Prev Chapter Job 8 Next Chapter Show all verses
1
Lalu
 
 
Bildad
2ddlb
<1085>
orang
 
 
Suah
3yxwsh
<7747>
menjawab
1Neyw
<6030>
katanya
4rmayw
<559>
2
Berapa
2Na
<575>
lama
1de
<5704>
lagi kamu akan
 
 
mengatakan
3llmt
<4448>
hal-hal
 
 
itu
4hla
<428>
dan
 
 
perkataan
7yrma
<561>
mulutmu
8Kyp
<6310>
menjadi seperti
 
 
angin
5xwrw
<7307>
kencang
6rybk
<3524>
3
Apakah
 
 
Allah
1lah
<410>
membengkokkan
2twey
<5791>
keadilan
3jpsm
<4941>
Atau
4Maw
<518>
apakah
 
 
Yang Mahakuasa
5yds
<7706>
membengkokkan
6twey
<5791>
kebenaran
7qdu
<6664>
4
Jika
1Ma
<518>
anak-anakmu
2Kynb
<1121>
telah
 
 
berbuat dosa
3wajx
<2398>
terhadap-Nya Dia sudah
4wl
<0>
menyerahkan
5Mxlsyw
<7971>
mereka ke dalam
 
 
kuasa
6dyb
<3027>
pelanggaran
7Mesp
<6588>
mereka
 
 
5
Jika
1Ma
<518>
kamu
2hta
<859>
tekun mencari
3rxst
<7836>
 
4la
<413>
Allah
5la
<410>
dan
6law
<413>
memohon belas kasihan
8Nnxtt
<2603>
dari
 
 
Yang Mahakuasa
7yds
<7706>