Prev Chapter Psalms 35 Next Chapter Show all verses
1
Nyanyian
 
 
Daud
1dwdl
<1732>
Bantahlah
2hbyr
<7378>
ya
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
dengan mereka yang
4ta
<853>
berbantah
5ybyry
<3401>
menyerang
6Mxl
<3898>
aku
7ta
<853>
Lawanlah
8ymxl
<3898>
mereka yang melawanku

2
Kuatkanlah
1qzxh
<2388>
perisai besar
3hnuw
<6793>
dan
 
 
perisai kecil
2Ngm
<4043>
dan
 
 
bangkitlah
4hmwqw
<6965>
menolongku
5ytrzeb
<5833>
3
Cabutlah
1qrhw
<7324>
tombak
2tynx
<2595>
dan
 
 
lembing
3rgow
<5462>
untuk
 
 
melawan
4tarql
<7125>
para
 
 
pengejarku
5ypdr
<7291>
Berkatalah
6rma
<559>
kepada
 
 
jiwaku
7yspnl
<5315>
Aku
9yna
<589>
adalah
 
 
keselamatanmu
8Ktesy
<3444>
4
Biarlah
 
 
dipermalukan
1wsby
<954>
dan
 
 
dihina
2wmlkyw
<3637>
mereka yang
 
 
mengincar
3ysqbm
<1245>
nyawaku
4yspn
<5315>
Biarlah mereka yang
 
 
merancangkan
8ybsx
<2803>
yang
 
 
buruk
9yter
<7451>
berbalik
5wgoy
<5472>
mundur
6rwxa
<268>
dan
 
 
menjadi malu
7wrpxyw
<2659>
5
Biarlah mereka
 
 
seperti
1wyhy
<1961>
sekam
2Umk
<4671>
di hadapan
3ynpl
<6440>
angin
4xwr
<7307>
bersama dengan
 
 
malaikat
5Kalmw
<4397>
TUHAN
6hwhy
<3068>
yang
 
 
menerbangkannya
7hxwd
<1760>