Prev Chapter 1 Kings 1 Next Chapter Show all verses
1
Raja
1Klmhw
<4428>
Daud
2dwd
<1732>
pun
 
 
sudah tua
3Nqz
<2204>
dan
 
 
lanjut
4ab
<935>
umurnya
5Mymyb
<3117>
Meskipun mereka
 
 
menutupinya
6whokyw
<3680>
dengan
 
 
selimut
7Mydgbb
<899>
dia
 
 
tidak
8alw
<3808>
merasa hangat
9Mxy
<3179>
 
10wl
<0>
2
Lalu
2wl
<0>
pelayan-pelayannya
3wydbe
<5650>
berkata
1wrmayw
<559>
kepadanya Hendaklah orang
 
 
mencari
4wsqby
<1245>
untuk
 
 
Tuanku
5yndal
<113>
Raja
6Klmh
<4428>
seorang
 
 
perempuan muda
7hren
<5291>
yaitu
 
 
seorang perawan
8hlwtb
<1330>
agar dia
 
 
selalu ada
9hdmew
<5975>
di hadapan
10ynpl
<6440>
Raja
11Klmh
<4428>
untuk
13wl 12yhtw
<0> <1961>
merawat
14tnko
<5532>
Tuanku dan biarlah dia

berbaring
15hbksw
<7901>
di
 
 
pangkuanmu
16Kqyxb
<2436>
sehingga
 
 
Tuanku
18yndal
<113>
Raja
19Klmh
<4428>
menjadi hangat
17Mxw
<2552>
3
Mereka
 
 
mencari
1wsqbyw
<1245>
seorang
 
 
perempuan muda
2hren
<5291>
yang
 
 
cantik
3hpy
<3303>
di
 
 
seluruh
4lkb
<3605>
daerah
5lwbg
<1366>
Israel
6larvy
<3478>
dan
 
 
mendapatkan
7waumyw
<4672>
 
8ta
<853>
Abisag
9gsyba
<49>
perempuan Sunem
10tymnwsh
<7767>
dan
 
 
membawanya
11wabyw
<935>
kepada
12hta
<853>
raja
13Klml
<4428>
4
Perempuan muda
1hrenhw
<5291>
itu
3de
<5704>
sangat
4dam
<3966>
cantik
2hpy
<3303>
dan dia
 
 
menjadi
5yhtw
<1961>
perawat
7tnko
<5532>
raja
6Klml
<4428>
untuk
 
 
melayaninya
8whtrstw
<8334>
tetapi
 
 
raja
9Klmhw
<4428>
tidak
10al
<3808>
bersetubuh
11hedy
<3045>
dengannya
 
 
5
Lalu
 
 
Adonia
1hyndaw
<138>
anak
2Nb
<1121>
Hagit
3tygx
<2294>
meninggi-ninggikan dirinya dan
4avntm
<5375>
berkata
5rmal
<559>
Aku
6yna
<589>
akan
 
 
menjadi raja
7Klma
<4427>
Dia memperlengkapi dirinya dengan
9wl 8veyw
<0> <6213>
kereta-kereta
10bkr
<7393>
pasukan berkuda
11Mysrpw
<6571>
dan
 
 
lima puluh
12Mysmxw
<2572>
orang
13sya
<376>
yang
 
 
berlari
14Myur
<7323>
di
 
 
depannya
15wynpl
<6440>