Prev Chapter 2 Samuel 9 Next Chapter Show all verses
1
Daud
2dwd
<1732>
bertanya
1rmayw
<559>
Masih
5dwe
<5750>
 
3ykh
<3588>
adakah
4sy
<3426>
orang
 
 
yang
6rsa
<834>
tersisa
7rtwn
<3498>
dari
 
 
keluarga
8tybl
<1004>
Saul
9lwas
<7586>
supaya aku dapat menunjukkan
11wme 10hveaw
<5973> <6213>
kebaikan
12dox
<2617>
kepadanya
 
 
demi
13rwbeb
<5668>
Yonatan
14Ntnwhy
<3083>
2
Keluarga
1tyblw
<1004>
Saul
2lwas
<7586>
mempunyai seorang
 
 
hamba
3dbe
<5650>
yang
 
 
bernama
4wmsw
<8034>
Ziba
5abyu
<6717>
Mereka
 
 
memanggilnya
6warqyw
<7121>
untuk
7wl
<0>
menghadap
8la
<413>
Daud
9dwd
<1732>
lalu
 
 
raja
11Klmh
<4428>
bertanya
10rmayw
<559>
kepadanya
12wyla
<413>
Kamukah
13htah
<859>
Ziba
14abyu
<6717>
Jawabnya
15rmayw
<559>
Hamba
16Kdbe
<5650>
tuanku
 
 
3
Lalu
 
 
raja
2Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
Apakah tidak ada
3opah
<657>
lagi
4dwe
<5750>
orang
5sya
<376>
dari
 
 
keluarga
6tybl
<1004>
Saul
7lwas
<7586>
supaya aku dapat
 
 
menunjukkan
8hveaw
<6213>
kebaikan
10dox
<2617>
Allah
11Myhla
<430>
kepadanya
9wme
<5973>
Ziba
13abyu
<6717>
berkata
12rmayw
<559>
kepada
14la
<413>
raja
15Klmh
<4428>
Masih
16dwe
<5750>
ada seorang
 
 
anak laki-laki
17Nb
<1121>
Yonatan
18Ntnwhyl
<3083>
yang
 
 
kakinya
20Mylgr
<7272>
cacat
19hkn
<5223>
4
 
2wl
<0>
Raja
3Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
Di manakah
4hpya
<375>
dia
5awh
<1931>
Ziba
7abyu
<6717>
menjawab
6rmayw
<559>
 
8la
<413>
raja
9Klmh
<4428>
 
10hnh
<2009>
Dia
11awh
<1931>
ada di
 
 
rumah
12tyb
<1004>
Makhir
13rykm
<4353>
anak
14Nb
<1121>
Amiel
15layme
<5988>
di
16wlb
<0>
Lo-Debar
17rbd
<3810>
5
Lalu
 
 
Raja
2Klmh
<4428>
Daud
3dwd
<1732>
menyuruh
1xlsyw
<7971>
mengambil
4whxqyw
<3947>
dia di
 
 
rumah
5tybm
<1004>
Makhir
6rykm
<4353>
anak
7Nb
<1121>
Amiel
8layme
<5988>
di
9wlm
<0>
Lo-Debar
10rbd
<3810>