Prev Chapter Judges 19 Next Chapter
1
Adapun
1yhyw
<1961>
pada
 
 
zaman
2Mymyb
<3117>
itu
3Mhh
<1992>
tidak ada
5Nya
<369>
raja
4Klmw
<4428>
di
 
 
Israel
6larvyb
<3478>
Ada
7yhyw
<1961>
seorang
8sya
<376>
Lewi
9ywl
<3881>
tinggal
10rg
<1481>
di
 
 
balik
11ytkryb
<3411>
Pegunungan
12rh
<2022>
Efraim
13Myrpa
<669>
yang
 
 
mengambil
14xqyw
<3947>
 
15wl
<0>
seorang
16hsa
<802>
gundik
17sglyp
<6370>
dari
18tybm
<0>
Betlehem-Yehuda
20hdwhy 19Mxl
<3063> <1035>
2
Akan tetapi
 
 
gundiknya
3wsglyp
<6370>
berzina
1hnztw
<2181>
terhadap
2wyle
<5921>
dia dan dia
 
 
pergi
4Kltw
<1980>
darinya
5wtam
<853>
ke
6la
<413>
rumah
7tyb
<1004>
ayahnya
8hyba
<1>
di
9la
<413>
 
10tyb
<0>
Betlehem Yehuda
12hdwhy 11Mxl
<3063> <1035>
lalu tinggal di
13yhtw
<1961>
sana
14Ms
<8033>
selama
15Mymy
<3117>
empat
16hebra
<702>
bulan
17Mysdx
<2320>
3
Kemudian
1Mqyw
<6965>
suaminya
2hsya
<376>
pergi
3Klyw
<1980>
dan
 
 
menyusul
4hyrxa
<310>
perempuan itu Dia bermaksud untuk
6le
<5921>
membujuk
7hbl 5rbdl
<3820> <1696>
dan
 
 
membawanya kembali
8*hbyshl {wbyshl}
<7725>
bersama
 
 
pelayannya
9wrenw
<5288>
serta
10wme
<5973>
sepasang
11dmuw
<6776>
keledai
12Myrmx
<2543>
Ketika
 
 
perempuan
18hrenh
<5291>
itu
 
 
membawanya masuk
13whaybtw
<935>
ke
 
 
rumah
14tyb
<1004>
ayahnya
15hyba
<1>
dan ketika
 
 
ayahnya
17yba
<1>
melihat
16wharyw
<7200>
dia ayahnya
 
 
bersukacita
19xmvyw
<8055>
mendapatkannya
20wtarql
<7125>
4
 
2wb
<0>
Mertuanya
3wntx
<2859>
ayah
4yba
<1>
perempuan muda
5hrenh
<5291>
itu
 
 
menahannya
1qzxyw
<2388>
untuk
 
 
tinggal
6bsyw
<3427>
bersama dengannya
7wta
<854>
selama
 
 
tiga
8tsls
<7969>
hari
9Mymy
<3117>
Dia
 
 
makan
10wlkayw
<398>
minum
11wtsyw
<8354>
dan
 
 
bermalam
12wnylyw
<3885>
di sana
13Ms
<8033>
5
Kemudian
 
 
pada
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
keempat
3yeybrh
<7243>
saat dia
 
 
bangun
4wmyksyw
<7925>
pagi-pagi
5rqbb
<1242>
dan
 
 
bersiap
6Mqyw
<6965>
untuk
 
 
pergi
7tkll
<1980>
ayah
9yba
<1>
perempuan
10hrenh
<5291>
itu
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepada
11la
<413>
menantunya
12wntx
<2860>
Segarkanlah
13deo
<5582>
dirimu
14Kbl
<3820>
dengan
 
 
sepotong
15tp
<6595>
roti
16Mxl
<3899>
kemudian
17rxaw
<310>
pergilah
18wklt
<1980>
6
Lalu
 
 
keduanya
3Mhyns
<8147>
 
1wbsyw
<3427>
makan
2wlkayw
<398>
dan
 
 
minum
5wtsyw
<8354>
bersama-sama
4wdxy
<3162>
Ayah
7yba
<1>
perempuan
8hrenh
<5291>
itu
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
9la
<413>
laki-laki
10syah
<376>
itu
 
 
Kiranya
12an
<4994>
putuskanlah
11lawh
<2974>
untuk
 
 
bermalam
13Nylw
<3885>
lagi supaya
 
 
hatimu
15Kbl
<3820>
gembira
14bjyw
<3190>
7
Orang
2syah
<376>
itu
 
 
bangun
1Mqyw
<6965>
untuk
 
 
pergi
3tkll
<1980>
tetapi
5wb
<0>
mertuanya
6wntx
<2859>
mendesaknya
4rupyw
<6484>
untuk
 
 
bermalam
8Nlyw
<3885>
lagi
7bsyw
<7725>
di sana
9Ms
<8033>
8
Pada
 
 
hari
3Mwyb
<3117>
yang
 
 
kelima
4ysymxh
<2549>
dia
 
 
bangun
1Mksyw
<7925>
pagi-pagi
2rqbb
<1242>
untuk
 
 
pergi
5tkll
<1980>
tetapi
 
 
ayah
7yba
<1>
perempuan
8hrenh
<5291>
itu
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Segarkanlah
9deo
<5582>
 
10an
<4994>
dirimu
11Kbbl
<3824>
dan
 
 
tinggallah
12whmhmthw
<4102>
sampai
13de
<5704>
menjelang
14twjn
<5186>
sore
15Mwyh
<3117>
Lalu mereka
 
 
berdua
17Mhyns
<8147>
makan
16wlkayw
<398>
9
Ketika
 
 
orang
2syah
<376>
itu
4awh
<1931>
bangun
1Mqyw
<6965>
untuk
 
 
pergi
3tkll
<1980>
bersama
 
 
gundik
5wsglypw
<6370>
dan
 
 
bujangnya
6wrenw
<5288>
 
8wl
<0>
mertuanya
9wntx
<2859>
ayah
10yba
<1>
perempuan muda
11hrenh
<5291>
itu
 
 
berkata
7rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Lihatlah
12hnh
<2009>
sesungguhnya
13an
<4994>
matahari
15Mwyh
<3117>
telah
 
 
turun
14hpr
<7503>
dan
 
 
hari telah petang
16brel
<6150>
Hendaknya
19hnh
<2009>
kamu
 
 
tinggal
17wnyl
<3885>
karena
 
 
sekarang
18an
<4994>
matahari
21Mwyh
<3117>
telah
 
 
terbenam
20twnx
<2583>
Bertahanlah
22Nyl
<3885>
di sini
23hp
<6311>
dan biarlah
 
 
hatimu
25Kbbl
<3824>
gembira
24bjyyw
<3190>
Besok
27rxm
<4279>
bangunlah pagi-pagi
26Mtmkshw
<7925>
lalu
 
 
berjalanlah
29tklhw
<1980>
pulang
28Mkkrdl
<1870>
ke
 
 
rumahmu
30Klhal
<168>
10
Akan tetapi
 
 
orang
3syah
<376>
itu
 
 
tidak
1alw
<3808>
bersedia
2hba
<14>
tinggal bermalam
4Nwll
<3885>
Dia
 
 
berkemas
5Mqyw
<6965>
dan
 
 
pergi
6Klyw
<1980>
Dia
 
 
sampai
7abyw
<935>
di
8de
<5704>
daerah yang
 
 
berhadapan
9xkn
<5227>
dengan
 
 
Yebus
10owby
<2982>
itulah
11ayh
<1931>
Yerusalem
12Mlswry
<3389>
Bersama
13wmew
<5973>
dia ada
 
 
sepasang
14dmu
<6776>
keledai
15Myrwmx
<2543>
berpelana
16Myswbx
<2280>
dan
 
 
gundiknya
17wsglypw
<6370>
menyertainya
18wme
<5973>
11
Ketika
 
 
mereka
1Mh
<1992>
berada
 
 
di dekat
2Me
<5973>
Yebus
3owby
<2982>
matahari
4Mwyhw
<3117>
sudah
 
 
sangat
6dam
<3966>
rendah
5dr
<7286>
Bujang
8renh
<5288>
itu
 
 
berkata
7rmayw
<559>
kepada
9la
<413>
tuannya
10wynda
<113>
Marilah
11hkl
<1980>
kita
12an
<4994>
singgah
13hrwonw
<5493>
di
14la
<413>
kota
15rye
<5892>
orang Yebus
16yowbyh
<2983>
itu
17tazh
<2063>
dan
 
 
bermalam di sana
18Nylnw
<3885>
 
19hb
<0>
12
Akan tetapi
 
 
tuannya
3wynda
<113>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Janganlah
4al
<3808>
kita
 
 
singgah
5rwon
<5493>
di sini
13hnh
<2008>
di
6la
<413>
kota
7rye
<5892>
orang-orang asing
8yrkn
<5237>
yang
9rsa
<834>
bukan
10al
<3808>
kepunyaan
 
 
orang-orang
11ynbm
<1121>
Israel
12larvy
<3478>
Kita akan
 
 
berjalan
14wnrbew
<5674>
terus
 
 
sampai
15de
<5704>
ke
 
 
Gibea
16hebg
<1390>
13
Katanya
1rmayw
<559>
lagi kepada
 
 
bujangnya
2wrenl
<5288>
Marilah kita
 
 
berjalan
3*Kl
<1980>
mendekati
4hbrqnw
<7126>
salah
 
 
satu
5dxab
<259>
tempat
6twmqmh
<4725>
di sana dan
 
 
bermalam
7wnlw
<3885>
Gibea
8hebgb
<1390>
atau
9wa
<176>
di
 
 
Rama
10hmrb
<7414>
14
Lalu mereka
 
 
berjalan
2wklyw 1wrbeyw
<1980> <5674>
terus dan melanjutkan perjalanannya
4Mhl 3abtw
<0> <935>
Matahari
5smsh
<8121>
terbenam ketika mereka sampai di
 
 
dekat
6lua
<681>
Gibea
7hebgh
<1390>
kepunyaan
8rsa
<834>
suku
 
 
Benyamin
9Nmynbl
<1144>
15
Mereka
 
 
singgah
1wroyw
<5493>
di
 
 
sana
2Ms
<8033>
lalu
 
 
masuk
3awbl
<935>
dan
 
 
bermalam
4Nwll
<3885>
di
 
 
Gibea
5hebgb
<1390>
Mereka
 
 
datang
6abyw
<935>
dan berkemah
 
 
di
7bsyw
<3427>
tanah
 
 
lapang
8bwxrb
<7339>
kota
9ryeh
<5892>
Tidak
10Nyaw
<369>
seorang
11sya
<376>
pun mengajak mereka untuk
 
 
bermalam
15Nwll
<3885>
di
13Mtwa 12Poam
<853> <622>
rumahnya
14htybh
<1004>
16
Akan
 
 
tetapi
1hnhw
<2009>
seorang
2sya
<376>
tua
3Nqz
<2205>
datang
4ab
<935>
dari
5Nm
<4480>
pekerjaannya di
7Nm 6whvem
<4480> <4639>
ladang
8hdvh
<7704>
pada waktu
 
 
petang
9breb
<6153>
Dia
 
 
orang
10syahw
<376>
dari
 
 
Pegunungan
11rhm
<2022>
Efraim
12Myrpa
<669>
dan
13awhw
<1931>
menumpang
14rg
<1481>
di
 
 
Gibea
15hebgb
<1390>
sebagai
 
 
orang
16ysnaw
<376>
yang tinggal di
 
 
tempat
17Mwqmh
<4725>
orang
18ynb
<0>
Benyamin
19ynymy
<1145>
17
Ketika dia
 
 
mengangkat
1avyw
<5375>
matanya
2wynye
<5869>
dan
 
 
melihat
3aryw
<7200>
 
4ta
<853>
orang-orang
5syah
<376>
yang
 
 
sedang dalam perjalanan
6xrah
<732>
itu di
 
 
tanah lapang
7bxrb
<7339>
kota
8ryeh
<5892>
orang
10syah
<376>
itu
 
 
bertanya
9rmayw
<559>
 
11Nqzh
<2205>
Ke manakah
12hna
<575>
kamu
 
 
pergi
13Klt
<1980>
dan
 
 
dari mana
14Nyamw
<370>
kamu
 
 
datang
15awbt
<935>
18
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wyla
<413>
Kami
4wnxna
<587>
datang
3Myrbe
<5674>
dari
5tybm
<0>
Betlehem-Yehuda
7hdwhy 6Mxl
<3063> <1035>
menuju
 
 
ke
8de
<5704>
balik
9ytkry
<3411>
Pegunungan
10rh
<2022>
Efraim
11Myrpa
<669>
sebab dari
 
 
sanalah
12Msm
<8033>
aku
13ykna
<595>
berasal Sebelumnya aku
 
 
pergi
14Klaw
<1980>
ke
15de
<5704>
 
16tyb
<0>
Betlehem-Yehuda
18hdwhy 17Mxl
<3063> <1035>
tetapi sekarang
21hwhy
<3068>
aku
22yna
<589>
akan
 
 
pulang
23Klh
<1980>
ke
19taw
<853>
rumah
20tyb
<1004>
Akan tetapi
 
 
tidak
24Nyaw
<369>
ada
 
 
orang
25sya
<376>
yang
 
 
mengajakku
26Poam
<622>
ke
27ytwa
<853>
rumahnya
28htybh
<1004>
19
Namun demikian ada
1Mgw
<1571>
jerami
2Nbt
<8401>
dan
3Mg
<1571>
makanan
4awpom
<4554>
keledai
6wnyrwmxl
<2543>
bahkan
7Mgw
<1571>
ada
5sy
<3426>
pula
 
 
roti
8Mxl
<3899>
dan
 
 
anggur
9Nyyw
<3196>
untukku untuk
11yl 10sy
<0> <3426>
hamba perempuanku
12Ktmalw
<519>
dan
 
 
pelayanku
13renlw
<5288>
yang menyerta
14Me
<5973>
hambamu
15Kydbe
<5650>
ini Kami
 
 
tidak
16Nya
<369>
kekurangan
17rwoxm
<4270>
sesuatu
19rbd 18lk
<1697> <3605>
20
Orang
2syah
<376>
tua
3Nqzh
<2205>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Damai
4Mwls
<7965>
untukmu Biarlah aku menanggung
6qr 5Kl
<7535> <0>
segala
7lk
<3605>
keperluanmu
8Krwoxm
<4270>
 
9yle
<5921>
tetapi
10qr
<7535>
jangan
12la
<408>
bermalam
13Nlt
<3885>
di
 
 
tanah lapang
11bwxrb
<7339>
21
Kemudian dia
 
 
membawa
1whaybyw
<935>
mereka ke
 
 
rumahnya
2wtybl
<1004>
diberinya makan
3*lbyw {lwbyw}
<1101>
keledai-keledainya
4Myrwmxl
<2543>
Mereka
 
 
membasuh
5wuxryw
<7364>
kakinya
6Mhylgr
<7272>
kemudian
 
 
makan
7wlkayw
<398>
dan
 
 
minum
8wtsyw
<8354>
22
Saat
 
 
mereka
1hmh
<1992>
 
3ta
<853>
bersenang-senang
4Mbl 2Mybyjym
<3820> <3190>
 
5hnhw
<2009>
orang-orang
6ysna
<376>
kota
7ryeh
<5892>
yaitu
 
 
rombongan orang-orang
9ynb 8ysna
<1121> <376>
dursila
10leylb
<1100>
mengelilingi
11wbon
<5437>
 
12ta
<853>
rumah
13tybh
<1004>
itu Mereka
 
 
menggedor-gedor
14Myqpdtm
<1849>
 
15le
<5921>
pintu
16tldh
<1817>
dan
 
 
berkata
17wrmayw
<559>
kepada
18la
<413>
orang
19syah
<376>
tua
22Nqzh
<2205>
si
 
 
pemilik
20leb
<1167>
rumah
21tybh
<1004>
itu
 
 
katanya
23rmal
<559>
Bawalah
24auwh
<3318>
 
25ta
<853>
orang-orang
26syah
<376>
yang
27rsa
<834>
masuk
28ab
<935>
ke
29la
<413>
rumahmu
30Ktyb
<1004>
supaya kami dapat
 
 
bersetubuh
31wnednw
<3045>
dengan mereka
 
 
23
Laki-laki
3syah
<376>
pemilik
4leb
<1167>
rumah
5tybh
<1004>
itu
 
 
keluar
1auyw
<3318>
menemui
2Mhyla
<413>
mereka dan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepada
7Mhla
<413>
mereka
 
 
Tidak
8la
<408>
saudara-saudaraku
9yxa
<251>
Kumohon
 
 
jangan
10la
<408>
berbuat
 
 
jahat
11wert
<7489>
terhadap orang
13yrxa 12an
<310> <4994>
yang
14rsa
<834>
masuk
15ab
<935>
 
17hzh 16syah
<2088> <376>
ke
18la
<413>
rumahku
19ytyb
<1004>
Jangan
20la
<408>
lakukan
21wvet
<6213>
hal yang
22ta
<853>
jahat
24tazh 23hlbnh
<2063> <5039>
24
Akan
 
 
tetapi
1hnh
<2009>
ada
 
 
anak perempuanku
2ytb
<1323>
yang masih perawan
3hlwtbh
<1330>
dan juga
 
 
gundik
4whsglypw
<6370>
orang itu Aku akan
 
 
membawa
5hayuwa
<3318> ==>
mereka
 
 
keluar
5hayuwa
<== <3318>

7Mtwa 6an
<853> <4994>
Perkosalah
8wnew
<6031>
mereka dan
9Mtwa
<853>
lakukanlah
10wvew
<6213>
apa yang
 
 
kaupandang
13Mkynyeb
<5869>
 
11Mhl
<0>
baik
12bwjh
<2896>
Namun
 
 
jangan
16al
<3808>
lakukan
17wvet
<6213>
yang
18rbd
<1697>
jahat
19hlbnh
<5039>
kepada
 
 
orang
14syalw
<376>
ini
15hzh
<2088>
 
20tazh
<2063>
25
Akan tetapi
 
 
orang-orang
3Mysnah
<582>
itu
 
 
tidak
1alw
<3808>
mau
2wba
<14>
mendengarkan
4emsl
<8085>
perkataannya Lalu

orang
7syah
<376>
Lewi itu
5wl
<0>
menangkap
6qzxyw
<2388>
gundiknya
8wsglypb
<6370>
dan
 
 
membawanya
9auyw
<3318>
keluar
11Uwxh
<2351>
kepada
10Mhyla
<413>
mereka Mereka
 
 
bersetubuh
12wedyw
<3045>
dan
13htwa
<853>
mempermainkannya
14wlletyw
<5953>
 
15hb
<0>
sepanjang
16lk
<3605>
malam
17hlylh
<3915>
sampai
18de
<5704>
pagi
19rqbh
<1242>
Saat
 
 
fajar menyingsing
22rxsh
<7837>
mereka
 
 
melepaskan
20hwxlsyw
<7971>
wanita itu

pergi
21*twlek {twleb}
<5927>
26
Menjelang
3twnpl
<6437>
pagi
4rqbh
<1242>
perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
datang
1abtw
<935>
dan
 
 
jatuh
5lptw
<5307>
di
 
 
pintu masuk
6xtp
<6607>
rumah
7tyb
<1004>
orang
8syah
<376>
itu di tempat
9rsa
<834>
tuannya
10hynwda
<113>
menginap
11Ms
<8033>
sampai
12de
<5704>
siang hari
13rwah
<216>
27
Pada saat
 
 
tuannya
2hynda
<113>
bangun
1Mqyw
<6965>
pagi-pagi
3rqbb
<1242>
dan ketika dia
 
 
membuka
4xtpyw
<6605>
pintu
5twtld
<1817>
rumah
6tybh
<1004>
untuk
 
 
pergi
7auyw
<3318>
melanjutkan
8tkll
<1980>
perjalanannya
9wkrdl
<1870>
tampaklah
10hnhw
<2009>
perempuan
11hsah
<802>
itu
 
 
gundiknya
12wsglyp
<6370>
jatuh
13tlpn
<5307>
di
 
 
pintu masuk
14xtp
<6607>
rumah
15tybh
<1004>
dengan
 
 
tangan
16hydyw
<3027>
di
 
 
atas
17le
<5921>
ambang pintu
18Poh
<5592>
28
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2hyla
<413>
perempuan itu
 
 
Bangunlah
3ymwq
<6965>
mari kita
 
 
pergi
4hklnw
<1980>
Akan tetapi
 
 
tidak
5Nyaw
<369>
ada
 
 
jawaban
6hne
<6030>
Lalu dia
 
 
mengangkat
7hxqyw
<3947>
perempuan itu
 
 
ke atas
8le
<5921>
keledainya
9rwmxh
<2543>
lalu
11syah 10Mqyw
<376> <6965>
pulang
12Klyw
<1980>
ke
 
 
rumahnya
13wmqml
<4725>
29
Setelah
 
 
sampai
1abyw
<935>
di
2la
<413>
rumahnya
3wtyb
<1004>
dia
 
 
mengambil
4xqyw
<3947>
 
5ta
<853>
pisau
6tlkamh
<3979>
dan
 
 
memegang
7qzxyw
<2388>
tubuh
 
 
gundiknya
8wsglypb
<6370>
lalu
 
 
memotong-motongnya
9hxtnyw
<5408>
menurut
 
 
tulang-tulangnya
10hymuel
<6106>
menjadi
 
 
dua
11Mynsl
<8147>
belas
12rve
<6240>
potongan
13Myxtn
<5409>
Kemudian dia
 
 
mengirimnya
14hxlsyw
<7971>
ke
 
 
seluruh
15lkb
<3605>
daerah
16lwbg
<1366>
orang
 
 
Israel
17larvy
<3478>
30
 
1hyhw
<1961>
Semua
2lk
<3605>
orang yang
 
 
melihatnya
3harh
<7200>
berkata
4rmaw
<559>
Belum
5al
<3808>
pernah
 
 
terjadi
6htyhn
<1961>
dan
 
 
belum
7alw
<3808>
pernah
 
 
dilihat
8htarn
<7200>
hal
9tazk
<2063>
demikian
 
 
sejak
10Mwyml
<3117>
 
11twle
<5927>
keturunan
12ynb
<1121>
orang
 
 
Israel
13larvy
<3478>
keluar dari
 
 
tanah
14Uram
<776>
Mesir
15Myrum
<4714>
sampai
16de
<5704>
saat
17Mwyh
<3117>
ini
18hzh
<2088>
Perhatikanlah
19wmyv
<7760>
 
21hyle 20Mkl
<5921> <0>
pertimbangkanlah
22wue
<5779>
dan berbicaralah
24P 23wrbdw
<0> <1696>