Prev Chapter Genesis 32 Next Chapter Show all verses
1
Yakub
1bqeyw
<3290>
melanjutkan
2Klh
<1980>
perjalanannya
3wkrdl
<1870>
lalu para
5wb
<0>
malaikat
6ykalm
<4397>
Allah
7Myhla
<430>
menemuinya
4wegpyw
<6293>
2
Ketika
1rmayw
<559>
Yakub
2bqey
<3290>
 
3rsak
<834>
melihat
4Mar
<7200>
mereka dia berkata Tempat ini adalah
 
 
perkemahan
5hnxm
<4264>
Allah
6Myhla
<430>
 
7hz
<2088>
Jadi
8arqyw
<7121>
Yakub
 
 
menamai
9Ms
<8034>
tempat
10Mwqmh
<4725>
itu
11awhh
<1931>
Mahanaim
12Mynxm
<4266>
 
13P
<0>
3
Kemudian
 
 
Yakub
2bqey
<3290>
mengirim
1xlsyw
<7971>
beberapa
 
 
utusan
3Mykalm
<4397>
di depannya
4wynpl
<6440>
kepada
5la
<413>
Esau
6wve
<6215>
kakaknya
7wyxa
<251>
di
 
 
tanah
8hura
<776>
Seir
9ryev
<8165>
negeri
10hdv
<7704>
Edom
11Mwda
<123>
4
Dia
 
 
memerintahkan
1wuyw
<6680>
kepada mereka
2Mta
<853>
katanya
3rmal
<559>
Beginilah
4hk
<3541>
harus kamu
 
 
katakan
5Nwrmat
<559>
kepada
 
 
tuanku
6yndal
<113>
Esau
7wvel
<6215>
Hambamu
10Kdbe
<5650>
Yakub
11bqey
<3290>
 
8hk
<3541>
berkata
9rma
<559>
Aku telah
 
 
tinggal sementara
14ytrg
<1481>
dengan
12Me
<5973>
Laban
13Nbl
<3837>
dan
 
 
tinggal di sana
15rxaw
<309>
sampai
16de
<5704>
sekarang
17hte
<6258>
5
Aku
1yhyw
<1961>
mempunyai
2yl
<0>
sapi
3rws
<7794>
keledai
4rwmxw
<2543>
kawanan
5Nau
<6629>
kambing domba
 
 
hamba
6dbew
<5650>
laki-laki dan
 
 
hamba perempuan
7hxpsw
<8198>
dan aku telah
 
 
mengutus
8hxlsaw
<7971>
untuk
 
 
memberitahukan
9dyghl
<5046>
kepada
 
 
Tuan
10yndal
<113>
supaya aku
 
 
mendapat
11auml
<4672>
perkenanan
12Nx
<2580>
di
 
 
matamu
13Kynyeb
<5869>