Prev Chapter Genesis 38 Next Chapter Show all verses
1
Pada
1yhyw
<1961>
suatu
 
 
waktu
2teb
<6256>
Yehuda
5hdwhy
<3063>
 
3awhh
<1931>
pergi
4dryw
<3381>
dari
6tam
<853>
saudara-saudaranya
7wyxa
<251>
dan
 
 
mendirikan
8jyw
<5186>
tenda di dekat tempat
9de
<5704>
seorang
10sya
<376>
Adulam
11ymlde
<5726>
yang
 
 
bernama
12wmsw
<8034>
Hira
13hryx
<2437>
2
Di
 
 
sana
2Ms
<8033>
Yehuda
3hdwhy
<3063>
melihat
1aryw
<7200>
anak perempuan
4tb
<1323>
dari
 
 
seorang
5sya
<376>
Kanaan
6ynenk
<3669>
yang
 
 
bernama
7wmsw
<8034>
Syua
8ews
<7770>
Lalu Yehuda
 
 
mengambilnya
9hxqyw
<3947>
dan
10abyw
<935>
memperistrinya
11hyla
<413>
3
Perempuan itu pun
 
 
mengandung
1rhtw
<2029>
dan
 
 
melahirkan
2dltw
<3205>
seorang
 
 
anak laki-laki
3Nb
<1121>
lalu Yehuda
5ta
<853>
menamainya
6wms 4arqyw
<8034> <7121>
Er
7re
<6147>
4
Sesudah itu perempuan itu
 
 
mengandung
1rhtw
<2029>
lagi
2dwe
<5750>
dan
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
anak laki-laki
4Nb
<1121>
lagi dan dia
6ta
<853>
menamainya
7wms 5arqtw
<8034> <7121>
Onan
8Nnwa
<209>
5
Kemudian
1Potw
<3254>
dia
 
 
melahirkan
3dltw
<3205>
lagi
2dwe
<5750>
seorang
 
 
anak laki-laki
4Nb
<1121>
dan
6ta
<853>
menamainya
7wms 5arqtw
<8034> <7121>
Syela
8hls
<7956>
Ketika perempuan itu
 
 
melahirkan anaknya
11htdlb
<3205>
Yehuda sedang

berada
9hyhw
<1961>
di
 
 
Kezib
10byzkb
<3580>
 
12wta
<853>