Prev Chapter Psalms 60 Next Chapter Show all verses
1
Kepada
 
 
pemimpin pujian
1xunml
<5329>
Dengan
2le
<5921>
 
3Nsws
<0>
lagu Bunga Bakung Kesaksian
4twde
<7802>
Miktam
5Mtkm
<4387>
Daud
6dwdl
<1732>
untuk
 
 
mengajar
7dmll
<3925>
ketika dia
 
 
berjuang
8wtwuhb
<5327>
melawan
9ta
<854>
 
10Mra
<0>
Aram Mesopotamia
11Myrhn
<763>
dan
13Mra 12taw
<0> <854>
Aram Zoba
14hbwu
<760>
lalu
 
 
Yoab
16bawy
<3097>
kembali
15bsyw
<7725>
dan
 
 
mengalahkan
17Kyw
<5221>
12
23rve 22Myns
<6240> <8147>
ribu
24Pla
<505>
tentara
18ta
<853>
Edom
19Mwda
<123>
di
 
 
Lembah
20aygb
<1516>
Asin
21xlm
<4417>
Ya
 
 
Allah
25Myhla
<430>
Engkau telah
 
 
menolak
26wntxnz
<2186>
kami telah
 
 
menghancurkan
27wnturp
<6555>
kami Engkau telah
 
 
murka
28tpna
<599>
Kembalikanlah
29bbwst
<7725>
kami
30wnl
<0>
2
Engkau telah membuat
 
 
bumi
2Ura
<776>
berguncang
1htserh
<7493>
dan Engkau telah
 
 
membelahnya
3htmup
<6480>
pulihkan
4hpr
<7495>
kehancurannya
5hyrbs
<7667>
karena
6yk
<3588>
ia telah
 
 
berguncang
7hjm
<4131>
3
Engkau telah membuat

umat-Mu
2Kme
<5971>
menyaksikan
1htyarh
<7200>
kesusahan
3hsq
<7186>
Engkau telah
 
 
memberi
4wntyqsh
<8248> ==>
kami
 
 
minum
4wntyqsh
<== <8248>
anggur
5Nyy
<3196>
yang membuat kami
 
 
sempoyongan
6hlert
<8653>
4
Engkau telah
 
 
memberikan
1httn
<5414>
sebuah
 
 
panji
3on
<5251>
kepada mereka yang
 
 
takut
2Kyaryl
<3373>
akan Engkau sehingga mereka boleh
 
 
melarikan diri
4oownthl
<5127>
dari
 
 
panah
6jsq
<7189>
dan
 
 
mengangkatnya
5ynpm
<6440>
Sela
7hlo
<5542>
5
Supaya
1Neml
<4616>
orang-orang yang
 
 
Engkau
3Kydydy
<3039>
kasihi boleh
 
 
dilepaskan
2Nwulxy
<2502>
selamatkanlah
4heyswh
<3467>
dengan
 
 
tangan kanan-Mu
5Knymy
<3225>
dan
 
 
jawablah
6*ynnew {wnnew}
<6032>