Prev Chapter 2 Chronicles 18 Next Chapter Show all verses
1
Ketika
1yhyw
<1961>
Yosafat
2jpswhyl
<3092>
sudah
 
 
berlimpah
5brl
<7230>
kekayaan
3rse
<6239>
dan
 
 
kehormatan
4dwbkw
<3519>
dia
 
 
menjadi besan
6Ntxtyw
<2859>
Ahab
7baxal
<256>
2
 
1dryw
<3381>
Beberapa
2Uql
<7093>
tahun
3Myns
<8141>
kemudian dia pergi
 
 
menemui
4la
<413>
Ahab
5baxa
<256>
di
 
 
Samaria
6Nwrmsl
<8111>
 
8wl
<0>
Ahab
9baxa
<256>
menyembelih
7xbzyw
<2076>
banyak
12brl
<7230>
domba
10Nau
<6629>
dan
 
 
sapi
11rqbw
<1241>
untuk dia dan untuk rombongan
13Melw
<5971>
yang
14rsa
<834>
menyertainya
15wme
<5973>
dan
 
 
membujuk
16whtyoyw
<5496>
dia untuk
 
 
menyerang
17twlel
<5927>
 
18la
<413>
Ramot-Gilead
20delg 19twmr
<1568> <7433>
3
Ahab
2baxa
<256>
raja
3Klm
<4428>
Israel
4larvy
<3478>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
5la
<413>
Yosafat
6jpswhy
<3092>
raja
7Klm
<4428>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
Maukah engkau
 
 
pergi
9Klth
<1980>
bersamaku
10yme
<5973>
ke
 
 
Ramot
11tmr
<7433>
Gilead
12delg
<1568>
Dia
 
 
menjawab
13rmayw
<559>
Aku
14wl
<0>
sama
 
 
sepertimu
15ynwmk
<3644>
dan
 
 
rakyatku
18yme
<5971>
seperti
16Kwmk
<3644>
rakyatmu
17Kmekw
<5971>
Kami akan
 
 
bersamamu
19Kmew
<5973>
dalam
 
 
peperangan
20hmxlmb
<4421>
4
Lalu
 
 
Yosafat
2jpswhy
<3092>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
3la
<413>
raja
4Klm
<4428>
Israel
5larvy
<3478>
Mari
 
 
mencari
6srd
<1875>
petunjuk
10rbd 9ta 8Mwyk 7an
<1697> <853> <3117> <4994>
Allah
11hwhy
<3068>
terlebih dahulu
 
 
5
Raja
2Klm
<4428>
Israel
3larvy
<3478>
mengumpulkan
1Ubqyw
<6908>
para
4ta
<853>
nabi
5Myabnh
<5030>
sebanyak
 
 
empat
6ebra
<702>
ratus
7twam
<3967>
orang
8sya
<376>
dan
 
 
bertanya
9rmayw
<559>
kepada
10Mhla
<413>
mereka Haruskah kami
 
 
pergi
11Klnh
<1980>
berperang
15hmxlml
<4421>
melawan
12la
<413>
Ramot-Gilead
14delg 13tmr
<1568> <7433>
atau
16Ma
<518>
haruskah aku
 
 
membatalkannya
17ldxa
<2308>
Mereka
 
 
menjawab
18wrmayw
<559>
Majulah
19hle
<5927>
 
20Ntyw
<5414>
Allah
21Myhlah
<430>
akan menyerahkannya ke dalam
 
 
tangan
22dyb
<3027>
Raja
23Klmh
<4428>