Prev Chapter Nehemiah 8 Next Chapter Show all verses
1
Semua
2lk
<3605>
orang
3Meh
<5971>
berkumpul
1wpoayw
<622>
menjadi
4syak
<376>
satu
5dxa
<259>
di
6la
<413>
tanah
 
 
lapang
7bwxrh
<7339>
yang
8rsa
<834>
ada di
 
 
depan
9ynpl
<6440>
Pintu Gerbang
10res
<8179>
Air
11Mymh
<4325>
Mereka meminta
12wrmayw
<559>
Ezra
13arzel
<5830>
ahli kitab
14rpoh
<5608>
itu untuk
 
 
membawa
15aybhl
<935>
 
16ta
<853>
kitab
17rpo
<5612>
Taurat
18trwt
<8451>
Musa
19hsm
<4872>
yang
20rsa
<834>
telah
21hwu
<6680>
TUHAN
22hwhy
<3068>
berikan
 
 
kepada
23ta
<854>
Israel
24larvy
<3478>
2
Lalu pada
 
 
hari
14Mwyb
<3117>
pertama
15dxa
<259>
bulan
16sdxl
<2320>
ketujuh
17yeybsh
<7637>
Imam
3Nhkh
<3548>
Ezra
2arze
<5830>
membawa
1aybyw
<935>
 
4ta
<853>
kitab Taurat
5hrwth
<8451>
ke
 
 
hadapan
6ynpl
<6440>
jemaat
7lhqh
<6951>
baik
 
 
laki-laki
8syam
<376>
maupun
9dew
<5704>
perempuan
10hsa
<802>
dan
 
 
semua orang
11lkw
<3605>
yang dapat
 
 
mendengar
13emsl
<8085>
dan
 
 
mengerti
12Nybm
<995>
3
Dia
 
 
membacanya
1arqyw
<7121>
 
2wb
<0>
di depan
3ynpl
<6440>
tanah lapang
4bwxrh
<7339>
yang
5rsa
<834>
berada
 
 
di depan
6ynpl
<6440>
Pintu Gerbang
7res
<8179>
Air
8Mymh
<4325>
dari
9Nm
<4480>
pagi
10rwah
<216>
sampai
11de
<5704>
tengah
12tyuxm
<4276>
hari
13Mwyh
<3117>
di hadapan
14dgn
<5048>
semua
 
 
laki-laki
15Mysnah
<376>
dan
 
 
perempuan
16Mysnhw
<802>
dan orang-orang yang dapat
 
 
mengerti
17Mynybmhw
<995>
Semua
19lk
<3605>
orang
20Meh
<5971>
mendengarkan
21la
<413>
kitab
22rpo
<5612>
Taurat
23hrwth
<8451>
dengan
 
 
penuh perhatian
18ynzaw
<241>
4
Ezra
2arze
<5830>
ahli kitab
3rpoh
<5608>
itu
 
 
berdiri
1dmeyw
<5975>
di atas
4le
<5921>
mimbar
5ldgm
<4026>
kayu
6Ue
<6086>
yang
7rsa
<834>
telah mereka
 
 
buat
8wve
<6213>
untuk
 
 
maksud
9rbdl
<1697>
itu
11wlua
<681>
Matica
12hyttm
<4993>
Sema
13emsw
<8087>
Anaya
14hynew
<6043>
Uria
15hyrwaw
<223>
Hilkia
16hyqlxw
<2518>
dan
 
 
Maaseya
17hyvemw
<4641>
berdiri
10dmeyw
<5975>
di
18le
<5921>
sebelah kanannya
19wnymy
<3225>
Pedaya
21hydp
<6305>
Misael
22lasymw
<4332>
Malkia
23hyklmw
<4441>
Hasum
24Msxw
<2828>
Hasbadana
25hndbsxw
<2806>
Zakharia
26hyrkz
<2148>
dan
 
 
Mesulam
27Mlsm
<4918>
berdiri di

sebelah kirinya
20wlamvmw
<8040>
 
28P
<0>
5
Ezra
2arze
<5830>
membuka
1xtpyw
<6605>
kitab
3rpoh
<5612>
itu
 
 
di depan
4ynyel
<5869>
semua
5lk
<3605>
orang
6Meh
<5971>
karena
7yk
<3588>
ia berdiri lebih tinggi daripada
9lk 8lem
<3605> <5921>
orang-orang
10Meh
<5971>
itu
 
 
Ketika
11hyh
<1961>
Ezra
 
 
membuka
12wxtpkw
<6605>
kitab Taurat
 
 
semua
14lk
<3605>
orang
15Meh
<5971>
berdiri
13wdme
<5975>