Prev Chapter Psalms 111 Next Chapter Show all verses
1
Haleluya
2hy 1wllh
<3050> <1984>
Aku hendak
 
 
bersyukur
3hdwa
<3034>
kepada
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
dengan
 
 
segenap
5lkb
<3605>
hatiku
6bbl
<3824>
dalam
 
 
kumpulan
7dwob
<5475>
orang yang lurus hati
8Myrsy
<3477>
dan dalam
 
 
jemaat
9hdew
<5712>
2
Perbuatan-perbuatan
2yvem
<4639>
TUHAN
3hwhy
<3068>
besar
1Myldg
<1419>
diselidiki
4Myswrd
<1875>
oleh
 
 
semua
5lkl
<3605>
orang yang
 
 
menyukainya
6Mhyupx
<2656>
3
Mulia
1dwh
<1935>
dan
 
 
agung
2rdhw
<1926>
pekerjaan-Nya
3wlep
<6467>
kebenaran-Nya
4wtqduw
<6666>
bertahan
5tdme
<5975>
selamanya
6del
<5703>
4
Dia
 
 
melakukan
2hve
<6213>
keajaiban-keajaiban-Nya
3wytalpnl
<6381>
sebagai
 
 
peringatan
1rkz
<2143>
TUHAN
6hwhy
<3068>
itu
 
 
murah hati
4Nwnx
<2587>
dan
 
 
belas kasih
5Mwxrw
<7349>
5
Dia memberikan
 
 
makanan
1Prj
<2964>
kepada orang-orang yang
2Ntn
<5414>
takut
3wyaryl
<3373>
akan Dia Dia akan
 
 
mengingat
4rkzy
<2142>
perjanjian-Nya
6wtyrb
<1285>
selama-lamanya
5Mlwel
<5769>