Prev Chapter 1 Samuel 29 Next Chapter
1
Orang
 
 
Filistin
2Mytslp
<6430>
mengumpulkan
1wubqyw
<6908>
 
3ta
<853>
seluruh
4lk
<3605>
tentaranya
5Mhynxm
<4264>
di
 
 
Afek
6hqpa
<663>
sementara orang
 
 
Israel
7larvyw
<3478>
berkemah
8Mynx
<2583>
di dekat
 
 
mata
9Nyeb
<5869>
air
 
 
di
10rsa
<834>
Yizreel
11laerzyb
<3157>
2
Ketika
 
 
raja-raja
1ynrow
<5633>
kota orang
 
 
Filistin
2Mytslp
<6430>
berjalan
3Myrbe
<5674>
dalam pasukan
 
 
seratus
4twaml
<3967>
dan pasukan
 
 
seribu
5Myplalw
<505>
dan ketika
 
 
Daud
6dwdw
<1732>
beserta
 
 
orang-orangnya
7wysnaw
<376>
berjalan
8Myrbe
<5674>
di
 
 
belakangnya
9hnrxab
<314>
bersama
10Me
<5973>
Akhis
11syka
<397>
3
para
1wrmayw
<559>
panglima
2yrv
<8269>
orang
 
 
Filistin
3Mytslp
<6430>
itu bertanya Untuk
 
 
apa
4hm
<4100>
orang-orang Ibrani
5Myrbeh
<5680>
ini
6hlah
<428>
di sini
7rmayw
<559>
Akhis
8syka
<397>
menjawab
9la
<413>
para
 
 
panglima
10yrv
<8269>
orang
 
 
Filistin
11Mytslp
<6430>
Bukankah
12awlh
<3808>
dia
 
 
ini
13hz
<2088>
Daud
14dwd
<1732>
hamba
15dbe
<5650>
Saul
16lwas
<7586>
raja
17Klm
<4428>
Israel
18larvy
<3478>
yang
19rsa
<834>
sudah satu dua
 
 
tahun
26Myns
<8141>
 
24wa 23Mymy
<176> <3117>
ini
25hz 22hz
<2088> <2088>
 
20hyh
<1961>
bersamaku
21yta
<854>
tanpa
27alw
<3808>
kudapati
29wb 28ytaum
<0> <4672>
satu
30hmwam
<3972>
pun kesalahan padanya
 
 
sejak
31Mwym
<3117>
dia
 
 
membelot
32wlpn
<5307>
sampai
33de
<5704>
hari
34Mwyh
<3117>
ini
35hzh
<2088>
 
36P
<0>
4
Para
2wyle
<5921>
panglima
3yrv
<8269>
orang Filistin
4Mytslp
<6430>
itu
 
 
marah
1wpuqyw
<7107>
kepadanya Para
6wl
<0>
panglima
7yrv
<8269>
orang
 
 
Filistin
8Mytslp
<6430>
itu
 
 
berkata
5wrmayw
<559>
kepadanya Kirimlah
10ta
<853>
orang
11syah
<376>
itu
 
 
pulang
9bsh
<7725>
supaya dia
 
 
kembali
12bsyw
<7725>
ke
13la
<413>
tempat
14wmwqm
<4725>
yang
15rsa
<834>
kautunjukkan
16wtdqph
<6485>
kepadanya
17Ms
<8033>
Jangan
18alw
<3808>
biarkan dia
 
 
pergi
19dry
<3381>
berperang
21hmxlmb
<4421>
bersama
20wnme
<5973>
kita supaya dia
 
 
jangan
22alw
<3808>
menjadi
23hyhy
<1961>
 
24wnl
<0>
lawan
25Njvl
<7854>
kita dalam
 
 
peperangan
26hmxlmb
<4421>
Dengan
 
 
apakah
27hmbw
<4100>
orang
 
 
ini
29hz
<2088>
menyukakan hati
28hurty
<7521>
 
30la
<413>
tuannya
31wynda
<113>
kecuali
32awlh
<3808>
memberi
 
 
kepala
33ysarb
<7218>
dari
 
 
orang-orang
34Mysnah
<582>
ini
35Mhh
<1992>
5
Bukankah
1awlh
<3808>
dia
 
 
ini
2hz
<2088>
Daud
3dwd
<1732>
yang
4rsa
<834>
dinyanyikan
5wney
<6030>
oleh orang-orang sambil
6wl
<0>
menari-nari
7twlxmb
<4246>
seperti ini
 
 
Saul
10lwas
<7586>
 
8rmal
<559>
mengalahkan
9hkh
<5221>
beribu-ribu
11wyplab
<505>
Daud
12dwdw
<1732>
berpuluh-puluh ribu
13*wytbbrb {wtbbrb}
<7233>
 
14o
<0>
6
Lalu
 
 
Akhis
2syka
<397>
memanggil
1arqyw
<7121>
 
3la
<413>
Daud
4dwd
<1732>
dan
 
 
berkata
5rmayw
<559>
kepadanya
6wyla
<413>
Demi
 
 
TUHAN
8hwhy
<3068>
yang
 
 
hidup
7yx
<2416>
kamu
11hta
<859>
 
9yk
<3588>
orang yang jujur
10rsy
<3477>
dan
 
 
baik
12bwjw
<2896>
dalam
 
 
pandanganku
13ynyeb
<5869>
saat kamu
 
 
keluar
14Ktau
<3318>
dan kamu
 
 
masuk
15Kabw
<935>
bersamaku
16yta
<854>
dalam
 
 
pertempuran
17hnxmb
<4264>
Sebab
18yk
<3588>
aku
 
 
tidak
19al
<3808>
mendapati
20ytaum
<4672>
 
21Kb
<0>
kejahatan
22her
<7451>
padamu sejak
 
 
hari
23Mwym
<3117>
kedatanganmu
24Kab
<935>
 
25yla
<413>
sampai
26de
<5704>
hari
27Mwyh
<3117>
ini
28hzh
<2088>
Namun
 
 
raja-raja
30Mynroh
<5633>
kota
 
 
tidak
31al
<3808>
menyukaimu
32bwj 29ynyebw
<2896> <5869>
 
33hta
<859>
7
Sebab
 
 
itu
1htew
<6258>
pulanglah
2bws
<7725>
Pergilah
3Klw
<1980>
dalam
 
 
damai
4Mwlsb
<7965>
dan
 
 
jangan
5alw
<3808>
melakukan
6hvet
<6213>
yang
 
 
tidak menyenangkan
7er
<7451>
dalam
 
 
pandangan
8ynyeb
<5869>
raja-raja
9ynro
<5633>
kota
 
 
orang Filistin
10Mytslp
<6430>
itu
11o
<0>
8
Daud
2dwd
<1732>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
Akhis
4syka
<397>
Akan
 
 
tetapi
5yk
<3588>
apa
6hm
<4100>
yang telah aku
 
 
lakukan
7ytyve
<6213>
Apa
8hmw
<4100>
yang kaudapati pada
9taum
<4672>
hambamu
10Kdbeb
<5650>
ini sejak
 
 
hari
11Mwym
<3117>
ketika
12rsa
<834>
aku
 
 
menjadi
13ytyyh
<1961>
hambamu
14Kynpl
<6440>
sampai
15de
<5704>
hari
16Mwyh
<3117>
ini
17hzh
<2088>
sehingga
18yk
<3588>
aku
 
 
tidak
19al
<3808>
boleh
 
 
pergi
20awba
<935>
berperang
21ytmxlnw
<3898>
melawan
 
 
musuh
22ybyab
<341>
tuanku
23ynda
<113>
raja
24Klmh
<4428>
9
Akhis
2syka
<397>
menjawab
1Neyw
<6030>

4la 3rmayw
<413> <559>
Daud
5dwd
<1732>
Aku
 
 
tahu
6ytedy
<3045>
sesungguhnya
7yk
<3588>
kamu
9hta
<859>
baik
8bwj
<2896>
dalam
 
 
pandanganku
10ynyeb
<5869>
seperti
 
 
malaikat
11Kalmk
<4397>
Allah
12Myhla
<430>
Akan
 
 
tetapi
13Ka
<389>
para
 
 
panglima
14yrv
<8269>
orang Filistin
15Mytslp
<6430>
berkata
16wrma
<559>
Dia
 
 
tidak boleh
17al
<3808>
pergi
18hley
<5927>
berperang
20hmxlmb
<4421>
bersama
19wnme
<5973>
kita
 
 
10
Karena itu
1htew
<6258>
bangunlah
2Mksh
<7925>
pagi-pagi
3rqbb
<1242>
bersama para
 
 
pelayan
4ydbew
<5650>
tuanmu
5Kynda
<113>
yang
6rsa
<834>
datang
7wab
<935>
bersamamu
8Kta
<854>
Bangunlah
9Mtmkshw
<7925>
pagi-pagi
10rqbb
<1242>
dan segera sesudah
 
 
terang
11rwaw
<215>
 
12Mkl
<0>
pergilah
13wklw
<1980>
11
Lalu
 
 
Daud
2dwd
<1732>
dan
3awh
<1931>
orang-orangnya
4wysnaw
<582>
bangun
1Mksyw
<7925>
pagi-pagi
6rqbb
<1242>
untuk
 
 
berjalan
5tkll
<1980>
pulang
7bwsl
<7725>
ke
8la
<413>
negeri
9Ura
<776>
orang
 
 
Filistin
10Mytslp
<6430>
sedangkan orang
 
 
Filistin
11Mytslpw
<6430>
bergerak
 
 
maju
12wle
<5927>
ke
 
 
Yizreel
13laerzy
<3157>
 
14o
<0>