Prev Chapter Job 41 Next Chapter Show all verses
1
Dapatkah kamu
 
 
menarik
1Ksmt
<4900>
Lewiatan
2Ntywl
<3882>
dengan
 
 
kail ikan
3hkxb
<2443>
atau
 
 
mengapit
5eyqst
<8257>
lidahnya
6wnsl
<3956>
dengan seutas
 
 
tali
4lbxbw
<2256>
2
Dapatkah kamu
 
 
memasang
1Myvth
<7760>
tali
2Nwmga
<100>
pada
 
 
hidungnya
3wpab
<639>
atau
 
 
menusuk
5bwqt
<5344>
rahangnya
6wyxl
<3895>
dengan
 
 
kait
4xwxbw
<2336>
3
Apakah ia akan
2Kyla 1hbryh
<413> <7235>
memohon
3Mynwnxt
<8469>
belas kasihanmu
 
 
Akankah
4Ma
<518>
ia
 
 
berbicara
5rbdy
<1696>
kepadamu
6Kyla
<413>
dengan kata-kata yang

lembut
7twkr
<7390>
4
Mungkinkah ia akan
 
 
membuat
1trkyh
<3772>
perjanjian
2tyrb
<1285>
denganmu
3Kme
<5973>
supaya kamu
 
 
mengambilnya
4wnxqt
<3947>
sebagai
 
 
pelayanmu
5dbel
<5650>
untuk
 
 
selamanya
6Mlwe
<5769>
5
Akankah kamu
 
 
bermain
1qxvth
<7832>
bersamanya seperti dengan seekor
2wb
<0>
burung
3rwpuk
<6833>
atau
 
 
mengikatnya
4wnrsqtw
<7194>
dengan tali untuk
 
 
anak-anak perempuanmu
5Kytwrenl
<5291>