Prev Chapter Psalms 116 Next Chapter Show all verses
1
Aku
 
 
mengasihi
1ytbha
<157>
TUHAN
4hwhy
<3068>
karena
2yk
<3588>
Dia
 
 
mendengar
3emsy
<8085>
 
5ta
<853>
suaraku
6ylwq
<6963>
permohonanku
7ynwnxt
<8469>
2
Sebab
1yk
<3588>
Dia
 
 
menyendengkan
2hjh
<5186>
telinga-Nya
3wnza
<241>
kepadaku
4yl
<0>
maka aku akan
5ymybw
<3117>
berseru
6arqa
<7121>
kepada-Nya pada hari-hariku
 
 
3
Tali-tali
2ylbx
<2256>
maut
3twm
<4194>
telah
 
 
membelitku
1ynwppa
<661>
dan
 
 
kengerian
4yrumw
<4712>
dunia orang mati
5lwas
<7585>
menimpaku
6ynwaum
<4672>
aku
 
 
ditimpa
9auma
<4672>
kesesakan
7hru
<6869>
dan
 
 
kedukaan
8Nwgyw
<3015>
4
Lalu aku
 
 
berseru
3arqa
<7121>
kepada
 
 
nama
1Msbw
<8034>
TUHAN
2hwhy
<3068>
Ya
4hna
<577>
TUHAN
5hwhy
<3068>
aku berdoa
 
 
lepaskanlah
6hjlm
<4422>
jiwaku
7yspn
<5315>
5
TUHAN
2hwhy
<3068>
itu
 
 
murah hati
1Nwnx
<2587>
dan
 
 
adil
3qyduw
<6662>
Allah
4wnyhlaw
<430>
kita itu
 
 
berbelaskasihan
5Mxrm
<7355>