Prev Chapter Job 11 Next Chapter Show all verses
1
Lalu
 
 
Zofar
2rpu
<6691>
orang
 
 
Naama
3ytmenh
<5284>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
4rmayw
<559>
2
Haruskah
 
 
kata-kata
2Myrbd
<1697>
yang begitu
 
 
banyaknya
1brh
<7230>
itu
 
 
tidak
3al
<3808>
mendapat
 
 
jawaban
4hney
<6030>
Haruskah
5Maw
<518>
orang
6sya
<376>
yang
 
 
banyak bicara
7Mytpv
<8193>
dibenarkan
8qduy
<6663>
3
Haruskah
 
 
bualanmu
1Kydb
<907>
membuat
 
 
orang
2Mytm
<4962>
diam
3wsyrxy
<2790>
Tidak
5Nyaw
<369>
akan adakah orang yang
 
 
menegurmu
6Mlkm
<3637>
ketika kamu
 
 
mengolok-olok
4geltw
<3932>
4
Sebab kamu
 
 
berkata
1rmatw
<559>
Pengajaranku
3yxql
<3948>
itu
 
 
murni
2Kz
<2134>
dan aku
 
 
bersih
4rbw
<1249>
di
5ytyyh
<1961>
mata
6Kynyeb
<5869>
Allah
 
 
5
Akan tetapi
1Mlwaw
<199>
oh
3Nty 2ym
<5414> <4310>
Allah
4hwla
<433>
akan
 
 
berbicara
5rbd
<1696>
dan
 
 
membuka
6xtpyw
<6605>
bibir-Nya
7wytpv
<8193>
terhadapmu
8Kme
<5973>