Prev Chapter Judges 1 Next Chapter
1
 
1yhyw
<1961>
Setelah
2yrxa
<310>
kematian
3twm
<4194>
Yosua
4eswhy
<3091>
orang-orang
6ynb
<1121>
Israel
7larvy
<3478>
bertanya
5wlasyw
<7592>
kepada
 
 
TUHAN
8hwhyb
<3068>
 
9rmal
<559>
Siapakah
10ym
<4310>
di antara kami yang harus
 
 
maju
11hley
<5927>
lebih dahulu
15hlxtb
<8462>
menghadapi
13la 12wnl
<413> <0>
orang Kanaan
14ynenkh
<3669>
untuk
 
 
berperang
16Mxlhl
<3898>
melawan
 
 
mereka
17wb
<0>
2
TUHAN
2hwhy
<3068>
berfirman
1rmayw
<559>
Suku
 
 
Yehuda
3hdwhy
<3063>
akan
 
 
maju
4hley
<5927>
Lihatlah
5hnh
<2009>
Aku
 
 
menyerahkan
6yttn
<5414>
 
7ta
<853>
negeri
8Urah
<776>
itu ke dalam
 
 
tangannya
9wdyb
<3027>
3
Kemudian
 
 
Yehuda
2hdwhy
<3063>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Simeon
3Nwemsl
<8095>
saudaranya
4wyxa
<251>
Majulah
5hle
<5927>
denganku
6yta
<854>
ke bagian yang
 
 
diundikan
7ylrwgb
<1486>
kepadaku dan kita
 
 
berperang
8hmxlnw
<3898>
melawan
 
 
orang Kanaan
9ynenkb
<3669>
Dan
 
 
aku
12yna
<589>
pun
11Mg
<1571>
akan
 
 
maju
10ytklhw
<1980>
bersamamu
13Kta
<854>
ke dalam bagian yang
 
 
diundikan
14Klrwgb
<1486>
kepadamu Lalu
 
 
Simeon
17Nwems
<8095>
pun
 
 
maju
15Klyw
<1980>
bersama
16wta
<854>
dia
 
 
4
Suku
 
 
Yehuda
2hdwhy
<3063>
maju
1leyw
<5927>
lalu
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
menyerahkan
3Ntyw
<5414>
 
5ta
<853>
orang Kanaan
6ynenkh
<3669>
dan
 
 
orang Feris
7yzrphw
<6522>
ke dalam
 
 
tangan
8Mdyb
<3027>
mereka Mereka
 
 
mengalahkan
9Mwkyw
<5221>
sepuluh
11trve
<6235>
ribu
12Mypla
<505>
orang
13sya
<376>
di
 
 
Bezek
10qzbb
<966>
5
Mereka
 
 
menjumpai
1waumyw
<4672>
 
3ynda 2ta
<0> <853>
Adoni-Bezek
4qzb
<137>
di
 
 
Bezek
5qzbb
<966>
dan
 
 
berperang
6wmxlyw
<3898>
melawan dia lalu
7wb
<0>
mengalahkan
8wkyw
<5221>
 
9ta
<853>
orang Kanaan
10ynenkh
<3669>
dan
11taw
<853>
orang Feris
12yzrph
<6522>
6
Akan tetapi
2ynda
<0>
Adoni-Bezek
3qzb
<137>
melarikan diri
1onyw
<5127>
lalu mereka
 
 
mengejarnya
4wpdryw
<7291>
serta
5wyrxa
<310>
menangkap
6wzxayw
<270>
dan
7wta
<853>
memotong
8wuuqyw
<7112>
 
9ta
<853>
ibu jari
10twnhb
<931>
tangan
11wydy
<3027>
dan
 
 
kakinya
12wylgrw
<7272>
7
 
2ynda
<0>
Adoni-Bezek
3qzb
<137>
berkata
1rmayw
<559>
Ada
 
 
tujuh puluh
4Myebs
<7657>
raja
5Myklm
<4428>
yang
 
 
ibu jari
6twnhb
<931>
tangan
7Mhydy
<3027>
dan
 
 
kakinya
8Mhylgrw
<7272>
terpotong
9Myuuqm
<7112>
 
10wyh
<1961>
memungut
11Myjqlm
<3950>
remah-remah di
 
 
bawah
12txt
<8478>
mejaku
13ynxls
<7979>
Seperti
 
 
yang
14rsak
<834>
telah aku
 
 
lakukan
15ytyve
<6213>
demikianlah
16Nk
<3651>
Allah
19Myhla
<430>
membalas
17Mls
<7999>
kepadaku
18yl
<0>
Kemudian dia
 
 
dibawa
20whaybyw
<935>
ke
 
 
Yerusalem
21Mlswry
<3389>
dan
 
 
mati
22tmyw
<4191>
di
 
 
sana
23Ms
<8033>
 
24P
<0>
8
Keturunan
2ynb
<1121>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
berperang
1wmxlyw
<3898>
melawan
 
 
Yerusalem
4Mlswryb
<3389>
merebutnya
5wdklyw
<3920>
 
6htwa
<853>
memukulnya
7hwkyw
<5221>
dengan
 
 
mata
8ypl
<6310>
pedang
9brx
<2719>
dan
 
 
membakar
12wxls
<7971>
 
10taw
<853>
kota
11ryeh
<5892>
itu dengan
 
 
api
13sab
<784>
9
Sesudah
1rxaw
<310>
itu
 
 
keturunan
3ynb
<1121>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
pergi
2wdry
<3381>
berperang
5Mxlhl
<3898>
melawan
 
 
orang Kanaan
6ynenkb
<3669>
yang
 
 
tinggal
7bswy
<3427>
di
 
 
pegunungan
8rhh
<2022>
yaitu di
 
 
Tanah Negeb
9bgnhw
<5045>
dan di
 
 
dataran rendah
10hlpshw
<8219>
10
Suku
1Klyw
<1980>
Yehuda
2hdwhy
<3063>
maju
 
 
menyerang
3la
<413>
orang Kanaan
4ynenkh
<3669>
yang
 
 
tinggal
5bswyh
<3427>
di
 
 
Hebron
6Nwrbxb
<2275>
Nama
7Msw
<8034>
Hebron
8Nwrbx
<2275>
sebelumnya
9Mynpl
<6440>
adalah
10tyrq
<0>
Kiryat-Arba
11ebra
<7153>
Mereka
 
 
mengalahkan
12wkyw
<5221>
 
13ta
<853>
Sesai
14yss
<8344>
 
15taw
<853>
Ahiman
16Nmyxa
<289>
dan
17taw
<853>
Talmai
18ymlt
<8526>
11
Dari
1Klyw
<1980>
sana
2Msm
<8033>
mereka maju
 
 
menyerang
3la
<413>
penduduk
4ybswy
<3427>
Debir
5rybd
<1688>
Dahulu
 
 
nama
6Msw
<8034>
Debir
7rybd
<1688>
adalah
9tyrq 8Mynpl
<0> <6440>
Kiryat-Sefer
10rpo
<7158>
12
Kaleb
2blk
<3612>
berkata
1rmayw
<559>
Siapa
 
 
yang
3rsa
<834>
mengalahkan
4hky
<5221>
 
6tyrq 5ta
<0> <853>
Kiryat-Sefer
7rpo
<7158>
dan
 
 
merebutnya
8hdklw
<3920>
aku akan
 
 
memberikan
9yttnw
<5414>
 
11ta 10wl
<853> <0>
Akhsa
12hoke
<5915>
anakku
13ytb
<1323>
menjadi
 
 
istrinya
14hsal
<802>
13
Otniel
2laynte
<6274>
anak
3Nb
<1121>
Kenas
4znq
<7073>
adik
7Njqh 5yxa
<6996> <251>
Kaleb
6blk
<3612>
merebut
1hdklyw
<3920>
kota itu lalu Kaleb
8wnmm
<4480>
memberikan
9Ntyw
<5414>
 
11ta 10wl
<853> <0>
Akhsa
12hoke
<5915>
anaknya
13wtb
<1323>
menjadi
 
 
istrinya
14hsal
<802>
14
Ketika
1yhyw
<1961>
perempuan itu

datang
2hawbb
<935>
dia
 
 
membujuk
3whtyotw
<5496>
suaminya untuk

meminta
4lwasl
<7592>
ladang
7hdvh
<7704>
kepada
5tam
<853>
ayahnya
6hyba
<1>
Lalu perempuan itu

turun
8xnutw
<6795>
dari
9lem
<5921>
keledainya
10rwmxh
<2543>
dan
12hl
<0>
Kaleb
13blk
<3612>
bertanya
11rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Apa
14hm
<4100>
yang kauinginkan
15Kl
<0>
15
Dia
 
 
menjawab
1rmatw
<559>
 
2wl
<0>
Berikanlah
3hbh
<3051>
aku
4yl
<0>
berkat
5hkrb
<1293>
Sebab
6yk
<3588>
engkau
 
 
memberikan
9ynttn
<5414>
tanah
7Ura
<776>
yang
 
 
kering
8bgnh
<5045>
kepadaku
 
 
berikanlah
10httnw
<5414>
juga
11yl
<0>
mata air
13Mym 12tlg
<4325> <1543>
kepadaku Lalu
15hl
<0>
Kaleb
16blk
<3612>
memberikan
14Ntyw
<5414>
 
17ta
<853>
mata air
18tlg
<1543>
di hulu
19tyle
<5942>
dan
20taw
<853>
mata air
21tlg
<1543>
di hilir
22tytxt
<8482>
kepadanya
23P
<0>
16
Keturunan
1ynbw
<1121>
orang Keni
2ynyq
<7017>
ipar
3Ntx
<2859>
Musa
4hsm
<4872>
itu
 
 
maju
5wle
<5927>
dari
 
 
Kota
6ryem
<5892>
Pohon Kurma
7Myrmth
<8558>
bersama
8ta
<854>
keturunan
9ynb
<1121>
Yehuda
10hdwhy
<3063>
menuju ke
 
 
padang belantara
11rbdm
<4057>
Yehuda
12hdwhy
<3063>
di
13rsa
<834>
tanah Negeb
14bgnb
<5045>
di dekat
 
 
Arad
15dre
<6166>
Mereka
 
 
pindah
16Klyw
<1980>
dan
 
 
tinggal
17bsyw
<3427>
dengan
18ta
<854>
penduduk
19Meh
<5971>
di sana
 
 
17
Suku
 
 
Yehuda
2hdwhy
<3063>
pergi
1Klyw
<1980>
bersama
3ta
<854>
Simeon
4Nwems
<8095>
saudaranya
5wyxa
<251>
dan
 
 
mengalahkan
6wkyw
<5221>
 
7ta
<853>
orang Kanaan
8ynenkh
<3669>
penduduk
9bswy
<3427>
Zefat
10tpu
<6857>
dan
 
 
menumpasnya sampai habis
11wmyrxyw
<2763>
Mereka
14ta 12htwa
<853> <853>
menamai
15Ms 13arqyw
<8034> <7121>
kota
16ryeh
<5892>
itu
 
 
Horma
17hmrx
<2767>
18
Kemudian orang
 
 
Yehuda
2hdwhy
<3063>
merebut
1dklyw
<3920>
 
3ta
<853>
Gaza
4hze
<5804>
dengan
5taw
<853>
wilayahnya
6hlwbg
<1366>
 
7taw
<853>
Askelon
8Nwlqsa
<831>
dengan
9taw
<853>
wilayahnya
10hlwbg
<1366>
dan
11taw
<853>
Ekron
12Nwrqe
<6138>
dengan
13taw
<853>
wilayahnya
14hlwbg
<1366>
19
Dan
1yhyw
<1961>
TUHAN
2hwhy
<3068>
menyertai
3ta
<854>
orang
 
 
Yehuda
4hdwhy
<3063>
sehingga mereka
 
 
menduduki
5sryw
<3423>
 
6ta
<853>
pegunungan
7rhh
<2022>
itu Akan
 
 
tetapi
8yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
9al
<3808>
dapat
 
 
mengusir
10syrwhl
<3423>
 
11ta
<853>
penduduk
12ybsy
<3427>
yang tinggal di
 
 
lembah
13qmeh
<6010>
sebab
14yk
<3588>
orang-orang ini memiliki
 
 
kereta-kereta
15bkr
<7393>
besi
16lzrb
<1270>
 
17Mhl
<0>
20
 
3ta
<853>
Hebron
4Nwrbx
<2275>
diberikan
1wntyw
<5414>
kepada
 
 
Kaleb
2blkl
<3612>
sesuai
5rsak
<834>
kata-kata
6rbd
<1696>
Musa
7hsm
<4872>
dahulu Dia
 
 
mengusir
8srwyw
<3423>
 
10ta 9Msm
<853> <8033>
tiga
11hsls
<7969>
keturunan
12ynb
<1121>
anak
 
 
Enak
13qneh
<6061>
21
Akan tetapi
1taw
<853>
orang Yebus
2yowbyh
<2983>
penduduk
3bsy
<3427>
Yerusalem
4Mlswry
<3389>
tidak
5al
<3808>
diusir
6wsyrwh
<3423>
oleh
 
 
keturunan
7ynb
<1121>
Benyamin
8Nmynb
<1144>
Karena itu
 
 
orang Yebus
10yowbyh
<2983>
tinggal
9bsyw
<3427>
bersama
11ta
<854>
keturunan
12ynb
<1121>
Benyamin
13Nmynb
<1144>
di
 
 
Yerusalem
14Mlswryb
<3389>
hingga
15de
<5704>
saat
16Mwyh
<3117>
ini
17hzh
<2088>
 
18o
<0>
22
Dan
1wleyw
<5927>
keturunan
2tyb
<1004>
Yusuf
3Powy
<3130>
maju ke
6tyb 5Mh 4Mg
<0> <1992> <1571>
Betel
7la
<1008>
dan
 
 
TUHAN
8hwhyw
<3068>
menyertai
9Mme
<5973>
mereka
 
 
23
Keturunan
2tyb
<1004>
Yusuf
3Powy
<3130>
menyuruh beberapa orang
 
 
mengintai
1wrytyw
<8446>
 
4tybb
<0>
Betel
5la
<1008>
Nama
6Msw
<8034>
kota
7ryeh
<5892>
itu
 
 
sebelumnya
8Mynpl
<6440>
adalah
 
 
Lus
9zwl
<3870>
24
Para pengintai itu
 
 
melihat
1waryw
<7200>
 
2Myrmsh
<8104>
seseorang
3sya
<376>
keluar
4auwy
<3318>
dari
5Nm
<4480>
kota
6ryeh
<5892>
itu Mereka
 
 
berkata
7wrmayw
<559>
 
8wl
<0>
Tunjukkanlah
9wnarh
<7200>
kepada
 
 
kami
10an
<4994>
jalan
11ta
<853>
masuk
12awbm
<3996>
ke
 
 
kota
13ryeh
<5892>
maka kami akan memperlakukanmu sebagai
15Kme 14wnyvew
<5973> <6213>
sahabat
16dox
<2617>
25
Orang itu
 
 
menunjukkan
1Maryw
<7200>
kepada
2ta
<853>
mereka pintu
 
 
masuk
3awbm
<3996>
kota
4ryeh
<5892>
dan mereka
 
 
mengalahkan
5wkyw
<5221>
 
6ta
<853>
kota
7ryeh
<5892>
itu dengan
 
 
mata
8ypl
<6310>
pedang
9brx
<2719>
Akan tetapi
10taw
<853>
orang
11syah
<376>
itu dengan
12taw
<853>
seluruh
13lk
<3605>
kaumnya
14wtxpsm
<4940>
diizinkan
 
 
pergi
15wxls
<7971>
26
Orang-orang
2syah
<376>
itu
 
 
pergi
1Klyw
<1980>
ke
 
 
negeri
3Ura
<776>
orang Het
4Mytxh
<2850>
dan
 
 
mendirikan
5Nbyw
<1129>
kota
6rye
<5892>
yang
 
 
dinamai
8hms 7arqyw
<8034> <7121>
Lus
9zwl
<3870>
Demikianlah
 
 
nama
11hms
<8034>
kota
 
 
itu
10awh
<1931>
sampai
12de
<5704>
saat
13Mwyh
<3117>
ini
14hzh
<2088>
 
15P
<0>
27
Suku
 
 
Manasye
3hsnm
<4519>
tidak
1alw
<3808>
mengusir
2syrwh
<3423>
penduduk
5tyb 4ta
<0> <853>
Bet-Sean
6Nas
<1052>
dengan
7taw
<853>
anak kotanya
8hytwnb
<1323>
penduduk
9taw
<853>
Taanakh
10Knet
<8590>
dengan
11taw
<853>
anak kotanya
12hytnb
<1323>
 
13taw
<853>
penduduk
14*ybsy {bsy}
<3427>
Dor
15rwd
<1756>
dengan
16taw
<853>
anak kotanya
17hytwnb
<1323>
 
18taw
<853>
penduduk
19ybswy
<3427>
Yibleam
20Melby
<2991>
dengan
21taw
<853>
anak kotanya
22hytnb
<1323>
 
23taw
<853>
penduduk
24ybswy
<3427>
Megido
25wdgm
<4023>
dengan
26taw
<853>
anak kotanya
27hytwnb
<1323>
sebab
 
 
orang Kanaan
29ynenkh
<3669>
itu
 
 
berkeras
28lawyw
<2974>
untuk
 
 
tinggal
30tbsl
<3427>
di
 
 
negeri
31Urab
<776>
itu
32tazh
<2063>
28
Dan
1yhyw
<1961>
ketika
2yk
<3588>
orang-orang
 
 
Israel
4larvy
<3478>
menjadi
 
 
kuat
3qzx
<2388>
mereka
 
 
menjadikan
5Mvyw
<7760>
 
6ta
<853>
orang-orang Kanaan
7ynenkh
<3669>
sebagai
 
 
pekerja rodi
8oml
<4522>
tetapi
9syrwhw
<3423>
tidak
10al
<3808>
mengusir
11wsyrwh
<3423>
mereka sama sekali
12o
<0>
29
Suku
 
 
Efraim
1Myrpaw
<669>
pun
 
 
tidak
2al
<3808>
mengusir
3syrwh
<3423>
 
4ta
<853>
orang Kanaan
5ynenkh
<3669>
yang
 
 
tinggal
6bswyh
<3427>
di
 
 
Gezer
7rzgb
<1507>
sehingga
 
 
orang-orang Kanaan
9ynenkh
<3669>
itu
 
 
tinggal
8bsyw
<3427>
di
 
 
tengah-tengah
10wbrqb
<7130>
mereka di
 
 
Gezer
11rzgb
<1507>
 
12P
<0>
30
Suku
 
 
Zebulon
1Nlwbz
<2074>
tidak
2al
<3808>
mengusir
3syrwh
<3423>
 
4ta
<853>
penduduk
5ybswy
<3427>
Kitron
6Nwrjq
<7003>
dan
7taw
<853>
penduduk
8ybswy
<3427>
Nahalol
9llhn
<5096>
Jadi
10bsyw
<3427>
orang-orang Kanaan
11ynenkh
<3669>
itu pun tinggal di
 
 
tengah-tengah
12wbrqb
<7130>
mereka sebagai
13wyhyw
<1961>
pekerja rodi
14oml
<4522>
 
15o
<0>
31
Suku
 
 
Asyer
1rsa
<836>
tidak
2al
<3808>
mengusir
3syrwh
<3423>
 
4ta
<853>
penduduk
5ybsy
<3427>
Ako
6wke
<5910>
 
7taw
<853>
penduduk
8ybswy
<3427>
Sidon
9Nwdyu
<6721>
 
10taw
<853>
Ahlab
11blxa
<303>
 
12taw
<853>
Akhzib
13byzka
<392>
 
14taw
<853>
Helba
15hblx
<2462>
 
16taw
<853>
Afek
17qypa
<663>
dan
18taw
<853>
Rehob
19bxr
<7340>
32
Orang
 
 
Asyer
2yrsah
<843>
itu
 
 
tinggal
5ybsy 1bsyw
<3427> <3427>
di
6Urah
<776>
tengah-tengah
3brqb
<7130>
orang Kanaan
4ynenkh
<3669>
sebab
7yk
<3588>
mereka
 
 
tidak
8al
<3808>
diusirnya
10o 9wsyrwh
<0> <3423>
33
Orang-orang
 
 
Naftali
1yltpn
<5321>
tidak
2al
<3808>
mengusir
3syrwh
<3423>
 
4ta
<853>
penduduk
5ybsy
<3427>
 
6tyb
<0>
Bet-Semes
7sms
<1053>
dan
8taw
<853>
penduduk
9ybsy
<3427>
 
10tyb
<0>
Anat
11tne
<1043>
Mereka
 
 
tinggal
12bsyw
<3427>
di antara
13brqb
<7130>
orang Kanaan
14ynenkh
<3669>
penduduk
15ybsy
<3427>
negeri
16Urah
<776>
itu tetapi
 
 
penduduk
17ybsyw
<3427>
 
18tyb
<0>
Bet-Semes
19sms
<1053>
dan
20tybw
<0>
Bet-Anat
21tne
<1043>
menjadi
22wyh
<1961>
 
23Mhl
<0>
pekerja rodi
24oml
<4522>
bagi mereka
25o
<0>
34
Akan tetapi
 
 
orang-orang Amori
2yrmah
<567>
mendesak
1wuxlyw
<3905>
 
3ta
<853>
keturunan
4ynb
<1121>
Dan
5Nd
<1835>
ke
 
 
pegunungan
6hrhh
<2022>
bahkan
7yk
<3588>
tidak
8al
<3808>
membiarkan
9wntn
<5414>
mereka
 
 
turun
10tdrl
<3381>
ke
 
 
lembah
11qmel
<6010>
35
Orang Amori
2yrmah
<567>
berkeras
1lawyw
<2974>
untuk
 
 
tinggal
3tbsl
<3427>
di
 
 
Pegunungan
4rhb
<2022>
Har-Heres
5orx
<2776>
di
 
 
Ayalon
6Nwlyab
<357>
dan di
 
 
Saalbim
7Myblesbw
<8169>
Namun mereka mendapat
 
 
tekanan berat
8dbktw
<3513>
di bawah
 
 
kekuasaan
9dy
<3027>
keturunan
10tyb
<1004>
Yusuf
11Powy
<3130>
sebab mereka
 
 
menjadi
12wyhyw
<1961>
pekerja rodi
13oml
<4522>
36
Wilayah
1lwbgw
<1366>
orang Amori
2yrmah
<567>
itu berada di
3hlemm
<0>
Pendakian Akrabim
4Mybrqe
<4610>
dari
 
 
Sela
5elohm
<5553>
terus
 
 
ke atas
6hlemw
<4605>
 
7P
<0>