhl
<3605> <0>
perintah
7hwumh
<4687>
yang
8rsa
<834>
telah
 
 
kuperintahkan
9ytywu
<6680>
kepadamu
10Mkta
<853>