Prev Chapter Psalms 71 Next Chapter Show all verses
1
Di dalam-Mu ya
1Kb
<0>
TUHAN
2hwhy
<3068>
aku telah
 
 
mencari perlindungan
3ytyox
<2620>
jangan
4la
<408>
biarkan aku
 
 
dipermalukan
5hswba
<954>
 
6Mlwel
<5769>
2
Di dalam
 
 
kebenaran-Mu
1Ktqdub
<6666>
lepaskan
2ynlyut
<5337>
dan
 
 
luputkan
3ynjlptw
<6403>
aku
 
 
sendengkan
4hjh
<5186>
telinga-Mu
6Knza
<241>
kepadaku
5yla
<413>
dan
 
 
selamatkan
7yneyswhw
<3467>
aku
 
 
3
Jadilah
1hyh
<1961>
 
2yl
<0>
gunung batu
3rwul
<6697>
perlindunganku
4Nwem
<4583>
yang kepadanya aku boleh
 
 
selalu
6dymt
<8548>
datang
5awbl
<935>
Engkau telah
 
 
memberikan perintah
7tywu
<6680>
untuk
 
 
menyelamatkanku
8yneyswhl
<3467>
karena
9yk
<3588>
Engkau adalah
 
 
gunung batuku
10yelo
<5553>
dan
 
 
bentengku
11ytdwumw
<4686>
 
12hta
<859>
4
Luputkan
2ynjlp
<6403>
aku ya
 
 
Allahku
1yhla
<430>
dari
 
 
tangan
3dym
<3027>
orang fasik
4esr
<7563>
dari
 
 
cengkeraman
5Pkm
<3709>
orang lalim
6lwem
<5765>
dan
 
 
orang kejam
7Umwxw
<2556>
5
Sebab
1yk
<3588>
Engkau
2hta
<859>
harapanku
3ytwqt
<8615>
ya
 
 
TUHAN
5hwhy
<3068>
Allah
4ynda
<136>
keyakinanku
6yxjbm
<4009>
sejak
 
 
masa mudaku
7yrwenm
<5271>