Prev Chapter Genesis 18 Next Chapter Show all verses
1
TUHAN
3hwhy
<3068>
menampakkan
1aryw
<7200>
diri
 
 
kepada
2wyla
<413>
Abraham di dekat pohon-pohon
 
 
tarbantin
4ynlab
<436>
Mamre
5armm
<4471>
ketika
 
 
dia
6awhw
<1931>
duduk
7bsy
<3427>
di
 
 
pintu
8xtp
<6607>
tendanya
9lhah
<168>
pada suatu
 
 
hari
11Mwyh
<3117>
yang
 
 
panas
10Mxk
<2527>
terik
 
 
2
Abraham
 
 
mengarahkan
1avyw
<5375>
matanya
2wynye
<5869>
dan
 
 
melihat
3aryw
<7200>
lihatlah
4hnhw
<2009>
ada
 
 
tiga
5hsls
<7969>
orang
6Mysna
<376>
yang
 
 
berdiri
7Mybun
<5324>
di depannya
8wyle
<5921>
Ketika dia
 
 
melihat
9aryw
<7200>
mereka dia
 
 
berlari
10Uryw
<7323>
dari
 
 
pintu
12xtpm
<6607>
tendanya
13lhah
<168>
untuk
 
 
menyambut
11Mtarql
<7125>
mereka lalu dia
 
 
membungkukkan
14wxtsyw
<7812>
dirinya ke
 
 
tanah
15hura
<776>
3
dan
 
 
berkata
1rmayw
<559>
Tuanku
2ynda
<113>
jika
3Ma
<518>
pada saat ini
 
 
aku
4an
<4994>
mendapat
5ytaum
<4672>
perkenanan
6Nx
<2580>
di
 
 
matamu
7Kynyeb
<5869>
janganlah
8la
<408>
 
9an
<4994>
berlalu
10rbet
<5674>
dari
11lem
<5921>
hambamu
12Kdbe
<5650>
ini begitu saja
 
 
4
Aku
 
 
mohon
2an
<4994>
kepadamu biarlah
 
 
diambil
1xqy
<3947>
sedikit
3jem
<4592>
air
4Mym
<4325>
dan
 
 
cucilah
5wuxrw
<7364>
kakimu
6Mkylgr
<7272>
lalu
 
 
beristirahatlah
7wneshw
<8172>
di
 
 
bawah
8txt
<8478>
pohon
9Ueh
<6086>
ini
 
 
5
Aku akan
 
 
mengambil
1hxqaw
<3947>
sepotong
2tp
<6595>
roti
3Mxl
<3899>
dan akan
 
 
menyegarkan
4wdeow
<5582>
hatimu
5Mkbl
<3820>
Setelah
6rxa
<310>
itu Tuan-tuan dapat
 
 
berlalu
7wrbet
<5674>
sebab
8yk
<3588>
Tuan-tuan telah singgah kepada
12le 11Mtrbe 10Nk 9le
<5921> <5674> <3651> <5921>
hambamu
13Mkdbe
<5650>
ini Mereka
 
 
berkata
14wrmayw
<559>
Jadi
15Nk
<3651>
lakukanlah
16hvet
<6213>
seperti
 
 
yang
17rsak
<834>
telah kaukatakan
 
 
itu
18trbd
<1696>