Prev Chapter Joshua 11 Next Chapter
1
Ketika
 
 
Yabin
3Nyby
<2985>
raja
4Klm
<4428>
Hazor
5rwux
<2674>
 
1yhyw
<1961>
mendengar
2emsk
<8085>
hal itu ia
 
 
mengutus
6xlsyw
<7971>
orang
 
 
kepada
7la
<413>
Yobab
8bbwy
<3103>
Raja
9Klm
<4428>
Madon
10Nwdm
<4068>
dan
 
 
kepada
11law
<413>
Raja
12Klm
<4428>
Simron
13Nwrms
<8110>
dan
 
 
kepada
14law
<413>
Raja
15Klm
<4428>
Akhsaf
16Pska
<407>
2
kepada
1law
<413>
raja-raja
2Myklmh
<4428>
di
3rsa
<834>
sebelah
 
 
utara
4Nwpum
<6828>
di
 
 
pegunungan
5rhb
<2022>
di
 
 
Araba-Yordan
6hbrebw
<6160>
di
 
 
selatan
7bgn
<5045>
Kinerot
8twrnk
<3672>
di
 
 
daerah bukit
9hlpsbw
<8219>
dan di
 
 
perbukitan
10twpnbw
<5299>
Dor
11rwd
<1756>
di sebelah
 
 
barat
12Mym
<3220>
3
dan kepada
 
 
orang Kanaan
1ynenkh
<3669>
di sebelah
 
 
timur
2xrzmm
<4217>
dan
 
 
barat
3Mymw
<3220>
orang Amori
4yrmahw
<567>
orang Het
5ytxhw
<2850>
orang Feris
6yzrphw
<6522>
dan
 
 
orang Yebus
7yowbyhw
<2983>
yang tinggal di
 
 
pegunungan
8rhb
<2022>
dan
 
 
orang-orang Hewi
9ywxhw
<2340>
di
 
 
kaki
10txt
<8478>
Gunung
 
 
Hermon
11Nwmrx
<2768>
di
 
 
Tanah
12Urab
<776>
Mizpa
13hpumh
<4709>
4
Mereka
2Mh
<1992>
keluar
1wauyw
<3318>
bersama
5Mme
<5973>
seluruh
3lkw
<3605>
tentaranya
6Me 4Mhynxm
<5971> <4264>
jumlahnya
 
 
sangat banyak
7br
<7227>
seperti
 
 
pasir
8lwxk
<2344>
 
9rsa
<834>
di
10le
<5921>
tepi
11tpv
<8193>
laut
12Myh
<3220>
dengan
 
 
banyak
16br
<7227>
sekali
17dam
<3966>
 
13brl
<7230>
kuda
14owow
<5483>
dan
 
 
kereta
15bkrw
<7393>
5
Semua
2lk
<3605>
raja
3Myklmh
<4428>
itu
4hlah
<428>
bersekutu
1wdewyw
<3259>
datang
5wabyw
<935>
lalu
 
 
berkemah
6wnxyw
<2583>
bersama-sama
7wdxy
<3162>
di dekat
8la
<413>
mata air
9ym
<4325>
Merom
10Mwrm
<4792>
untuk
 
 
berperang
11Mxlhl
<3898>
melawan
12Me
<5973>
Israel
13larvy
<3478>
 
14P
<0>
6
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yosua
4eswhy
<3091>
Jangan
5la
<408>
takut
6aryt
<3372>
terhadap
7Mhynpm
<6440>
mereka
 
 
sebab
8yk
<3588>
besok
9rxm
<4279>
kira-kira pada
 
 
saat
10tek
<6256>
ini
11tazh
<2063>
aku
12ykna
<595>
akan
 
 
menyerahkan
13Ntn
<5414>
mereka
14ta
<853>
semua
15Mlk
<3605>
yang
 
 
terbunuh
16Myllx
<2491>
kepada
17ynpl
<6440>
orang
 
 
Israel
18larvy
<3478>
Kamu harus
 
 
melumpuhkan
21rqet
<6131>
 
19ta
<853>
kuda-kuda
20Mhyowo
<5483>
mereka dan
 
 
membakar
24Prvt
<8313>
 
22taw
<853>
kereta-kereta
23Mhytbkrm
<4818>
mereka dengan
 
 
api
25sab
<784>
7
Kemudian
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
bersama
6wme
<5973>
seluruh
3lkw
<3605>
tentaranya
5hmxlmh 4Me
<4421> <5971>
mendatangi
1abyw
<935>
mereka dengan
 
 
tiba-tiba
11Matp
<6597>
di dekat
8le 7Mhyle
<5921> <5921>
mata air
9ym
<4325>
Merom
10Mwrm
<4792>
dan
 
 
menyerang
12wlpyw
<5307>
mereka
13Mhb
<0>
8
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyerahkan
1Mntyw
<5414>
mereka ke
 
 
tangan
3dyb
<3027>
orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
yang
 
 
mengalahkan
5Mwkyw
<5221>
dan
 
 
mengejar
6Mwpdryw
<7291>
mereka
 
 
sampai
7de
<5704>
ke
 
 
Sidon-Besar
9hbr 8Nwdyu
<7227> <6721>
sampai
10dew
<5704>
ke
11twprvm
<0>
Misrefot-Maim
12Mym
<4956>
dan
 
 
sampai
13dew
<5704>
ke
 
 
Lembah
14teqb
<1237>
Mizpa
15hpum
<4708>
di sebelah
 
 
timur
16hxrzm
<4217>
Mereka
 
 
dipukul
17Mkyw
<5221>
kalah
 
 
sehingga
18de
<5704>
tidak
19ytlb
<1115>
 
21Mhl
<0>
seorang pun
22dyrv
<8300> ==>
dari mereka
 
 
dibiarkan bertahan
20ryash
<7604>
hidup
22dyrv
<== <8300>
9
 
2Mhl
<0>
Yosua
3eswhy
<3091>
memperlakukan
1veyw
<6213>
mereka seperti
 
 
yang
4rsak
<834>
TUHAN
7hwhy
<3068>
katakan
5rma
<559>
kepadanya
6wl
<0>
Ia
 
 
melumpuhkan
10rqe
<6131>
 
8ta
<853>
kuda-kuda
9Mhyowo
<5483>
mereka dan
 
 
membakar
13Prv
<8313>
 
11taw
<853>
kereta-kereta
12Mhytbkrm
<4818>
mereka dengan
 
 
api
14sab
<784>
 
15o
<0>
10
Pada
 
 
saat
3teb
<6256>
itu
4ayhh
<1931>
Yosua
2eswhy
<3091>
kembali
1bsyw
<7725>
lalu
 
 
merebut
5dklyw
<3920>
 
6ta
<853>
Hazor
7rwux
<2674>
dan
 
 
membunuh
10hkh
<5221>
 
8taw
<853>
rajanya
9hklm
<4428>
dengan
 
 
pedang
11brxb
<2719>
Sebab
12yk
<3588>
dahulu
 
 
Hazor
13rwux
<2674>
 
14Mynpl
<6440>
adalah
15ayh
<1931>
pemimpin
16sar
<7218>
seluruh
17lk
<3605>
kerajaan
18twklmmh
<4467>
itu
19hlah
<428>
11
Mereka
 
 
membunuh
1wkyw
<5221>
 
2ta
<853>
setiap
3lk
<3605>
orang
4spnh
<5315>
yang
5rsa
<834>
ada di dalamnya dengan
7ypl 6hb
<6310> <0>
pedang
8brx
<2719>
Ditumpasnya
9Mrxh
<2763>
orang-orang itu sampai
 
 
tidak
10al
<3808>
ada
11rtwn
<3498>
satu pun
12lk
<3605>
yang
 
 
bernapas
13hmsn
<5397>
Ia
 
 
membakar
16Prv
<8313>
 
14taw
<853>
Hazor
15rwux
<2674>
dengan
 
 
api
17sab
<784>
12
Lalu
 
 
Yosua
10eswhy
<3091>
mengalahkan
11Mkyw
<5221>
 
1taw
<853>
seluruh
2lk
<3605>
kota
3yre
<5892>
milik
 
 
raja-raja
4Myklmh
<4428>
itu
5hlah
<428>
 
6taw
<853>
Semua
7lk
<3605>
rajanya
8Mhyklm
<4428>
dibunuh
9dkl
<3920>
dengan
 
 
mata
12ypl
<6310>
pedang
13brx
<2719>
Mereka
 
 
ditumpas
14Myrxh
<2763>
seperti
15Mtwa
<853>
yang
16rsak
<834>
diperintahkan
17hwu
<6680>
Musa
18hsm
<4872>
hamba
19dbe
<5650>
TUHAN
20hwhy
<3068>
itu
 
 
13
Akan
 
 
tetapi
1qr
<7535>
 
2lk
<3605>
kota-kota
3Myreh
<5892>
yang
 
 
terletak
4twdmeh
<5975>
di atas
5le
<5921>
bukit-bukit puing
6Mlt
<8510>
tidak
7al
<3808>
dibakar
8Mprv
<8313>
oleh orang
 
 
Israel
9larvy
<3478>
hanya
10ytlwz
<2108>
 
11ta
<853>
Hazor
12rwux
<2674>
yang
13hdbl
<905>
dibakar
14Prv
<8313>
oleh
 
 
Yosua
15eswhy
<3091>
14
Semua
1lkw
<3605>
barang
2lls
<7998>
dari
 
 
kota-kota
3Myreh
<5892>
itu
4hlah
<428>
beserta
 
 
ternaknya
5hmhbhw
<929>
diambil sebagai jarahan
6wzzb
<962>
oleh
7Mhl
<1992>
orang
8ynb
<1121>
Israel
9larvy
<3478>
Akan
 
 
tetapi
10qr
<7535>
 
11ta
<853>
semua
12lk
<3605>
manusia
13Mdah
<120>
dibunuh
14wkh
<5221>
dengan
 
 
mata
15ypl
<6310>
pedang
16brx
<2719>
sampai
17de
<5704>
musnah
18Mdmsh
<8045>
 
19Mtwa
<853>
Tidak ada
20al
<3808>
yang
 
 
dibiarkan hidup
21wryash
<7604>
dari
 
 
semua
22lk
<3605>
yang
 
 
bernapas
23hmsn
<5314>
15
Sesuai
1rsak
<834>
perintah
2hwu
<6680>
TUHAN
3hwhy
<3068>
kepada
4ta
<853>
Musa
5hsm
<4872>
hamba-Nya
6wdbe
<5650>
demikian
7Nk
<3651>
pula
 
 
Musa
9hsm
<4872>
memerintah
8hwu
<6680>
 
10ta
<853>
Yosua
11eswhy
<3091>
lalu
12Nkw
<3651>
Yosua
14eswhy
<3091>
melakukannya
13hve
<6213>
Ia
 
 
tidak
15al
<3808>
mengabaikan
16ryoh
<5493>
satu pun
17rbd
<1697>
dari
 
 
semua
18lkm
<3605>
yang
19rsa
<834>
TUHAN
21hwhy
<3068>
perintahkan
20hwu
<6680>
kepada
22ta
<853>
Musa
23hsm
<4872>
16
Demikianlah
 
 
Yosua
2eswhy
<3091>
merebut
1xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
negeri
5Urah
<776>
itu
6tazh
<2063>
yaitu
 
 
pegunungan
7rhh
<2022>
 
8taw
<853>
seluruh
9lk
<3605>
Tanah Negeb
10bgnh
<5045>
 
11taw
<853>
seluruh
12lk
<3605>
Tanah
13Ura
<776>
Gosyen
14Nsgh
<1657>
 
15taw
<853>
daerah
16hlpsh
<8219>
 
17taw
<853>
Araba-Yordan
18hbreh
<6160>
 
19taw
<853>
Pegunungan
20rh
<2022>
Israel
21larvy
<3478>
dengan
 
 
dataran rendahnya
22htlpsw
<8219>
17
Mulai
 
 
dari
1Nm
<4480>
Pegunungan
2rhh
<2022>
Halak
3qlxh
<2510>
naik
4hlweh
<5927>
ke atas
 
 
Seir
5ryev
<8165>
sampai
6dew
<5704>
 
7leb
<0>
Baal-Gad
8dg
<1171>
di
 
 
Lembah
9teqbb
<1237>
Lebanon
10Nwnblh
<3844>
Semua rajanya di
 
 
kaki
11txt
<8478>
Gunung
12rh
<2022>
Hermon
13Nwmrx
<2768>
 
14taw
<853>
Semua
15lk
<3605>
raja
16Mhyklm
<4428>
itu ditangkapnya lalu
 
 
dibunuh
18Mkyw 17dkl
<5221> <3920>
mati
19Mtymyw
<4191>
18
Yosua
4eswhy
<3091>
 
2Mybr 1Mymy
<7227> <3117>
melakukan
3hve
<6213>
peperangan
9hmxlm
<4421>
melawan
5ta
<854>
semua
6lk
<3605>
raja
7Myklmh
<4428>
itu
8hlah
<428>
19
Tidak
1al
<3808>
ada
2htyh
<1961>
satu
 
 
kota
3rye
<5892>
pun
 
 
yang
4rsa
<834>
membuat
 
 
perdamaian
5hmylsh
<7999>
dengan
6la
<413>
orang
7ynb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
selain
9ytlb
<1115>
orang-orang Hewi
10ywxh
<2340>
yang
 
 
tinggal
11ybsy
<3427>
di
 
 
Gibeon
12Nwebg
<1391>
 
13ta
<853>
Semuanya
14lkh
<3605>
telah mereka rebut dengan
15wxql
<3947>
berperang
16hmxlmb
<4421>
20
Sebab
1yk
<3588>
 
2tam
<853>
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
 
 
mengeraskan
5qzxl
<2388>
 
6ta
<853>
hati
7Mbl
<3820>
mereka sehingga mereka
 
 
datang
4htyh
<1961>
melawan
9hmxlmh 8tarql
<4421> <7125>
orang
10ta
<853>
Israel
11larvy
<3478>
Dengan
 
 
demikian
12Neml
<4616>
 
15twyh
<1961>
mereka
16Mhl
<1992>
ditumpas
13Mmyrxh
<2763>
tidak
14ytlbl
<1115>
dikasihani
17hnxt
<8467>
dan
19Neml 18yk
<4616> <3588>
menjadi punah
20Mdymsh
<8045>
seperti
 
 
yang
21rsak
<834>
telah
 
 
TUHAN
23hwhy
<3068>
perintahkan
22hwu
<6680>
kepada
24ta
<853>
Musa
25hsm
<4872>
 
26o
<0>
21
Pada
 
 
saat
3teb
<6256>
itu
4ayhh
<1931>
Yosua
2eswhy
<3091>
datang
1abyw
<935>
dan
 
 
melenyapkan
5trkyw
<3772>
orang
6ta
<853>
Enak
7Myqneh
<6062>
dari
8Nm
<4480>
pegunungan
9rhh
<2022>
dari
10Nm
<4480>
Hebron
11Nwrbx
<2275>
Debir
13rbd
<1688>
Anab
15bne
<6024>
dari
12Nm
<4480>
seluruh
16lkmw
<3605>
Pegunungan
17rh
<2022>
Yehuda
18hdwhy
<3063>
dan
 
 
dari
14Nm
<4480>
seluruh
19lkmw
<3605>
Pegunungan
20rh
<2022>
Israel
21larvy
<3478>
Yosua
25eswhy
<3091>
melenyapkan
24Mmyrxh
<2763>
mereka
 
 
beserta
22Me
<5973>
kota-kota
23Mhyre
<5892>
mereka
 
 
22
Tidak
1al
<3808>
ada
 
 
orang Enak
3Myqne
<6062>
dibiarkan hidup
2rtwn
<3498>
di
 
 
negeri
4Urab
<776>
orang
5ynb
<1121>
Israel
6larvy
<3478>
Yang
 
 
tersisa
11wrasn
<7604>
hanya
7qr
<7535>
di
 
 
Gaza
8hzeb
<5804>
Gat
9tgb
<1661>
dan
 
 
Asdod
10dwdsabw
<795>
23
Yosua
2eswhy
<3091>
pun
 
 
merebut
1xqyw
<3947>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
negeri
5Urah
<776>
itu sesuai
 
 
seluruh
6lkk
<3605>
 
7rsa
<834>
firman
8rbd
<1696>
TUHAN
9hwhy
<3068>
kepada
10la
<413>
Musa
11hsm
<4872>
Yosua
13eswhy
<3091>
pun
 
 
memberikannya
12hntyw
<5414>
menjadi milik pusaka
14hlxnl
<5159>
orang
 
 
Israel
15larvyl
<3478>
sesuai
 
 
pembagian
16Mtqlxmk
<4256>
suku-suku
17Mhyjbsl
<7626>
mereka Lalu
 
 
negeri
18Urahw
<776>
itu
 
 
tenteram
19hjqs
<8252>
berhenti dari
 
 
perang
20hmxlmm
<4421>
 
21P
<0>