Prev Chapter Psalms 18 Next Chapter Show all verses
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Nyanyian
 
 
hamba
2dbel
<5650>
TUHAN
3hwhy
<3068>
Daud
4dwdl
<1732>
yang
5rsa
<834>
mengucapkan
6rbd
<1696>
kepada
 
 
TUHAN
7hwhyl
<3068>
 
8ta
<853>
perkataan
9yrbd
<1697>
nyanyian
10hrysh
<7892>
ini
11tazh
<2063>
pada
 
 
hari
12Mwyb
<3117>
ketika
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
menyelamatkannya
13lyuh
<5337>
dari
15wtwa
<853>
tangan
16Pkm
<3709>
semua
17lk
<3605>
musuhnya
18wybya
<341>
dan dari
 
 
tangan
19dymw
<3027>
Saul
20lwas
<7586>
Aku
21rmayw
<559>
mengasihi-Mu
22Kmxra
<7355>
ya
 
 
TUHAN
23hwhy
<3068>
kekuatanku
24yqzx
<2391>
2
TUHAN
1hwhy
<3068>
adalah
 
 
bukit batuku
2yelo
<5553>
benteng pertahananku
3ytdwumw
<4686>
dan
 
 
penyelamatku
4yjlpmw
<6403>
Allahku
5yla
<410>
gunung batuku
6yrwu
<6697>
di dalam Dia aku
 
 
mencari perlindungan
7hoxa
<2620>
 
8wb
<0>
perisaiku
9yngm
<4043>
tanduk
10Nrqw
<7161>
keselamatanku
11yesy
<3468>
tempat perlindunganku yang tinggi
12ybgvm
<4869>
3
Aku
 
 
berseru
2arqa
<7121>
kepada
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
yang
 
 
layak dipuji
1llhm
<1984>
maka aku
 
 
diselamatkan
6eswa
<3467>
dari
4Nmw
<4480>
musuh-musuhku
5ybya
<341>
4
Tali-tali
2ylbx
<2256>
kematian
3twm
<4194>
membelit
1ynwppa
<661>
aku dan
 
 
arus deras
4ylxnw
<5158>
kejahatan
5leylb
<1100>
membanjiri
6ynwteby
<1204>
aku
 
 
5
Tali-tali
1ylbx
<2256>
dunia orang mati
2lwas
<7585>
meliliti
3ynwbbo
<5437>
aku dan
 
 
jerat-jerat
5ysqwm
<4170>
kematian
6twm
<4194>
mengadang
4ynwmdq
<6923>
aku