Prev Chapter Nehemiah 11 Next Chapter Show all verses
1
Para
 
 
pemimpin
2yrv
<8269>
rakyat
3Meh
<5971>
menetap
1wbsyw
<3427>
di
 
 
Yerusalem
4Mlswryb
<3389>
sedangkan
 
 
orang-orang yang lain
5rasw
<7605>
 
6Meh
<5971>
membuang
7wlyph
<5307>
undi
8twlrwg
<1486>
untuk
 
 
memilih
9aybhl
<935>
satu
10dxa
<259>
dari
11Nm
<4480>
sepuluh
12hrveh
<6235>
orang yang akan
 
 
menetap
13tbsl
<3427>
di
 
 
Yerusalem
14Mlswryb
<3389>
kota
15rye
<5892>
suci
16sdqh
<6944>
itu dan
 
 
sembilan
17estw
<8672>
orang lainnya
18twdyh
<3027>
menetap di
 
 
kota-kota
19Myreb
<5892>
yang lain
 
 
2
Rakyat
2Meh
<5971>
memberkati
1wkrbyw
<1288>
setiap
3lkl
<3605>
orang
4Mysnah
<376>
yang
 
 
secara sukarela
5Mybdntmh
<5068>
menetap
6tbsl
<3427>
di
 
 
Yerusalem
7Mlswryb
<3389>
 
8P
<0>
3
Inilah
1hlaw
<428>
pemimpin-pemimpin
2ysar
<7218>
provinsi
3hnydmh
<4082>
yang
4rsa
<834>
menetap
5wbsy
<3427>
di
 
 
Yerusalem
6Mlswryb
<3389>
Akan tetapi di
 
 
kota-kota
7yrebw
<5892>
di
 
 
Yehuda
8hdwhy
<3063>
setiap orang
10sya
<376>
tinggal
9wbsy
<3427>
di
 
 
tanah miliknya
11wtzxab
<272>
di
 
 
kota-kota
12Mhyreb
<5892>
yang berbeda Mereka antara lain orang-orang
 
 
Israel
13larvy
<3478>
para
 
 
imam
14Mynhkh
<3548>
orang-orang Lewi
15Mywlhw
<3881>
para
 
 
pelayan bait Allah
16Mynytnhw
<5411>
dan
 
 
keturunan
17ynbw
<1121>
para
 
 
pelayan
18ydbe
<5650>
Salomo
19hmls
<8010>
4
Di
 
 
Yerusalem
1Mlswrybw
<3389>
tinggal
2wbsy
<3427>
orang-orang dari
 
 
keturunan
3ynbm
<1121>
Yehuda
4hdwhy
<3063>
dan
 
 
keturunan
5ynbmw
<1121>
Benyamin
6Nmynb
<1144>
Dari
 
 
keturunan
7ynbm
<1121>
Yehuda
8hdwhy
<3063>
Ataya
9hyte
<6265>
anak
10Nb
<1121>
Uzia
11hyze
<5818>
anak
12Nb
<1121>
Zakharia
13hyrkz
<2148>
anak
14Nb
<1121>
Amarya
15hyrma
<568>
anak
16Nb
<1121>
Sefaca
17hyjps
<8203>
anak
18Nb
<1121>
Mahalaleel
19lallhm
<4111>
dari
 
 
keturunan
20ynbm
<1121>
Peres
21Urp
<6557>
5
dan
 
 
Maaseya
1hyvemw
<4641>
anak
2Nb
<1121>
Barukh
3Kwrb
<1263>
anak
4Nb
<1121>
 
5lk
<0>
Kolhoze
6hzx
<3626>
anak
7Nb
<1121>
Hazaya
8hyzx
<2382>
anak
9Nb
<1121>
Adaya
10hyde
<5718>
anak
11Nb
<1121>
Yoyarib
12byrywy
<3114>
anak
13Nb
<1121>
Zakharia
14hyrkz
<2148>
keturunan
15Nb
<1121>
Syela
16ynlsh
<8023>