Prev Chapter Judges 2 Next Chapter Show all verses
1
Malaikat
2Kalm
<4397>
TUHAN
3hwhy
<3068>
pergi
1leyw
<5927>
dari
4Nm
<4480>
Gilgal
5lglgh
<1537>
ke
6la
<413>
Bokhim
7Mykbh
<1066>
dan
 
 
berfirman
8rmayw P
<559>
Aku telah menuntun kamu
 
 
keluar
9hlea
<5927>
dari
10Mkta
<853>
Mesir
11Myrumm
<4714>
dan
 
 
membawamu
12aybaw
<935>
 
13Mkta
<853>
ke
14la
<413>
negeri
15Urah
<776>
yang
16rsa
<834>
Kujanjikan dengan
 
 
bersumpah
17ytebsn
<7650>
kepada
 
 
nenek moyangmu
18Mkytbal
<1>
Dan Aku telah
 
 
berfirman
19rmaw
<559>
Aku
 
 
tidak
20al
<3808>
akan
 
 
membatalkan
21rpa
<6565>
perjanjian-Ku
22ytyrb
<1285>
dengan
23Mkta
<854>
kamu untuk
 
 
selama-lamanya
24Mlwel
<5769>
2
Kamu
1Mtaw
<859>
pun
 
 
jangan
2al
<3808>
mengikat
3wtrkt
<3772>
perjanjian
4tyrb
<1285>
dengan
 
 
penduduk
5ybswyl
<3427>
negeri
6Urah
<776>
ini
7tazh
<2063>
kamu harus
 
 
merobohkan
9Nwutt
<5422>
mazbah-mazbah
8Mhytwxbzm
<4196>
mereka Akan tetapi kamu
 
 
tidak
10alw
<3808>
taat
12ylqb 11Mtems
<6963> <8085>
kepada-Ku
 
 
Apa
13hm
<4100>
yang telah kamu
14taz
<2063>
lakukan
15Mtyve
<6213>
3
Karena itu Aku
 
 
juga
1Mgw
<1571>
berfirman
2ytrma
<559>
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
akan
 
 
mengusir
4srga
<1644>
mereka dari
5Mtwa
<853>
hadapanmu
6Mkynpm
<6440>
dan
9Mydul 8Mkl 7wyhw
<6654> <0> <1961>
ilah-ilah
10Mhyhlaw
<430>
mereka akan
 
 
menjadi
11wyhy
<1961>
 
12Mkl
<0>
jerat
13sqwml
<4170>
bagimu
 
 
4
Setelah
1yhyw
<1961>
malaikat
3Kalm
<4397>
TUHAN
4hwhy
<3068>
mengatakan
2rbdk
<1696>
 
5ta
<853>
firman
6Myrbdh
<1697>
itu
7hlah
<428>
kepada
8la
<413>
seluruh
9lk
<3605>
orang
10ynb
<1121>
Israel
11larvy
<3478>
bangsa
13Meh
<5971>
itu
 
 
menangis
12wavyw
<5375>
dengan
14ta
<853>
suara
15Mlwq
<6963>
keras
16wkbyw
<1058>
5
Mereka
 
 
menamai
2Ms 1warqyw
<8034> <7121>
tempat
3Mwqmh
<4725>
itu
4awhh
<1931>
Bokhim
5Mykb
<1066>
dan mereka
 
 
mempersembahkan
6wxbzyw
<2076>
korban kepada
7Ms
<8033>
TUHAN
8hwhyl
<3068>
di sana
9P
<0>