Prev Chapter 2 Kings 25 Next Chapter Show all verses
1
Kemudian
 
 
pada
1yhyw
<1961>
tahun
2tnsb
<8141>
kesembilan
3tyeysth
<8671>
pemerintahannya
4wklml
<4427>
pada
 
 
bulan
5sdxb
<2320>
kesepuluh
6yryveh
<6224>
hari
 
 
kesepuluh
7rwveb
<6218>
Nebukadnezar
10ruandkbn
<5019>
raja
11Klm
<4428>
Babel
12lbb
<894>
 
8sdxl
<2320>
datang
9ab
<935>
bersama
13awh
<1931>
seluruh
14lkw
<3605>
tentaranya
15wlyx
<2428>
untuk
 
 
melawan
16le
<5921>
Yerusalem
17Mlswry
<3389>
Mereka
 
 
berkemah
18Nxyw
<2583>
mengepungnya
19hyle
<5921>
dan
 
 
mendirikan
20wnbyw
<1129>
 
21hyle
<5921>
tembok pengepung
22qyd
<1785>
di sekelilingnya
23bybo
<5439>
2
 
1abtw
<935>
Kota
2ryeh
<5892>
itu
 
 
terkepung
3rwumb
<4692>
sampai
4de
<5704>
tahun
7hns
<8141>
kesebelas
6hrve 5ytse
<6240> <6249>
pemerintahan
 
 
raja
8Klml
<4428>
Zedekia
9whyqdu
<6667>
3
Pada hari
 
 
kesembilan
1hestb
<8672>
bulan
2sdxl
<2320>
keempat
3qzxyw
<2388>
kelaparan
4berh
<7458>
di
 
 
kota
5ryeb
<5892>
sangat parah sehingga
 
 
tidak
6alw
<3808>
ada
7hyh
<1961>
makanan
8Mxl
<3899>
untuk
 
 
penduduk
9Mel
<5971>
negeri
10Urah
<776>
itu
 
 
4
Lalu tembok

kota
2ryeh
<5892>
itu
 
 
diterobos
1eqbtw
<1234>
Semua
3lkw
<3605>
 
4ysna
<376>
tentara
5hmxlmh
<4421>
melarikan pada

malam hari
6hlylh
<3915>
melalui
7Krd
<1870>
pintu gerbang
8res
<8179>
di antara
9Nyb
<996>
dua tembok
10Mytmxh
<2346>
yang
11rsa
<834>
ada
 
 
di dekat
12le
<5921>
taman
13Ng
<1588>
raja
14Klmh
<4428>
meskipun
 
 
orang-orang Kasdim
15Mydvkw
<3778>
mengepung
18bybo
<5439>
 
16le
<5921>
kota
17ryeh
<5892>
itu Mereka pun
 
 
lari
19Klyw
<1980>
menuju
20Krd
<1870>
Araba
21hbreh
<6160>
5
Kemudian
 
 
tentara
2lyx
<2428>
Kasdim
3Mydvk
<3778>
mengejar
4rxa 1wpdryw
<310> <7291>
raja
5Klmh
<4428>
dan
 
 
menyusulnya
6wgvyw
<5381>
di
7wta
<853>
dataran
8twbreb
<6160>
Yerikho
9wxry
<3405>
Semua
10lkw
<3605>
tentaranya
11wlyx
<2428>
sudah
 
 
tercerai berai
12wupn
<6327>
meninggalkannya
13wylem
<5921>