Prev Chapter Joshua 13 Next Chapter
1
Setelah
 
 
Yosua
1eswhyw
<3091>
menjadi tua
2Nqz
<2204>
dan
 
 
lanjut
3ab
<935>
usia
4Mymyb
<3117>
TUHAN
6hwhy
<3068>
berfirman
5rmayw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
Engkau
8hta
<859>
sudah tua
9htnqz
<2204>
dan
 
 
lanjut
10tab
<935>
usia
11Mymyb
<3117>
padahal
 
 
masih
13hrasn
<7604>
banyak
15dam 14hbrh
<3966> <7235>
negeri
12Urahw
<776>
yang belum
 
 
diduduki
16htsrl
<3423>
2
Inilah
1taz
<2063>
negeri
2Urah
<776>
yang
 
 
tersisa
3trasnh
<7604>
seluruh
4lk
<3605>
wilayah
5twlylg
<1552>
Filistin
6Mytslph
<6430>
dan
 
 
seluruh
7lkw
<3605>
wilayah orang
 
 
Gesur
8yrwsgh
<1651>
3
Dari
1Nm
<4480>
Sungai Sikhor
2rwxysh
<7883>
 
3rsa
<834>
di sebelah
4le
<5921>
timur
5ynp
<6440>
Mesir
6Myrum
<4714>
sampai ke
7dew
<5704>
perbatasan
8lwbg
<1366>
Ekron
9Nwrqe
<6138>
di sebelah
 
 
utara
10hnwpu
<6828>
yang
 
 
terhitung
12bsxt
<2803>
wilayah
 
 
orang Kanaan
11ynenkl
<3669>
ada
 
 
lima
13tsmx
<2568>
raja
14ynro
<5633>
kota
 
 
orang Filistin
15Mytslp
<6430>
yaitu di
 
 
Gaza
16ytzeh
<5841>
Asdod
17ydwdsahw
<796>
Askelon
18ynwlqsah
<832>
Gat
19ytgh
<1663>
dan
 
 
Ekron
20ynwrqehw
<6139>
dan
 
 
orang-orang Awi
21Mywehw
<5757>
4
di
 
 
sebelah selatan
1Nmytm
<8486>
Seluruh
2lk
<3605>
negeri
3Ura
<776>
orang Kanaan
4ynenkh
<3669>
dan
 
 
Meara
5hremw
<4632>
milik
6rsa
<834>
orang Sidon
7Myndyul
<6722>
sampai
8de
<5704>
ke
 
 
Afek
9hqpa
<663>
hingga
10de
<5704>
perbatasan
11lwbg
<1366>
orang Amori
12yrmah
<567>
5
Negeri
1Urahw
<776>
orang
 
 
Gebal
2ylbgh
<1382>
dan
 
 
seluruh
3lkw
<3605>
Lebanon
4Nwnblh
<3844>
ke
 
 
arah
5xrzm
<4217>
matahari
6smsh
<8121>
terbit dari
7lebm
<0>
Baal-Gad
8dg
<1171>
di
 
 
kaki
9txt
<8478>
Gunung
10rh
<2022>
Hermon
11Nwmrx
<2768>
sampai
12de
<5704>
dekat
13awbl
<935>
Hamat
14tmx
<2574>
6
Semua
1lk
<3605>
yang
 
 
tinggal
2ybsy
<3427>
di
 
 
pegunungan
3rhh
<2022>
mulai
 
 
dari
4Nm
<4480>
Lebanon
5Nwnblh
<3844>
sampai
6de
<5704>
ke
7tprvm
<0>
Misrefot-Maim
8Mym
<4956>
semua
9lk
<3605>
orang Sidon
10Myndyu
<6722>
Akulah
11ykna
<595>
yang akan
 
 
mencerai-beraikan
12Msyrwa
<3423>
mereka dari
 
 
hadapan
13ynpm
<6440>
orang
14ynb
<1121>
Israel
15larvy
<3478>
Hanya
16qr
<7535>
undilah dahulu negeri itu bagi orang
17hlph
<5307>
Israel
18larvyl
<3478>
menjadi
 
 
milik pusaka
19hlxnb
<5159>
mereka seperti
 
 
yang
20rsak
<834>
Aku
 
 
perintahkan
21Kytywu
<6680>
kepadamu
 
 
7
Karena
 
 
itu
1htew
<6258>
bagikanlah
2qlx
<2505>
 
3ta
<853>
negeri
4Urah
<776>
ini
5tazh
<2063>
sebagai
 
 
miliki pusaka
6hlxnb
<5159>
kepada
 
 
sembilan
7testl
<8672>
suku
8Myjbsh
<7626>
dan
 
 
setengah
9yuxw
<2677>
suku
10jbsh
<7626>
Manasye
11hsnmh
<4519>
8
Bersama
1wme
<5973>
mereka
 
 
orang Ruben
2ynbwarh
<7206>
dan
 
 
orang Gad
3ydghw
<1425>
sudah
 
 
menerima
4wxql
<3947>
milik pusaka
5Mtlxn
<5159>
yang
6rsa
<834>
 
8Mhl
<0>
Musa
9hsm
<4872>
berikan
7Ntn
<5414>
kepada mereka
 
 
di sebelah
10rbeb
<5676>
timur
12hxrzm
<4217>
Sungai Yordan
11Ndryh
<3383>
seperti
 
 
yang
13rsak
<834>
sudah ditentukan
15Mhl 14Ntn
<0> <5414>
Musa
16hsm
<4872>
hamba
17dbe
<5650>
TUHAN
18hwhy
<3068>
itu
 
 
9
Dari
 
 
Aroer
1rewrem
<6177>
yang
2rsa
<834>
berada
 
 
di
3le
<5921>
tepi
4tpv
<8193>
Sungai
5lxn
<5158>
Arnon
6Nwnra
<769>
kota-kota
7ryehw
<5892>
 
8rsa
<834>
di
9Kwtb
<8432>
pertengahan
 
 
sungai
10lxnh
<5158>
seluruh
11lkw
<3605>
dataran
12rsymh
<4334>
tinggi dan dari
 
 
Medeba
13abdym
<4311>
hingga
14de
<5704>
ke
 
 
Dibon
15Nwbyd
<1769>
10
dan
 
 
seluruh
1lkw
<3605>
kota
2yre
<5892>
Sihon
3Nwxyo
<5511>
raja
4Klm
<4428>
orang Amori
5yrmah
<567>
yang
6rsa
<834>
memerintah
7Klm
<4427>
di
 
 
Hesybon
8Nwbsxb
<2809>
sampai
9de
<5704>
ke
 
 
daerah
10lwbg
<1366>
orang
11ynb
<1121>
Amon
12Nwme
<5983>
11
Gilead
1delghw
<1568>
dan
 
 
daerah
2lwbgw
<1366>
orang
 
 
Gesur
3yrwsgh
<1651>
dan orang
 
 
Maakha
4ytkemhw
<4602>
seluruh
5lkw
<3605>
Gunung
6rh
<2022>
Hermon
7Nwmrx
<2768>
dan
 
 
seluruh
8lkw
<3605>
tanah
 
 
Basan
9Nsbh
<1316>
hingga
10de
<5704>
ke
 
 
Salkha
11hklo
<5548>
12
seluruh
1lk
<3605>
kerajaan
2twklmm
<4468>
Og
3gwe
<5747>
di
 
 
Basan
4Nsbb
<1316>
yang
5rsa
<834>
memerintah
6Klm
<4427>
di
 
 
Asytarot
7twrtseb
<6252>
dan
 
 
Edrei
8yerdabw
<154>
itulah
9awh
<1931>
yang masih
 
 
tertinggal
10rasn
<7604>
dari
 
 
sisa-sisa
11rtym
<3499>
orang
 
 
Refaim
12Myaprh
<7497>
yang telah
 
 
dikalahkan
13Mkyw
<5221>
dan dicerai-beraikan oleh
 
 
Musa
14hsm
<4872>
 
15Msryw
<3423>
13
Namun orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
tidak
1alw
<3808>
mengusir
2wsyrwh
<3423>
orang-orang
3ynb
<1121>
 
5ta
<853>
Gesur
6yrwsgh
<1651>
dan
7taw
<853>
Maakha
8ytkemh
<4602>
sehingga
 
 
orang
9bsyw
<3427>
Gesur
10rwsg
<1650>
dan orang
 
 
Maakha
11tkemw
<4601>
masih tinggal di
 
 
tengah-tengah
12brqb
<7130>
orang
 
 
Israel
13larvy
<3478>
sampai
14de
<5704>
hari
15Mwyh
<3117>
ini
16hzh
<2088>
14
Hanya
1qr
<7535>
kepada
 
 
suku
2jbsl
<7626>
Lewi
3ywlh
<3878>
ia
 
 
tidak
4al
<3808>
memberikan
5Ntn
<5414>
milik pusaka
6hlxn
<5159>
Persembahan bakaran
7ysa
<801>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
Allah
9yhla
<430>
Israel
10larvy
<3478>
adalah
11awh
<1931>
milik pusaka
12wtlxn
<5159>
mereka seperti
 
 
yang
13rsak
<834>
difirmankan-Nya
14rbd
<1696>
kepada
15wl
<0>
mereka
16o
<0>
15
Musa
2hsm
<4872>
memberikan
1Ntyw
<5414>
bagian tanah kepada
 
 
suku
3hjml
<4294>
 
4ynb
<1121>
Ruben
5Nbwar
<7205>
menurut
6Mtxpsml
<4940>
keluarga-keluarga mereka
 
 
16
 
2Mhl 1yhyw
<1992> <1961>
Wilayah
3lwbgh
<1366>
mereka dari
 
 
Aroer
4rewrem
<6177>
yang
5rsa
<834>
di
6le
<5921>
tepi
7tpv
<8193>
Sungai
8lxn
<5158>
Arnon
9Nwnra
<769>
kota
10ryehw
<5892>
 
11rsa
<834>
di
12Kwtb
<8432>
pertengahan
 
 
sungai
13lxnh
<5158>
itu dan
 
 
seluruh
14lkw
<3605>
dataran
15rsymh
<4334>
tinggi
 
 
di
16le
<5921>
Medeba
17abdym
<4311>
17
Hesybon
1Nwbsx
<2809>
dan
 
 
seluruh
2lkw
<3605>
kotanya
3hyre
<5892>
yang
4rsa
<834>
di
 
 
dataran
5rsymb
<4334>
tinggi yaitu
 
 
Dibon
6Nwbyd
<1769>
 
7twmbw
<0>
Bamot-Baal
8leb
<1120>
 
10leb 9tybw
<0> <0>
Bet-Baal-Meon
11Nwem
<1010>
18
Yahas
1huhyw
<3096>
Kedemot
2tmdqw
<6932>
Mefaat
3tepmw
<4158>
19
Kiryataim
1Mytyrqw
<7156>
Sibma
2hmbvw
<7643>
 
3truw
<0>
Zeret-Hasahar
4rxsh
<6890>
di atas
 
 
bukit
5rhb
<2022>
di
 
 
lembah
6qmeh
<6010>
itu
 
 
20
 
1tybw
<0>
Bet-Peor
2rwep
<1047>
lereng-lereng
3twdsaw
<794>
Pisga
4hgoph
<6449>
dan
5tybw
<0>
Bet-Yesimot
6twmsyh
<1020>
21
bahkan
 
 
seluruh
1lkw
<3605>
kota
2yre
<5892>
di
 
 
dataran tinggi
3rsymh
<4334>
itu dan
 
 
seluruh
4lkw
<3605>
kerajaan
5twklmm
<4468>
Sihon
6Nwxyo
<5511>
 
7Klm
<4428>
orang Amori
8yrmah
<567>
yang
9rsa
<834>
memerintah
10Klm
<4427>
di
 
 
Hesybon
11Nwbsxb
<2809>
yang
12rsa
<834>
dikalahkan
13hkh
<5221>
Musa
14hsm
<4872>
bersama
16taw 15wta
<853> <853>
raja-raja
17yayvn
<5387>
Midian
18Nydm
<4080>
yaitu
19ta
<853>
Ewi
20ywa
<189>
 
21taw
<853>
Rekem
22Mqr
<7552>
 
23taw
<853>
Zur
24rwu
<6698>
 
25taw
<853>
Hur
26rwx
<2354>
dan
27taw
<853>
Reba
28ebr
<7254>
raja-raja
29ykyon
<5257>
bawahan
 
 
Sihon
30Nwxyo
<5511>
yang
 
 
tinggal
31ybsy
<3427>
di
 
 
negeri
32Urah
<776>
itu
 
 
22
Orang
7ynb
<1121>
Israel
8larvy
<3478>
membunuh
6wgrh
<2026>
 
1taw
<853>
Bileam
2Melb
<1109>
anak
3Nb
<1121>
Beor
4rweb
<1160>
tukang tenung
5Mowqh
<7080>
itu dengan
 
 
pedang
9brxb
<2719>
beserta orang-orang yang
10la
<413>
terbunuh
11Mhyllx
<2491>
lainnya
 
 
23
 
1yhyw
<1961>
Batas
2lwbg
<1366>
wilayah
 
 
keturunan
3ynb
<1121>
Ruben
4Nbwar
<7205>
adalah
 
 
tepi
6lwbgw
<1366>
Sungai Yordan
5Ndryh
<3383>
dan sekitarnya

Itulah
7taz
<2063>
milik pusaka
8tlxn
<5159>
keturunan
9ynb
<1121>
Ruben
10Nbwar
<7205>
menurut
 
 
keluarga-keluarga
11Mtxpsml
<4940>
mereka yaitu
 
 
kota-kota
12Myreh
<5892>
dan
 
 
desa-desanya
13Nhyruxw
<2691>
 
14P
<0>
24
Musa
2hsm
<4872>
telah
 
 
memberikan
1Ntyw
<5414>
kepada
 
 
suku
3hjml
<4294>
Gad
4dg
<1410>
yaitu
 
 
keturunan
5ynbl
<1121>
Gad
6dg
<1410>
menurut
7Mtxpsml
<4940>
keluarga-keluarga mereka
 
 
25
 
2Mhl 1yhyw
<0> <1961>
Wilayah
3lwbgh
<1366>
kepunyaan mereka adalah
 
 
Yaezer
4rzey
<3270>
dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
Kota
6yre
<5892>
Gilead
7delgh
<1568>
serta
 
 
setengah
8yuxw
<2677>
negeri
9Ura
<776>
orang
10ynb
<1121>
Amon
11Nwme
<5983>
hingga
12de
<5704>
ke
 
 
Aroer
13rewre
<6177>
yang
14rsa
<834>
di
15le
<5921>
hadapan
16ynp
<6440>
Raba
17hbr
<7237>
26
Daerah
 
 
Hesybon
1Nwbsxmw
<2809>
hingga
2de
<5704>
ke
3tmr
<0>
Ramat-Mizpa
4hpumh
<7434>
dan
 
 
Betonim
5Mynjbw
<993>
dan dari
 
 
Mahanaim
6Mynxmmw
<4266>
hingga
7de
<5704>
ke
 
 
wilayah
8lwbg
<1366>
Debir
9rbdl
<1688>
27
dan
 
 
Lembah
1qmebw
<6010>
 
2tyb
<0>
Bet-Haram
3Mrh
<1027>
 
4tybw
<0>
Bet-Nimra
5hrmn
<1039>
Sukot
6twkow
<5523>
dan
 
 
Zafon
7Nwpuw
<6829>
sisa
8rty
<3499>
kerajaan
9twklmm
<4468>
Sihon
10Nwxyo
<5511>
raja
11Klm
<4428>
Hesybon
12Nwbsx
<2809>
Sungai Yordan
13Ndryh
<3383>
dan
 
 
sekitarnya
14lbgw
<1366>
hingga
15de
<5704>
ujung
16huq
<7097>
Danau
17My
<3220>
Kineret
18trnk
<3672>
di seberang
19rbe
<5676>
timur
21hxrzm
<4217>
Sungai Yordan
20Ndryh
<3383>
28
Inilah
1taz
<2063>
milik pusaka
2tlxn
<5159>
keturunan
3ynb
<1121>
Gad
4dg
<1410>
menurut
 
 
keluarga-keluarga
5Mtxpsml
<4940>
mereka yaitu
 
 
kota-kota
6Myreh
<5892>
dan
 
 
desa-desanya
7Mhyruxw
<2691>
29
Musa
2hsm
<4872>
memberikan
1Ntyw
<5414>
kepada
 
 
setengah
3yuxl
<2677>
suku
4jbs
<7626>
Manasye
5hsnm
<4519>
yaitu
 
 
suku
8hjm
<4294>
 
9ynb
<1121>
Manasye
10hsnm
<4519>
yang
6yhyw
<1961>
setengah
7yuxl
<2677>
itu
 
 
menurut
11Mtwxpsml
<4940>
keluarga-keluarga mereka
 
 
30
Adapun
1yhyw
<1961>
wilayah
2Mlwbg
<1366>
mereka dari
 
 
Mahanaim
3Mynxmm
<4266>
seluruh
4lk
<3605>
Basan
5Nsbh
<1316>
seluruh
6lk
<3605>
kerajaan
7twklmm
<4468>
Og
8gwe
<5747>
 
10Nsbh 9Klm
<1316> <4428>
seluruh
11lkw
<3605>
desa-desa
12twx
<2333>
Hawot-Yair
13ryay
<2971>
yang
14rsa
<834>
di
 
 
Basan
15Nsbb
<1316>
itu sejumlah
 
 
enam puluh
16Myss
<8346>
kota
17rye
<5892>
31
Dan
 
 
setengah
1yuxw
<2677>
Gilead
2delgh
<1568>
Asytarot
3twrtsew
<6252>
dan
 
 
Edrei
4yerdaw
<154>
kota-kota
5yre
<5892>
kerajaan
6twklmm
<4468>
Og
7gwe
<5747>
di
 
 
Basan
8Nsbb
<1316>
milik
 
 
keturunan
9ynbl
<1121>
Makhir
10rykm
<4353>
anak
11Nb
<1121>
Manasye
12hsnm
<4519>
yaitu
 
 
setengah
13yuxl
<2677>
dari
 
 
keturunan
14ynb
<1121>
Makhir
15rykm
<4353>
menurut
16Mtwxpsml
<4940>
keluarga-keluarga mereka
 
 
32
Itulah
1hla
<428>
yang
2rsa
<834>
dibagikan
3lxn
<5157>
Musa
4hsm
<4872>
sebagai milik pusaka di
 
 
dataran
5twbreb
<6160>
Moab
6bawm
<4124>
di seberang
7rbem
<5676>
Sungai Yordan
8Ndryl
<3383>
di
 
 
Yerikho
9wxyry
<3405>
arah
10hxrzm
<4217>
timur
11o
<0>
33
Akan tetapi kepada
 
 
suku
1jbslw
<7626>
Lewi
2ywlh
<3878>
Musa
5hsm
<4872>
tidak
3al
<3808>
memberikan
4Ntn
<5414>
milik pusaka
6hlxn
<5159>
TUHAN
7hwhy
<3068>
Allah
8yhla
<430>
Israel
9larvy
<3478>
Dialah
10awh
<1931>
milik pusaka
11Mtlxn
<5159>
mereka
 
 
seperti
12rsak
<834>
firman-Nya kepada
13rbd
<1696>
mereka
14Mhl
<0>