Prev Chapter Genesis 20 Next Chapter Show all verses
1
Dari
 
 
tempat
2Msm
<8033>
itu
 
 
Abraham
3Mhrba
<85>
berjalan menuju
1eoyw
<5265>
ke
4hura
<776>
selatan
5bgnh
<5045>
dan
 
 
tinggal
6bsyw
<3427>
di antara
7Nyb
<996>
Kadesh
8sdq
<6946>
dan
9Nybw
<996>
Syur
10rws
<7793>
Kemudian dia
 
 
tinggal sementara
11rgyw
<1481>
di
 
 
Gerar
12rrgb
<1642>
2
Abraham
2Mhrba
<85>
berkata
1rmayw
<559>
tentang
3la
<413>
Sara
4hrv
<8283>
istrinya
5wtsa
<802>
Dia adalah
 
 
adikku
6ytxa
<269>
sehingga
7awh
<1931>
Abimelekh
9Klmyba
<40>
raja
10Klm
<4428>
Gerar
11rrg
<1642>
menyuruh
8xlsyw
<7971>
orang untuk
 
 
mengambil
12xqyw
<3947>
 
13ta
<853>
Sara
14hrv
<8283>
3
Akan tetapi pada suatu
 
 
malam
6hlylh
<3915>
Allah
2Myhla
<430>
berkata
1abyw
<935>
kepada
3la
<413>
Abimelekh
4Klmyba
<40>
dalam
 
 
mimpi
5Mwlxb
<2472>
firman-Nya
7rmayw
<559>
Kamu akan
9Knh 8wl
<2009> <0>
mati
10tm
<4191>
sebab
11le
<5921>
perempuan
12hsah
<802>
yang
13rsa
<834>
kauambil
14txql
<3947>
itu
15awhw
<1931>
adalah istri
16tleb
<1166>
orang lain
17leb
<1167>
4
Namun
 
 
Abimelekh
1Klmybaw
<40>
belum
2al
<3808>
mendekati
3brq
<7126>
Sara dan dia
4hyla
<413>
berkata
5rmayw
<559>
Tuhan
6ynda
<136>
apakah Engkau akan
 
 
membunuh
10grht
<2026>
bangsa
7ywgh
<1471>
yang
8Mg
<1571>
tidak bersalah
9qydu
<6662>
5
Bukankah
1alh
<3808>
dia
2awh
<1931>
sendiri yang
 
 
berkata
3rma
<559>
kepadaku
4yl
<0>
Perempuan ini adalah
 
 
adikku
5ytxa
<269>
Lalu bukankah perempuan
6awh
<1931>
itu
7ayhw
<1931>
juga
8Mg
<1571>
 
9awh
<1931>
berkata
10hrma
<559>
Laki-laki ini adalah
 
 
kakakku
11yxa
<251>
Aku
16ypk
<3709>
melakukan
17ytyve
<6213>
ini
18taz
<2063>
dalam
12awh
<1931>
ketulusan
13Mtb
<8537>
hatiku
14ybbl
<3824>
dan
 
 
ketidakbersalahan
15Nyqnbw
<5356>
tanganku