Prev Chapter 1 Samuel 28 Next Chapter
1
Pada
1yhyw
<1961>
waktu
2Mymyb
<3117>
itu
3Mhh
<1992>
orang
4wubqyw
<6908>
Filistin
5Mytslp
<6430>
mengerahkan
6ta
<853>
pasukannya
7Mhynxm
<4264>
untuk
 
 
berperang
8abul
<6635>
melawan
9Mxlhl
<3898>
orang
 
 
Israel
10larvyb
<3478>
Akhis
12syka
<397>
berkata
11rmayw
<559>
kepada
13la
<413>
Daud
14dwd
<1732>
Ketahuilah
16edt 15edy
<3045> <3045>
dengan sungguh-sungguh
 
 
bahwa
17yk
<3588>
kamu dan orang-orangmu harus
 
 
maju
19aut
<3318>
bersamaku
18yta
<854>
dalam
 
 
pasukan
20hnxmb
<4264>
 
21hta
<859>
itu
22Kysnaw
<376>
2
 
1rmayw
<559>
Daud
2dwd
<1732>
menjawab
3la
<413>
Akhis
4syka
<397>
Baik
5Nkl
<3651>
engkau
6hta
<859>
akan
 
 
mengetahui
7edt
<3045>
apa
8ta
<853>
yang
9rsa
<834>
dapat
 
 
hambamu
11Kdbe
<5650>
ini
 
 
lakukan
10hvey
<6213>
Akhis
13syka
<397>
berkata
12rmayw
<559>
kepada
14la
<413>
Daud
15dwd
<1732>
Karena
16Nkl
<3651>
itu
18ysarl 17rms
<7218> <8104>
aku
19Kmyva
<7760>
akan mengangkatmu menjadi pengawal pribadiku
20lk
<3605>
selamanya
21Mymyh
<3117>
 
22P
<0>
3
Samuel
1lawmsw
<8050>
sudah
 
 
mati
2tm
<4191>
dan
4wl
<0>
seluruh
5lk
<3605>
orang
 
 
Israel
6larvy
<3478>
meratapinya
3wdpoyw
<5594>
dan
 
 
menguburkannya
7whrbqyw
<6912>
di
 
 
Rama
8hmrb
<7414>
kotanya
9wryebw
<5892>
sendiri Sementara itu
 
 
Saul
10lwasw
<7586>
menyingkirkan
11ryoh
<5493>
para
 
 
pemanggil arwah
12twbah
<178>
dan
13taw
<853>
dukun
14Mynedyh
<3049>
dari
 
 
negeri
15Urahm
<776>
itu
 
 
4
Orang
 
 
Filistin
2Mytslp
<6430>
berkumpul
1wubqyw
<6908>
lalu
 
 
pergi
3wabyw
<935>
dan
 
 
berkemah
4wnxyw
<2583>
di
 
 
Sunem
5Mnwsb
<7766>
 
6Ubqyw
<6908>
Saul
7lwas
<7586>
pun mengerahkan
8ta
<853>
seluruh
9lk
<3605>
orang
 
 
Israel
10larvy
<3478>
lalu
 
 
berkemah
11wnxyw
<2583>
di
 
 
Gilboa
12eblgb
<1533>
5
Ketika
 
 
Saul
2lwas
<7586>
melihat
1aryw
<7200>
 
3ta
<853>
pasukan
4hnxm
<4264>
Filistin
5Mytslp
<6430>
dia menjadi
 
 
sangat
6aryw
<3372>
takut
7drxyw
<2729>
dan
 
 
hatinya
8wbl
<3820>
gentar
9dam
<3966>
6
Saul
2lwas
<7586>
bertanya
1lasyw
<7592>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhyb
<3068>
tetapi
 
 
TUHAN
6hwhy
<3068>
tidak
4alw
<3808>
menjawabnya
5whne
<6030>
baik
7Mg
<1571>
melalui
 
 
mimpi
8twmlxb
<2472>
 
9Mg
<1571>
Urim
10Myrwab
<224>
atau melalui
11Mg
<1571>
nabi-nabinya
12Maybnb
<5030>
7
Saul
2lwas
<7586>
berkata
1rmayw
<559>
kepada para
 
 
pegawainya
3wydbel
<5650>
Carilah
4wsqb
<1245>
 
5yl
<0>
seorang perempuan
6tsa
<802>
yang
 
 
ahli memanggil arwah
8bwa 7tleb
<178> <1172>
Aku akan
 
 
datang
9hklaw
<1980>
kepadanya
10hyla
<413>
dan
 
 
meminta petunjuknya
11hsrdaw
<1875>
Para
 
 
pegawainya
14wydbe
<5650>
 
12hb
<0>
menjawab
13wrmayw
<559>
kepadanya
15wyla
<413>
Di
20Nyeb
<0>
En-Dor
21rwd
<5874>
ada
16hnh
<2009>
seorang perempuan
17tsa
<802>
yang
 
 
ahli memanggil arwah
19bwa 18tleb
<178> <1172>
8
Lalu
 
 
Saul
2lwas
<7586>
menyamar
1vpxtyw
<2664>
dengan
 
 
mengenakan
3sblyw
<3847>
pakaian
4Mydgb
<899>
orang lain
5Myrxa
<312>
lalu
 
 
dia
7awh
<1931>
pergi
6Klyw
<1980>
dengan
10wme
<5973>
dua
8ynsw
<8147>
orang
9Mysna
<582>
Pada
 
 
malam hari
14hlyl
<3915>
mereka
 
 
sampai
11wabyw
<935>
kepada
12la
<413>
perempuan
13hsah
<802>
itu Saul

berkata
15rmayw
<559>
Menenunglah
16*an ymoq {ymwoq}
<7080>
bagiku
17yl
<0>
dengan
 
 
perantaraan arwah
18bwab
<178>
dan
 
 
munculkanlah
19ylehw
<5927>
orang
21ta 20yl
<853> <0>
yang
22rsa
<834>
akan
 
 
kukatakan
23rma
<559>
kepadamu
24Kyla
<413>
9
Perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
menjawabnya
1rmatw
<559>
 
3wyla
<413>
Pasti
4hnh
<2009>
engkau
5hta
<859>
mengetahui
6tedy
<3045>
apa
7ta
<853>
yang
8rsa
<834>
dilakukan
9hve
<6213>
Saul
10lwas
<7586>
yang
11rsa
<834>
telah
 
 
melenyapkan
12tyrkh
<3772>
para
13ta
<853>
pemanggil arwah
14twbah
<178>
dan para
15taw
<853>
dukun
16ynedyh
<3049>
dari
17Nm
<4480>
negeri
18Urah
<776>
ini
 
 
Mengapa
19hmlw
<4100>
engkau
20hta
<859>
memasang jerat
21sqntm
<5367>
bagi
 
 
nyawaku
22yspnb
<5315>
untuk
 
 
membunuhku
23yntymhl
<4191>
10
 
2hl
<0>
Saul
3lwas
<7586>
bersumpah
1ebsyw
<7650>
demi nama
 
 
TUHAN
4hwhyb
<3068>
katanya
5rmal
<559>
Demi
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
6yx
<2416>
tidak
8Ma
<518>
ada
9Krqy
<7136>
hukuman
10Nwe
<5771>
yang akan dijatuhkan kepadamu karena
 
 
hal
11rbdb
<1697>
ini
12hzh
<2088>
11
Perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
bertanya
1rmatw
<559>
 
3ta
<853>
Siapakah
4ym
<4310>
yang harus aku munculkan
5hlea
<5927>
kepadamu
6Kl
<0>
Jawabnya
7rmayw
<559>
Munculkanlah
8ta
<853>
Samuel
9lawms
<8050>
 
11yl 10yleh
<0> <5927>
12
Ketika
 
 
perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
melihat
1artw
<7200>
 
3ta
<853>
Samuel
4lawms
<8050>
dia
 
 
berteriak
5qeztw
<2199>
dengan
 
 
suara
6lwqb
<6963>
nyaring
7lwdg
<1419>
Perempuan
9hsah
<802>
itu
 
 
berkata
8rmatw
<559>
kepada
10la
<413>
Saul
11lwas
<7586>
 
12rmal
<559>
Mengapa
13hml
<4100>
engkau
 
 
menipuku
14yntymr
<7411>
Engkaulah
15htaw
<859>
Saul
16lwas
<7586>
13
Raja
3Klmh
<4428>
berkata
1rmayw
<559>
kepadanya
2hl
<0>
Jangan
4la
<408>
takut
5yaryt
<3372>
 
6yk
<3588>
Apa
7hm
<4100>
yang kamu
 
 
lihat
8tyar
<7200>
Jawab
9rmatw
<559>
perempuan
10hsah
<802>
itu
 
 
kepada
11la
<413>
Saul
12lwas
<7586>
Aku
 
 
melihat
14ytyar
<7200>
sesuatu yang
 
 
ilahi
13Myhla
<430>
muncul
15Myle
<5927>
dari
16Nm
<4480>
dalam
 
 
bumi
17Urah
<776>
14
Saul
 
 
bertanya
1rmayw
<559>
 
2hl
<0>
Bagaimana
3hm
<4100>
rupanya
4wrat
<8389>
Perempuan itu
 
 
menjawab
5rmatw
<559>
Seorang
6sya
<376>
tua
7Nqz
<2205>
muncul
8hle
<5927>
Dia
9awhw
<1931>
diselimuti
10hje
<5844>
jubah
11lyem
<4598>
Saul
13lwas
<7586>
mengetahui
12edyw
<3045>
bahwa
14yk
<3588>
itulah
 
 
Samuel
15lawms
<8050>
Lalu
 
 
dia
16awh
<1931>
berlutut
17dqyw
<6915>
dengan
 
 
mukanya
18Mypa
<639>
ke
 
 
tanah
19hura
<776>
dan
 
 
sujud menyembah
20wxtsyw
<7812>
 
21o
<0>
15
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Saul
4lwas
<7586>
Mengapa
5hml
<4100>
kamu
 
 
menggangguku
6yntzgrh
<7264>
dengan
 
 
memunculkanku
7twlehl
<5927>
Saul
10lwas
<7586>
 
8yta
<853>
menjawab
9rmayw
<559>
Aku
12yl
<0>
sangat
13dam
<3966>
terjepit
11ru
<6887>
Orang Filistin
14Mytslpw
<6430>
berperang
15Mymxln
<3898>
melawanku dan
16yb
<0>
Allah
17Myhlaw
<430>
telah
 
 
undur
18ro
<5493>
dariku
19ylem
<5921>
Dia
 
 
tidak
20alw
<3808>
menjawab
21ynne
<6030>
aku
 
 
lagi
22dwe
<5750>
baik
23Mg
<1571>
melalui
24dyb
<3027>
para
 
 
nabi
25Maybnh
<5030>
maupun
26Mg
<1571>
mimpi
27twmlxb
<2472>
Aku
 
 
memanggilmu
28harqaw
<7121>
supaya aku
29Kl
<0>
mengetahui
30yneydwhl
<3045>
apa
31hm
<4100>
yang harus
 
 
kulakukan
32hvea
<6213>
 
33o
<0>
16
Samuel
2lawms
<8050>
berkata
1rmayw
<559>
Mengapa
3hmlw
<4100>
kamu
 
 
bertanya
4ynlast
<7592>
kepadaku sedangkan
 
 
TUHAN
5hwhyw
<3068>
telah
 
 
undur
6ro
<5493>
darimu dan
7Kylem
<5921>
menjadi
8yhyw
<1961>
musuhmu
9Kre
<6145>
17
TUHAN
2hwhy
<3068>
sudah
 
 
melakukan
1veyw
<6213>
seperti
3wl
<0>
yang
4rsak
<834>
difirmankan-Nya
5rbd
<1696>
melalui
6ydyb
<3027>
aku
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
telah
 
 
mengoyakkan
7erqyw
<7167>
 
9ta
<853>
kerajaan
10hklmmh
<4467>
dari
 
 
tanganmu
11Kdym
<3027>
dan
 
 
memberikannya
12hntyw
<5414>
kepada
 
 
orang lain
13Kerl
<7453>
yaitu
 
 
Daud
14dwdl
<1732>
18
Sebab
1rsak
<834>
kamu
 
 
tidak
2al
<3808>
menaati
4lwqb 3tems
<6963> <8085>
TUHAN
5hwhy
<3068>
dan
 
 
tidak
6alw
<3808>
melaksanakan
7tyve
<6213>
murka-Nya
8Nwrx
<2740>
yang
 
 
menyala-nyala
9wpa
<639>
atas
11le
<5921>
Amalek
10qlmeb
<6002>
Itulah
 
 
sebabnya
12Nk
<3651>
 
16Kl
<0>
TUHAN
17hwhy
<3068>
melakukan
15hve
<6213>
hal
13rbdh
<1697>
itu
14hzh
<2088>
kepadamu pada
 
 
hari
18Mwyh
<3117>
ini
19hzh
<2088>
19
Bahkan
3Mg
<1571>
TUHAN
2hwhy
<3068>
akan
 
 
menyerahkan
1Ntyw
<5414>
orang
4ta
<853>
Israel
5larvy
<3478>
dan kamu ke
 
 
dalam
6Kme
<5973>
tangan
7dyb
<3027>
orang
 
 
Filistin
8Mytslp
<6430>
Besok
9rxmw
<4279>
kamu
10hta
<859>
dan
 
 
anak-anakmu
11Kynbw
<1121>
akan
 
 
bersamaku
12yme
<5973>
TUHAN
18hwhy
<3068>
juga
13Mg
<1571>
akan
 
 
menyerahkan
17Nty
<5414>
 
14ta
<853>
pasukan
15hnxm
<4264>
Israel
16larvy
<3478>
ke dalam
 
 
tangan
19dyb
<3027>
orang
 
 
Filistin
20Mytslp
<6430>
20
Pada saat itu
 
 
Saul
2lwas
<7586>
segera
1rhmyw
<4116>
jatuh
3lpyw
<5307>
dan
 
 
seluruh
4alm
<4393>
tubuhnya
 
 
membujur
5wtmwq
<6967>
ke
 
 
tanah
6hura
<776>
karena
 
 
sangat
8dam
<3966>
ketakutan
7aryw
<3372>
oleh
 
 
perkataan
9yrbdm
<1697>
Samuel
10lawms
<8050>
Kekuatannya
12xk
<3581>
tidak
13al
<3808>
ada
14hyh
<1961>
lagi
11Mg
<1571>
 
15wb
<0>
sebab
16yk
<3588>
dia
 
 
tidak
17al
<3808>
makan
18lka
<398>
apa-apa
19Mxl
<3899>
sepanjang
20lk
<3605>
hari
21Mwyh
<3117>
dan
 
 
sepanjang
22lkw
<3605>
malam
23hlylh
<3915>
21
Perempuan
2hsah
<802>
itu
 
 
mendekati
3la 1awbtw
<413> <935>
Saul
4lwas
<7586>
dan
 
 
melihat
5artw
<7200>
bahwa
6yk
<3588>
Saul
 
 
sangat
8dam
<3966>
terkejut
7lhbn
<926>
Lalu perempuan itu

berkata
9rmatw
<559>
kepadanya
10wyla
<413>
Lihat
11hnh
<2009>
hambamu
13Ktxps
<8198>
telah
 
 
menaatimu
14Klwqb 12hems
<6963> <8085>
Aku
 
 
mempertaruhkan
15Myvaw
<7760>
nyawaku
16yspn
<5315>
ke dalam
 
 
tanganku
17ypkb
<3709>
dan
 
 
mendengarkan
18emsaw
<8085>
 
19ta
<853>
perkataan
20Kyrbd
<1697>
yang
21rsa
<834>
kaukatakan
22trbd
<1696>
kepadaku
23yla
<413>
22
Sekarang
1htew
<6258>
kiranya
3an
<4994>
 
4Mg
<1571>
engkau
5hta
<859>
menaati
6lwqb 2ems
<6963> <8085>
hambamu
7Ktxps
<8198>
ini Biarlah aku
 
 
menyajikan
8hmvaw
<7760>
kepadamu
9Kynpl
<6440>
sepotong
10tp
<6595>
roti
11Mxl
<3899>
dan
 
 
makanlah
12lwkaw
<398>
supaya engkau
 
 
memiliki
13yhyw
<1961>
 
14Kb
<0>
kekuatan
15xk
<3581>
untuk
16yk
<3588>
menempuh
17Klt
<1980>
perjalanan
18Krdb
<1870>
23
Namun dia
 
 
menolak
1Namyw
<3985>
dan
 
 
berkata
2rmayw
<559>
Aku
 
 
tidak
3al
<3808>
mau
 
 
makan
4lka
<398>
Akan tetapi para
6wb
<0>
pegawainya
7wydbe
<5650>
dan
 
 
juga
8Mgw
<1571>
perempuan
9hsah
<802>
itu
 
 
mendesak
5wurpyw
<6555>
sehingga dia
 
 
mendengarkan
10emsyw
<8085>
mereka Lalu dia
11Mlql
<6963>
bangkit
12Mqyw
<6965>
dari
 
 
tanah
13Urahm
<776>
dan
 
 
duduk
14bsyw
<3427>
di
15la
<413>
balai-balai
16hjmh
<4296>
24
Perempuan
1hsalw
<802>
itu memiliki
 
 
anak sapi
2lge
<5695>
yang
 
 
gemuk
3qbrm
<4770>
di
 
 
rumahnya
4tybb
<1004>
Dengan
 
 
segera
5rhmtw
<4116>
dia
 
 
menyembelihnya
6whxbztw
<2076>
lalu
 
 
mengambil
7xqtw
<3947>
tepung
8xmq
<7058>
untuk
 
 
diremasnya
9sltw
<3888>
dan
 
 
dibakar
10whptw
<644>
menjadi
 
 
roti tidak beragi
11twum
<4682>
25
Dia menghidangkannya di
1sgtw
<5066>
hadapan
2ynpl
<6440>
Saul
3lwas
<7586>
dan para
4ynplw
<6440>
pegawainya
5wydbe
<5650>
lalu mereka
 
 
memakannya
6wlkayw
<398>
Sesudah itu mereka
 
 
bangkit
7wmqyw
<6965>
dan
 
 
pergi
8wklyw
<1980>
pada
 
 
malam
9hlylb
<3915>
itu
11P 10awhh
<0> <1931>