Prev Chapter 1 Samuel 21 Next Chapter
1
 
1abyw
<935>
Daud
2dwd
<1732>
sampai di
 
 
Nob
3hbn
<5011>
kepada
4la
<413>
Ahimelekh
5Klmyxa
<288>
imam
6Nhkh
<3548>
itu Dengan
 
 
gemetar
7drxyw
<2729>
Ahimelekh
8Klmyxa
<288>
menemui
9tarql
<7122>
Daud
10dwd
<1732>
dan
 
 
berkata
11rmayw
<559>
 
12wl
<0>
Mengapa
13ewdm
<4069>
kamu
14hta
<859>
seorang
16syaw
<376>
diri
15Kdbl
<905>
dan
 
 
tidak
17Nya
<369>
ada orang yang
 
 
bersamamu
18Kta
<854>
2
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Imam
4Nhkh
<3548>
Ahimelekh
3Klmyxal
<288>
Raja
5Klmh
<4428>
memerintahkan
6ynwu
<6680>
sesuatu
7rbd
<1697>
kepadaku dengan
 
 
berkata
8rmayw
<559>
kepadaku
9yla
<413>
Siapa
10sya
<376>
pun
 
 
tidak
11la
<408>
boleh
 
 
mengetahui
12edy
<3045>
sesuatu
13hmwam
<3972>
yang
17ykna 16rsa 15rbdh 14ta
<595> <834> <1697> <853>
kutugaskan
18Kxls
<7971>
dan
19rsaw
<834>
kuperintahkan
20Ktywu
<6680>
kepadamu Karena itu aku
 
 
menunjuk
23ytedwy
<3045>
 
21taw
<853>
anak buahku
22Myrenh
<5288>
untuk pergi
 
 
ke
24la
<413>
suatu
27ynwmla 26ynlp
<492> <6423>
tempat
25Mwqm
<4725>
3
Sekarang
1htew
<6258>
apa
2hm
<4100>
yang
 
 
ada
3sy
<3426>
di
4txt
<8478>
tanganmu
5Kdy
<3027>
Berikanlah
8hnt
<5414>
lima
6hsmx
<2568>
roti
7Mxl
<3899>
 
9ydyb
<3027>
atau
10wa
<176>
apa saja yang
 
 
ada
11aumnh
<4672>
4
Imam
2Nhkh
<3548>
itu
 
 
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
Daud
4dwd
<1732>
 
5rmayw
<559>
Tidak ada
6Nya
<369>
roti
7Mxl
<3899>
biasa
8lx
<2455>
 
9la
<413>
di
10txt
<8478>
tanganku
11ydy
<3027>
 
12yk
<3588>
hanya
13Ma
<518>
ada
16sy
<3426>
roti
14Mxl
<3899>
kudus
15sdq
<6944>
jika
17Ma
<518>
anak buahmu
19Myrenh
<5288>
dapat menjaga
18wrmsn
<8104>
dirinya
20Ka
<389>
terhadap perempuan
21hsam
<802>
 
22P
<0>
5
Daud
2dwd
<1732>
menjawab
1Neyw
<6030>
 
3ta
<853>
imam
4Nhkh
<3548>
itu
6wl 5rmayw
<0> <559>
Sesungguhnya
7yk
<3588>
kami
 
 
tidak diperbolehkan
8Ma
<518>
bergaul
10hrue
<6113>
dengan
 
 
perempuan
9hsa
<802>
 
11wnl
<0>
seperti sebelumnya
13Msls 12lwmtk
<8032> <8543>
saat aku
 
 
berperang
14ytaub
<3318>
 
15wyhyw
<1961>
Tubuh
16ylk
<3627>
anak buahku
17Myrenh
<5288>
itu
 
 
kudus
18sdq
<6944>
bahkan ketika pada
19awhw
<1931>
perjalanan
20Krd
<1870>
biasa
21lx
<2455>
terlebih lagi
22Paw
<637>
 
23yk
<3588>
hari
24Mwyh
<3117>
ini
 
 
tubuh
26ylkb
<3627>
mereka masing-masing
 
 
kudus
25sdqy
<6942>
6
 
2wl
<0>
Imam
3Nhkh
<3548>
itu
 
 
memberikan
1Ntyw
<5414>
roti
 
 
kudus
4sdq
<6944>
itu
 
 
sebab
5yk
<3588>
tidak
6al
<3808>
ada
7hyh
<1961>
roti
9Mxl
<3899>
di
 
 
sana
8Ms
<8033>
 
10yk
<3588>
kecuali
11Ma
<518>
roti
12Mxl
<3899>
persembahan yang diambil
13Mynph
<6440>
dari
14Myrowmh
<5493>
hadapan
15ynplm
<6440>
TUHAN
16hwhy
<3068>
untuk ditukar dengan
17Mwvl
<7760>
roti
18Mxl
<3899>
baru
19Mx
<2527>
 
21wxqlh 20Mwyb
<3947> <3117>
7
Pada
 
 
hari
5Mwyb
<3117>
itu
6awhh
<1931>
ada
 
 
seorang
2sya
<376>
pegawai
3ydbem
<5650>
Saul
4lwas
<7586>
di sana
1Msw
<8033>
yang
 
 
ditahan
7ruen
<6113>
untuk
 
 
melayani
8ynpl
<6440>
TUHAN
9hwhy
<3069>
namanya
10wmsw
<8034>
Doeg
11gad
<1673>
orang Edom
12ymdah
<130>
yaitu
 
 
pengawas
13ryba
<47>
gembala-gembala
14Myerh
<7473>
 
15rsa
<834>
Saul
16lwasl
<7586>
8
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
 
 
Ahimelekh
3Klmyxal
<288>
Tidak
4Nyaw
<371>
adakah
5sy
<3426>
di sini
6hp
<6311>
tombak
9tynx
<2595>
atau
10wa
<176>
pedang
11brx
<2719>
dalam
7txt
<8478>
tanganmu
8Kdy
<3027>
Sebab
12yk
<3588>
aku
 
 
tidak
17al
<3808>
membawa
18ytxql
<3947>
 
13Mg
<1571>
pedangku
14ybrx
<2719>
maupun
15Mgw
<1571>
senjataku
16ylk
<3627>
 
19ydyb
<3027>
karena
20yk
<3588>
 
21hyh
<1961>
perintah
22rbd
<1697>
raja
23Klmh
<4428>
itu
 
 
mendesak
24Uwxn
<5169>
 
25o
<0>
9
Kemudian
 
 
imam
2Nhkh
<3548>
itu
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Pedang
3brx
<2719>
Goliat
4tylg
<1555>
orang Filistin
5ytslph
<6430>
yang
6rsa
<834>
kaukalahkan
7tykh
<5221>
di
 
 
Lembah
8qmeb
<6010>
Tarbantin
9hlah
<425>
itu
10hnh
<2009>
yang
11ayh
<1931>
kebetulan
 
 
terbungkus
12hjwl
<3874>
di dalam
 
 
kain
13hlmvb
<8071>
di
 
 
belakang
14yrxa
<310>
efod
15dwpah
<646>
itu
 
 
Apabila
16Ma
<518>
kamu akan
17hta
<853>
mengambilnya ambillah
18xqt
<3947>
 
20xq 19Kl
<0> <0>
Sebab
21yk
<3588>
tidak
22Nya
<369>
ada yang
 
 
lain
23trxa
<312>
kecuali
24htlwz
<2108>
itu
25hzb
<2088>
Daud
27dwd
<1732>
berkata
26rmayw
<559>
Tidak ada lagi
28Nya
<369>
yang
 
 
seperti
29hwmk
<3644>
itu
 
 
Berikanlah
30hnnt
<5414>
kepadaku
31yl
<0>
10
Daud
2dwd
<1732>
bangkit
1Mqyw
<6965>
dan
 
 
melarikan
3xrbyw
<1272>
diri pada
 
 
hari
4Mwyb
<3117>
itu
5awhh
<1931>
juga dari
 
 
hadapan
6ynpm
<6440>
Saul
7lwas
<7586>
Dia
 
 
pergi
8abyw
<935>
kepada
9la
<413>
Akhis
10syka
<397>
raja
11Klm
<4428>
Gat
12tg
<1661>
11
Pegawai-pegawai
2ydbe
<5650>
Akhis
3syka
<397>
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya
4wyla
<413>
Bukankah
5awlh
<3808>
orang
 
 
itu
6hz
<2088>
Daud
7dwd
<1732>
raja
8Klm
<4428>
negeri
9Urah
<776>
itu
 
 
Bukankah
10awlh
<3808>
terhadapnya orang-orang
11hzl
<2088>
bernyanyi-nyanyi
12wney
<6030>
dan
 
 
menari-nari
13twlxmb
<4246>
sambil
 
 
berkata
14rmal
<559>
Saul
16lwas
<7586>
mengalahkan
15hkh
<5221>
beribu-ribu
17*wyplab {wplab}
<505>
tetapi
 
 
Daud
18dwdw
<1732>
berlaksa-laksaa
19*wytbbrb {wtbbrb}
<7233>
12
Daud
2dwd
<1732>
memperhatikan
1Mvyw
<7760>
 
3ta
<853>
kata-kata
4Myrbdh
<1697>
itu
5hlah
<428>
dan
 
 
hatinya
6wbblb
<3824>
menjadi
 
 
takut
7aryw
<3372>
sekali
8dam
<3966>
terhadap
9ynpm
<6440>
Akhis
10syka
<397>
raja
11Klm
<4428>
Gat
12tg
<1661>
itu
 
 
13
Disa
 
 
mengubah
1wnsyw
<8138>
 
2ta
<853>
tingkah lakunya
3wmej
<2940>
seperti orang yang sakit ingatan
 
 
di hadapan
4Mhynyeb
<5869>
mereka dan
 
 
berpura-pura gila
5llhtyw
<1984>
di dekat
6Mdyb
<3027>
mereka Dia
 
 
menggores-gores
7*wytyw {wtyw}
<8427>
di dekat
8le
<5921>
pintu gerbang
10resh 9twtld
<8179> <1817>
dan
 
 
membiarkan
11drwyw
<3381> ==>
ludahnya
12wryr
<7388>
meleleh
11drwyw
<== <3381>
ke
13la
<413>
janggutnya
14wnqz
<2206>
14
Kemudian
 
 
Akhis
2syka
<397>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
para
 
 
pegawainya
4wydbe
<5650>
Perhatikanlah
5hnh
<2009>
kamu
 
 
melihat
6wart
<7200>
orang
7sya
<376>
itu
 
 
gila
8egtsm
<7696>
Mengapa
9hml
<4100>
kamu
 
 
membawanya
10waybt
<935>
 
11wta
<853>
kepadaku
12yla
<413>
15
Apakah
 
 
aku
3yna
<589>
kekurangan
1rox
<2638>
orang gila
2Myegsm
<7696>
sehingga
4yk
<3588>
kamu
 
 
membawa
5Mtabh
<935>
orang
6ta
<853>
ini
7hz
<2088>
untuk
 
 
menunjukkan kegilaannya
8egtshl
<7696>
di hadapanku
9yle
<5921>
Pantaskah orang
 
 
ini
10hzh
<2088>
masuk
11awby
<935>
ke
12la
<413>
rumahku
13ytyb
<1004>
 
14o
<0>