Prev Chapter 1 Samuel 20 Next Chapter
1
Daud
2dwd
<1732>
melarikan
1xrbyw
<1272>
diri dari
 
 
Nayot
3*twynm {twwnm}
<5121>
di
 
 
Rama
4hmrb
<7414>
dan
 
 
pergi
5abyw
<935>
kepada
7ynpl
<6440>
Yonatan
8Ntnwhy
<3083>
serta
 
 
berkata
6rmayw
<559>
Apa
9hm
<4100>
yang telah aku
 
 
lakukan
10ytyve
<6213>
Apa
11hm
<4100>
kesalahanku
12ynwe
<5771>
Apa
13hmw
<4100>
dosaku
14ytajx
<2403>
di
 
 
hadapan
15ynpl
<6440>
ayahmu
16Kyba
<1>
sehingga
17yk
<3588>
dia
 
 
menginginkan
18sqbm
<1245>
 
19ta
<853>
nyawaku
20yspn
<5315>
2
Yonatan
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2wl
<0>
Menjauhlah dari
3hlylx
<2486>
hal itu Sesungguhnya engkau

tidak
4al
<3808>
akan
 
 
mati
5twmt
<4191>
Sesungguhnya
6hnh
<2009>
ayahku
9yba
<1>
tidak akan
7*al {wl}
<0>
melakukan
8*hvey {hve}
<6213>
sesuatu
10rbd
<1697>
baik
 
 
besar
11lwdg
<1419>
maupun
12wa
<176>
 
13rbd
<1697>
kecil
14Njq
<6996>
tanpa
15alw
<3808>
 
17ta
<853>
mengungkapkan
18ynza 16hlgy
<241> <1540>
kepadaku
 
 
Mengapa
19ewdmw
<4069>
ayahku
21yba
<1>
harus
 
 
menyembunyikan
20rytoy
<5641>
 
23ta
<853>
hal
24rbdh
<1697>
ini
25hzh
<2088>
dariku
22ynmm
<4480>
Tidak mungkin
26Nya
<369>
 
27taz
<2063>
3
Akan tetapi
 
 
Daud
3dwd
<1732>
bersumpah
1ebsyw
<7650>
lagi
2dwe
<5750>
katanya
4rmayw
<559>
Ayahmu
7Kyba
<1>
benar-benar mengetahui
6edy 5edy
<3045> <3045>
bahwa
8yk
<3588>
aku
 
 
mendapat
9ytaum
<4672>
belas kasih
10Nx
<2580>
dalam
 
 
pandanganmu
11Kynyeb
<5869>
katanya
12rmayw
<559>
Jangan
13la
<408>
sampai
 
 
Yonatan
16Ntnwhy
<3083>
mengetahui
14edy
<3045>
hal ini
15taz
<2063>
atau
17Np
<6435>
dia akan
 
 
bersedih hati
18buey
<6087>
Namun
19Mlwaw
<199>
demi
 
 
TUHAN
21hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
20yx
<2416>
dan demi
 
 
nyawamu
23Kspn 22yxw
<5315> <2416>
hanya
24yk
<3588>
selangkah jaraknya
25evpk
<6587>
antara
26ynyb
<996>
aku dan
27Nybw
<996>
maut
28twmh
<4194>
4
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
Apa
5hm
<4100>
saja yang
 
 
hatimu
7Kspn
<5315>
katakan
6rmat
<559>
aku akan
 
 
melakukannya
8hveaw
<6213>
 
10P 9Kl
<0> <0>
5
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yonatan
4Ntnwhy
<3083>
Sesungguhnya
5hnh
<2009>
besok
7rxm
<4279>
adalah
 
 
bulan baru
6sdx
<2320>
Aku
8yknaw
<595>
harus
 
 
tinggal
9bsy
<3427>
untuk
 
 
duduk
10bsa
<3427>
dan
 
 
makan
13lwkal
<398>
bersama
11Me
<5973>
raja
12Klmh
<4428>
Namun
 
 
biarkanlah
14yntxlsw
<7971> ==>
aku
 
 
pergi
14yntxlsw
<== <7971>
sehingga aku dapat
 
 
menyembunyikan
15ytrtonw
<5641>
diriku di
 
 
padang
16hdvb
<7704>
sampai
17de
<5704>
lusa
19tyslsh
<7992>
petang
18breh
<6153>
6
Jika
1Ma
<518>
 
3yndqpy
<6485>
ayahmu
4Kyba
<1>
menanyakan
2dqp
<6485>
aku
 
 
katakanlah
5trmaw
<559>
Daud
9dwd
<1732>
meminta dengan sangat
7lasn 6lasn
<7592> <7592>
kepadaku
8ynmm
<4480>
untuk
 
 
pergi
10Uwrl
<7323>
ke
11tyb
<0>
Betlehem
12Mxl
<1035>
kotanya
13wrye
<5892>
Sebab
14yk
<3588>
di sana
17Ms
<8033>
ada
 
 
upacara pengurbanan
15xbz
<2077>
tahunan
16Mymyh
<3117>
bagi
 
 
seluruh
18lkl
<3605>
keluarganya
19hxpsmh
<4940>
7
Jika
1Ma
<518>
dia
2hk
<3541>
berkata
3rmay
<559>
Baiklah
4bwj
<2896>
berarti
 
 
hambamu
6Kdbel
<5650>
ini
 
 
selamat
5Mwls
<7965>
Namun
 
 
jika
7Maw
<518>
dia
 
 
sangat marah
9hrxy 8hrx
<2734> <2734>
 
10wl
<0>
yakinlah
11ed
<3045>
bahwa
12yk
<3588>
dia
 
 
memutuskan
13htlk
<3615>
untuk
15wmem
<5973>
mencelakakanku
14herh
<7451>
8
Karena itu
 
 
tunjukkanlah
1tyvew
<6213>
kebaikanmu
2dox
<2617>
kepada
3le
<5921>
hambamu
4Kdbe
<5650>
ini
 
 
sebab
5yk
<3588>
kamu
 
 
mengikat
8tabh
<935>
perjanjian
6tyrbb
<1285>
dengan
11Kme
<5973>
 
9ta
<853>
hambamu
10Kdbe
<5650>
ini di hadapan
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
Namun
 
 
jika
12Maw
<518>
ada
13sy
<3426>
 
14yb
<0>
kesalahanku
15Nwe
<5771>
bunuhlah
16yntymh
<4191>
aku sebab
 
 
mengapa
20hml
<4100>
kamu
17hta
<859>
harus
21hz
<2088>
menyerahkan
22ynaybt
<935>
aku
 
 
kepada
18dew
<5704>
ayahmu
19Kyba
<1>
 
23P
<0>
9
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
menjawab
1rmayw
<559>
Jauhkanlah
3hlylx
<2486> ==>
hal itu
 
 
darimu
3hlylx
<== <2486>
 
4Kl
<0>
sebab
5yk
<3588>
jika
6Ma
<518>
aku
 
 
mengetahui dengan pasti
8eda 7edy
<3045> <3045>
bahwa
9yk
<3588>
 
12Mem
<5973>
ayahku
13yba
<1>
telah
 
 
memutuskan
10htlk
<3615>
untuk
 
 
mencelakakanmu
14awbl 11herh
<935> <7451>
 
15Kyle
<5921>
tidakkah
16alw
<3808>
aku
17hta
<853>
memberitahukannya
18dyga
<5046>
kepadamu
20o 19Kl
<0> <0>
10
Lalu
 
 
Daud
2dwd
<1732>
bertanya
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Yonatan
4Ntnwhy
<3083>
Siapakah
5ym
<4310>
yang akan
 
 
menceritakan
6dygy
<5046>
kepadaku
7yl
<0>
apabila
8wa
<176>
ayahmu
11Kyba
<1>
 
9hm
<4100>
menjawabmu
10Kney
<6030>
dengan
 
 
keras
12hsq
<7186>
 
13o
<0>
11
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
Marilah
5hkl
<1980>
kita
 
 
keluar
6aunw
<3318>
ke
 
 
padang
7hdvh
<7704>
Lalu mereka
 
 
berdua
9Mhyns
<8147>
keluar
8wauyw
<3318>
ke
 
 
padang
10hdvh
<7704>
 
11o
<0>
12
Kemudian
 
 
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
Demi
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
6yhla
<430>
Israel
7larvy
<3478>
akan
8yk
<3588>
kuselidiki
9rqxa
<2713>
 
10ta
<853>
ayahku
11yba
<1>
besok
13rxm
<4279>
pada
 
 
saat
12tek
<6256>
seperti ini atau pada hari
 
 
ketiga
14tyslsh
<7992>
Jika keadaannya
 
 
terlihat
15hnhw
<2009>
baik
16bwj
<2896>
bagi
17la
<413>
Daud
18dwd
<1732>
tidakkah
19alw
<3808>
aku akan
20za
<227>
menyuruh
21xlsa
<7971>
orang dan
24ta 22Kyla
<853> <413>
menyatakannya kepadamu
25Knza 23ytylgw
<241> <1540>
13
Demikianlah
1hk
<3541>
yang akan
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
lakukan
2hvey
<6213>
kepada
 
 
Yonatan
4Ntnwhyl
<3083>
katanya
 
 
bahkan
5hkw
<3541>
lebih lagi
6Pyoy
<3254>
jika
7yk
<3588>
 
9la
<413>
ayahku
10yba
<1>
memandang
 
 
baik
8bjyy
<3190>
untuk mendatangkan
11ta
<853>
celaka
12herh
<7451>
terhadapmu
13Kyle
<5921>
aku akan
15ta
<853>
memberitahukan
16Knza 14ytylgw
<241> <1540>
kepadamu dan
 
 
membiarkan
17Kytxlsw
<7971> ==>
kamu
 
 
pergi
17Kytxlsw
<== <7971>
sehingga kamu dapat
 
 
berjalan
18tklhw
<1980>
dengan
 
 
selamat
19Mwlsl
<7965>
Kiranya
20yhyw
<1961>
TUHAN
21hwhy
<3068>
menyertaimu
22Kme
<5973>
seperti
23rsak
<834>
Dia
 
 
menyertai
25Me
<5973>
ayahku
26yba
<1>
dahulu
24hyh
<1961>
14
Sesungguhnya
1alw
<3808>
jika
2Ma
<518>
aku
 
 
masih
3yndwe
<5750>
hidup
4yx
<2416>
bukankah
5alw
<3808>
engkau akan
 
 
menunjukkan
6hvet
<6213>
kasih setia
8dox
<2617>
TUHAN
9hwhy
<3068>
kepadaku
7ydme
<5978>
supaya aku
 
 
tidak
10alw
<3808>
mati
11twma
<4191>
15
Janganlah
1alw
<3808>
engkau memutuskan
3ta 2trkt
<853> <3772>
kasih setiamu
4Kdox
<2617>
kepada
5Mem
<5973>
keturunanku
6ytyb
<1004>
sampai
7de
<5704>
selamanya
8Mlwe
<5769>
bahkan
9alw
<3808>
ketika
 
 
TUHAN
11hwhy
<3068>
melenyapkan
10trkhb
<3772>
masing-masing
15sya
<376>
 
12ta
<853>
musuh
13ybya
<341>
Daud
14dwd
<1732>
dari
16lem
<5921>
muka
17ynp
<6440>
bumi
18hmdah
<127>
16
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
mengikat
1trkyw
<3772>
perjanjian
 
 
dengan
3Me
<5973>
keturunan
4tyb
<1004>
Daud
5dwd
<1732>
Biarlah
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
menuntutnya
6sqbw
<1245>
dari
8dym
<3027>
musuh-musuh
9ybya
<341>
Daud
10dwd
<1732>
17
Sekali
 
 
lagi
1Powyw
<3254>
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
membuat
4ta
<853>
Daud
5dwd
<1732>
bersumpah
3eybshl
<7650>
demi
 
 
kasihnya
6wtbhab
<160>
kepadanya
7wta
<853>
sebab
8yk
<3588>
dia
 
 
mengasihinya
9tbha
<160>
seperti
 
 
mengasihi
11wbha
<157>
dirinya sendiri
10wspn
<5315>
 
12o
<0>
18
 
2wl
<0>
Yonatan
3Ntnwhy
<3083>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
 
 
Besok
4rxm
<4279>
adalah
 
 
bulan baru
5sdx
<2320>
dan kamu
 
 
pasti
6tdqpnw
<6485> ==>
akan
 
 
dinanti-nantikan
6tdqpnw
<== <6485>
sebab
7yk
<3588>
tempat dudukmu
9Kbswm
<4186>
akan
 
 
kosong
8dqpy
<6485>
19
Pada hari
 
 
ketiga
1tslsw
<8027>
turunlah
2drt
<3381>
dengan cepat
4tabw 3dam
<935> <3966>
ke
5la
<413>
tempat
6Mwqmh
<4725>
kamu
7rsa
<834>
menyembunyikan
8trton
<5641>
dirimu pada
9Ms
<8033>
saat
10Mwyb
<3117>
peristiwa itu dan
11hvemh
<4639>
duduklah
12tbsyw
<3427>
dekat
13lua
<681>
bukit
 
 
batu
14Nbah
<68>
Ezil
15lzah
<237>
20
Aku
1ynaw
<589>
akan
 
 
memanahkan
5hrwa
<3384>
tiga
2tsls
<7969>
anak panah
3Myuxh
<2678>
di sampingnya
4hdu
<6654>
seolah-seolah
 
 
membidik
6xlsl
<7971>
 
7yl
<0>
sasaran
8hrjml
<4307>
21
Lihatlah
1hnhw
<2009>
aku akan
 
 
menyuruh
2xlsa
<7971>
 
3ta
<853>
pelayanku
4renh
<5288>
Pergilah
5Kl
<1980>
mencari
6aum
<4672>
 
7ta
<853>
anak-anak panah
8Myuxh
<2678>
itu
 
 
Jika
9Ma
<518>
aku
 
 
memerintah
10rma
<559>
demikian
11rma
<559>
kepada
 
 
pelayanku
12renl
<5288>
Lihat
13hnh
<2009>
anak-anak panah
14Myuxh
<2678>
itu
 
 
dekat kepadamu
16hnhw 15Kmm
<2008> <4480>
Ambillah
17wnxq
<3947>
Sesudah itu
 
 
datanglah
18habw
<935>
sebab
19yk
<3588>
kamu
 
 
selamat
20Mwls
<7965>
dan
21Kl
<0>
tidak
22Nyaw
<369>
ada
 
 
bahaya
23rbd
<1697>
demi
 
 
TUHAN
25hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
24yx
<2416>
22
Jika
1Maw
<518>
kukatakan
3rma
<559>
kepada
 
 
orang muda
4Mlel
<5958>
itu
 
 
begini
2hk
<3541>
Lihat
5hnh
<2009>
anak-anak panah
6Myuxh
<2678>
itu
7Kmm
<4480>
lebih ke sana
8halhw
<1973>
pergilah
9Kl
<1980>
sebab
10yk
<3588>
TUHAN
12hwhy
<3068>
yang
 
 
menyuruhmu pergi
11Kxls
<7971>
23
Hal
1rbdhw
<1697>
yang
2rsa
<834>
kita
 
 
janjikan
3wnrbd
<1696>
antara
 
 
aku
4yna
<589>
dan
 
 
kamu
5htaw
<859>
sesungguhnya
6hnh
<2009>
TUHAN
7hwhy
<3068>
ada
 
 
di
8ynyb
<996>
antara
9Knybw
<996>
kita
 
 
sampai
10de
<5704>
selamanya
11Mlwe
<5769>
 
12o
<0>
24
Kemudian
 
 
Daud
2dwd
<1732>
bersembunyi
1rtoyw
<5641>
di
 
 
padang
3hdvb
<7704>
Ketika
4yhyw
<1961>
bulan baru
5sdxh
<2320>
tiba
 
 
raja
7Klmh
<4428>
duduk
6bsyw
<3427>
 
8*la {le}
<5921>
untuk
9Mxlh
<413>
makan
10lwkal
<398>
25
Raja
2Klmh
<4428>
duduk
1bsyw
<3427>
di
3le
<5921>
tempat kedudukannya
4wbswm
<4186>
seperti biasa
6Mepb 5Mepk
<6471> <6471>
letaknya
 
 
di dekat
7la
<413>
 
8bswm
<4186>
dinding
9ryqh
<7023>
Yonatan
11Ntnwhy
<3083>
berhadapan
10Mqyw
<6965>
dengannya dan
 
 
Abner
13rnba
<74>
duduk
12bsyw
<3427>
di sisi
14dum
<6654>
Saul
15lwas
<7586>
sementara
 
 
tempat
17Mwqm
<4725>
Daud
18dwd
<1732>
kosong
16dqpyw
<6485>
26
Saul
3lwas
<7586>
pun
 
 
tidak
1alw
<3808>
berkata
2rbd
<1696>
apa-apa
4hmwam
<3972>
pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
sebab
7yk
<3588>
dia
 
 
berpikir
8rma
<559>
Ada sesuatu yang
 
 
terjadi
9hrqm
<4745>
padanya
 
 
Dia
10awh
<1931>
tidak
11ytlb
<1115>
tahir
12rwhj
<2889>
Tentulah
 
 
dia
13awh
<1931>
 
14yk
<3588>
tidak
15al
<3808>
tahir
16rwhj
<2889>
 
17o
<0>
27
 
1yhyw
<1961>
Keesokan harinya
2trxmm
<4283>
sesudah
 
 
bulan baru
3sdxh
<2320>
pada hari
 
 
kedua
4ynsh
<8145>
tempat
6Mwqm
<4725>
Daud
7dwd
<1732>
masih kosong
5dqpyw
<6485>
Saul
9lwas
<7586>
bertanya
8rmayw o
<559>
kepada
10la
<413>
Yonatan
11Ntnwhy
<3083>
anaknya
12wnb
<1121>
Mengapa
13ewdm
<4069>
anak
16Nb
<1121>
Isai
17ysy
<3448>
itu
 
 
tidak
14al
<3808>
datang
15ab
<935>
baik
18Mg
<1571>
kemarin
19lwmt
<8543>
maupun
20Mg
<1571>
hari
21Mwyh
<3117>
ini
 
 
untuk
22la
<413>
makan
23Mxlh
<3899>
28
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
Saul
4lwas
<7586>
 
6lasn 5lasn
<7592> <7592>
Daud
7dwd
<1732>
sudah memohon dengan sangat
 
 
kepadaku
8ydmem
<5978>
untuk pergi
 
 
ke
9de
<5704>
 
10tyb
<0>
Betlehem
11Mxl
<1035>
29
Katanya
1rmayw
<559>
Sekarang
3an
<4994>
biarkanlah aku
 
 
pergi
2ynxls
<7971>
sebab
4yk
<3588>
ada
 
 
upacara pengurbanan
5xbz
<2077>
bagi
 
 
kaumku
6hxpsm
<4940>
di
7wnl
<0>
kota
8ryeb
<5892>
kami dan aku
9awhw
<1931>
mendapat perintah
10hwu
<6680>
dari
11yl
<0>
saudara-saudaraku
12yxa
<251>
Oleh sebab itu
13htew
<6258>
jika
14Ma
<518>
aku
 
 
mendapat
15ytaum
<4672>
kemurahan
16Nx
<2580>
dalam
 
 
pandanganmu
17Kynyeb
<5869>
kiranya
19an
<4994>
berilah izin
18hjlma
<4422>
kepadaku untuk
 
 
menengok
20haraw
<7200>
 
21ta
<853>
saudara-saudaraku
22yxa
<251>
yang masih hidup
 
 
Itulah sebabnya
24Nk 23le
<3651> <5921>
dia
 
 
tidak
25al
<3808>
datang
26ab
<935>
ke
27la
<413>
perjamuan
28Nxls
<7979>
raja
29Klmh
<4428>
 
30o
<0>
30
Kemarahan
2Pa
<639>
Saul
3lwas
<7586>
bangkit
1rxyw
<2734>
terhadap
 
 
Yonatan
4Ntnwhyb
<3083>
sambil
 
 
berkata
5rmayw
<559>
 
6wl
<0>
Anak
7Nb
<1121>
sundal
8twen
<5753>
kurang ajar
9twdrmh
<4780>
Tidakkah
10awlh
<3808>
aku
 
 
mengetahui
11ytedy
<3045>
bahwa
12yk
<3588>
kamu
14hta
<859>
lebih suka
13rxb
<977>
kepada
 
 
anak
15Nbl
<1121>
Isai
16ysy
<3448>
itu Sebuah
 
 
cela
17Ktsbl
<1322>
memalukan
18tsblw
<1322>
bagi
 
 
perut
19twre
<6172>
ibumu
20Kma
<517>
31
Sebab
1yk
<3588>
selama
3Mymyh 2lk
<3117> <3605>
 
4rsa
<834>
anak
5Nb
<1121>
Isai
6ysy
<3448>
itu
 
 
hidup
7yx
<2416>
di atas
8le
<5921>
bumi
9hmdah
<127>
kamu
12hta
<859>
dan
 
 
kerajaanmu
13Ktwklmw
<4438>
tidak
10al
<3808>
akan
 
 
kukuh
11Nwkt
<3559>
Sekarang
14htew
<6258>
suruhlah
15xls
<7971>
orang
 
 
membawanya
16xqw
<3947>
 
17wta
<853>
kepadaku
18yla
<413>
sebab
19yk
<3588>
dia
22awh
<1931>
harus
20Nb
<1121>
mati
21twm
<4194>
 
23o
<0>
32
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
Saul
4lwas
<7586>
ayahnya
5wyba
<1>
dengan
 
 
berkata
6rmayw
<559>
kepadanya
7wyla
<413>
Mengapa
8hml
<4100>
dia harus
 
 
mati
9tmwy
<4191>
Apa
10hm
<4100>
yang
 
 
dilakukannya
11hve
<6213>
33
Saul
2lwas
<7586>
pun
 
 
melemparkan
1ljyw
<2904>
 
3ta
<853>
tombaknya
4tynxh
<2595>
kepada Yonatan
 
 
untuk
5wyle
<5921>
membunuhnya
6wtkhl
<5221>
Yonatan
8Ntnwhy
<3083>
mengetahui
7edyw
<3045>
bahwa
9yk
<3588>
 
12Mem
<5973>
ayahnya
13wyba
<1>
itu
11ayh
<1931>
telah
 
 
benar-benar
10hlk
<3617>
bermaksud untuk
 
 
membunuh
14tymhl
<4191>
 
15ta
<853>
Daud
16dwd
<1732>
 
17o
<0>
34
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
bangkit meninggalkan
1Mqyw
<6965>
 
3Mem
<5973>
perjamuan
4Nxlsh
<7979>
itu dengan
 
 
kemarahan
5yrxb
<2750>
yang
 
 
menyala-nyala
6Pa
<639>
Dia
 
 
tidak
7alw
<3808>
makan
8lka
<398>
apa-apa pada
 
 
hari
9Mwyb
<3117>
kedua
11ynsh
<8145>
pada
 
 
bulan baru
10sdxh
<2320>
itu
16dwd 15la 14buen 13yk 12Mxl
<1732> <413> <6087> <3588> <3899>
sebab
17yk
<3588>
ayahnya
19wyba
<1>
telah
 
 
menghinanya
18wmlkh
<3637>
 
20o
<0>
35
Adapun
1yhyw
<1961>
keesokan harinya
2rqbb
<1242>
Yonatan
4Ntnwhy
<3083>
pergi
3auyw
<3318>
ke
 
 
padang
5hdvh
<7704>
sesuai
 
 
janjinya
6dewml
<4150>
kepada
 
 
Daud
7dwd
<1732>
dengan
 
 
budak
8renw
<5288>
kecil
9Njq
<6996>
menyertainya
10wme
<5973>
36
Dia
 
 
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
pelayannya
2wrenl
<5288>
Larilah
3Ur
<7323>
carilah
4aum
<4672>
sekarang
5an
<4994>
 
6ta
<853>
anak-anak panah
7Myuxh
<2678>
yang
8rsa
<834>
 
9ykna
<595>
kupanahkan
10hrwm
<3384>
Budak
11renh
<5288>
itu
 
 
berlari
12Ur
<7323>
lalu
13awhw
<1931>
dipanahkannya
14hry
<3384>
anak-anak panah
15yuxh
<2678>
melewatinya
16wrbehl
<5674>
37
Ketika
1abyw
<935>
budak
2renh
<5288>
itu
 
 
sampai ke
3de
<5704>
tempat
4Mwqm
<4725>
anak-anak panah
5yuxh
<2678>
yang
6rsa
<834>
dilepaskan
7hry
<3384>
Yonatan
8Ntnwhy
<3083>
Yonatan
10Ntnwhy
<3083>
berseru
9arqyw
<7121>
dari
 
 
belakang
11yrxa
<310>
budak
12renh
<5288>
itu
 
 
katanya
13rmayw
<559>
Bukankah
14awlh
<3808>
anak panah
15yuxh
<2678>
itu
16Kmm
<4480>
lebih ke sana
17halhw
<1973>
38
Kemudian
3yrxa
<310>
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
berseru
1arqyw
<7121>
lagi kepada
 
 
budak kecil
4renh
<5288>
itu
 
 
Ayo
5hrhm
<4120>
cepat
6hswx
<2363>
jangan
7la
<408>
berdiri
8dmet
<5975>
saja Lalu
 
 
pelayan kecil
10ren
<5288>
itu
 
 
mengambil
9jqlyw
<3950>
 
12ta
<853>
anak-anak panah
13*Myuxh {yuxh}
<2678>
itu dan
 
 
menyerahkannya
14abyw
<935>
kepada
15la
<413>
Yonatan
11Ntnwhy
<3083>
 
16wynda
<113>
39
Pelayannya
1renhw
<5288>
itu
 
 
tidak
2al
<3808>
mengetahui
3edy
<3045>
apa pun
4hmwam
<3972>
Hanya
5Ka
<389>
Yonatan
6Ntnwhy
<3083>
dan
 
 
Daud
7dwdw
<1732>
yang
 
 
mengetahui
8wedy
<3045>
 
9ta
<853>
hal itu
10rbdh
<1697>
40
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
memberikan
1Ntyw
<5414>
 
3ta
<853>
senjatanya
4wylk
<3627>
kepada
5la
<413>
pelayan
6renh
<5288>
yang
7rsa
<834>
menyertainya dan
8wl
<0>
berkata
9rmayw
<559>
kepadanya
10wl
<0>
Pergilah
11Kl
<1980>
dan
 
 
bawalah
12aybh
<935>
ke
 
 
kota
13ryeh
<5892>
41
Pelayannya
1renh
<5288>
itu
 
 
pulang
2ab
<935>
dan
 
 
Daud
3dwdw
<1732>
tampil
4Mq
<6965>
dari
 
 
sebelah
5luam
<681>
bukit batu
6bgnh
<5045>
Dia
 
 
sujud
7lpyw
<5307>
dengan
 
 
muka
8wypal
<639>
ke
 
 
tanah
9hura
<776>
dan
 
 
menyembah
10wxtsyw
<7812>
tiga
11sls
<7969>
kali
12Mymep
<6471>
Mereka
 
 
berciuman
13wqsyw
<5401>
satu
14sya
<376>
dengan
15ta
<853>
yang lain
16wher
<7453>
dan
 
 
menangis
17wkbyw
<1058>
satu
18sya
<376>
dengan
19ta
<853>
yang lain
20wher
<7453>
tetapi
21de
<5704>
Daud
22dwd
<1732>
paling banyak
23lydgh
<1431>
menangis
 
 
42
Yonatan
2Ntnwhy
<3083>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Daud
3dwdl
<1732>
Pergilah
4Kl
<1980>
dalam
 
 
damai
5Mwlsl
<7965>
Bukankah
 
 
kita
9wnxna
<587>
berdua
8wnyns
<8147>
telah
6rsa
<834>
bersumpah
7wnebsn
<7650>
demi
 
 
nama
10Msb
<8034>
TUHAN
11hwhy
<3068>
demikian
12rmal
<559>
TUHAN
13hwhy
<3068>
ada
14hyhy
<1961>
di antara
15ynyb
<996>
aku dan
 
 
di antara
16Knybw
<996>
kamu serta
 
 
di antara
17Nybw
<996>
keturunanmu
18yerz
<2233>
dan
19Nybw
<996>
keturunanku
20Kerz
<2233>
sampai
21de
<5704>
selamanya
22Mlwe
<5769>
Karena itu
 
 
Yonatan
26Ntnwhyw
<3083>
 
23P
<0>
bangun
24Mqyw
<6965>
dan
 
 
pulang
25Klyw
<1980>
ke
27ab
<935>
kotanya
28ryeh
<5892>