Prev Chapter Esther 5 Next Chapter Show all verses
1
Pada
1yhyw
<1961>
hari
2Mwyb
<3117>
ketiga
3ysylsh
<7992>
Ester
5rtoa
<635>
mengenakan
4sbltw
<3847>
pakaian
 
 
kerajaannya
6twklm
<4438>
dan
 
 
berdiri
7dmetw
<5975>
di
 
 
pelataran
8ruxb
<2691>
dalam
11tymynph
<6442>
istana
9tyb
<1004>
raja
10Klmh
<4428>
di
 
 
depan
12xkn
<5227>
pintu
 
 
istana
13tyb
<1004>
raja
14Klmh
<4428>
Raja
15Klmhw
<4428>
bersemayam
16bswy
<3427>
di
17le
<5921>
takhta
18aok
<3678>
kerajaannya
21twklmh 19wtwklm
<4438> <4438>
di dalam
 
 
istana
20tybb
<1004>
berhadapan
22xkn
<5227>
dengan
 
 
pintu gerbang
23xtp
<6607>
istana
24tybh
<1004>
2
Saat
1yhyw
<1961>
raja
3Klmh
<4428>
melihat
2twark
<7200>
Ratu
6hklmh
<4436>
 
4ta
<853>
Ester
5rtoa
<635>
berdiri
7tdme
<5975>
di
 
 
halaman
8ruxb
<2691>
dia mendapat
9havn
<5375>
kasih karunia
10Nx
<2580>
dalam
 
 
pandangan
11wynyeb
<5869>
raja Lalu
 
 
raja
13Klmh
<4428>
mengulurkan
12jswyw
<3447>
 
15ta
<853>
tongkat
16jybrs
<8275>
emas
17bhzh
<2091>
yang
18rsa
<834>
di
 
 
tangannya
19wdyb
<3027>
kepada
 
 
Ester
14rtoal
<635>
Ester
21rtoa
<635>
mendekat
20brqtw
<7126>
dan
 
 
menyentuh
22egtw
<5060>
ujung
23sarb
<7218>
tongkat
24jybrsh
<8275>
emas itu
25o
<0>
3
Kemudian
2hl
<0>
raja
3Klmh
<4428>
bertanya
1rmayw
<559>
kepadanya Ada
 
 
apa
4hm
<4100>
Ratu
7hklmh
<4436>
 
5Kl
<0>
Ester
6rtoa
<635>
Apa
8hmw
<4100>
permohonanmu
9Ktsqb
<1246>
Bahkan
10de
<5704>
separuh
11yux
<2677>
kerajaan
12twklmh
<4438>
ini akan
 
 
diberikan
13Ntnyw
<5414>
kepadamu
14Kl
<0>
4
Ester
2rtoa
<635>
menjawab
1rmatw
<559>
Jika
3Ma
<518>
 
4le
<5921>
raja
5Klmh
<4428>
berkenan
6bwj
<2895>
kiranya
7awby
<935>
raja
8Klmh
<4428>
dan
 
 
Haman
9Nmhw
<2001>
datang
10Mwyh
<3117>
ke
11la
<413>
perjamuan makan
12htsmh
<4960>
yang
13rsa
<834>
sudah aku
 
 
siapkan
14ytyve
<6213>
bagi raja
15wl
<0>
5
Raja
2Klmh
<4428>
menjawab
1rmayw
<559>
Cepat
3wrhm
<4116>
panggil
4ta
<853>
Haman
5Nmh
<2001>
supaya dia dapat
 
 
melakukan
6twvel
<6213>
seperti apa yang
 
 
Ester
9rtoa
<635>
 
7ta
<853>
katakan
8rbd
<1697>
Lalu
 
 
raja
11Klmh
<4428>
dan
 
 
Haman
12Nmhw
<2001>
datang
10abyw
<935>
ke
13la
<413>
perjamuan makan
14htsmh
<4960>
yang
15rsa
<834>
telah
 
 
dipersiapkan
16htve
<6213>
oleh
 
 
Ester
17rtoa
<635>