Prev Chapter Psalms 74 Next Chapter Show all verses
1
Nyanyian perenungan
1lykvm
<4905>
Asaf
2Poal
<623>
Ya
 
 
Allah
4Myhla
<430>
mengapa
3hml
<4100>
Engkau
 
 
membuang
5txnz
<2186>
kami
 
 
selamanya
6xunl
<5331>
Mengapa
 
 
kemarahan-Mu
8Kpa
<639>
menyala
7Nsey
<6225>
terhadap
 
 
domba-domba
9Naub
<6629>
gembalaan-Mu
10Ktyerm
<4830>
2
Ingatlah
1rkz
<2142>
umat-Mu
2Ktde
<5712>
yang telah Engkau
 
 
beli
3tynq
<7069>
dahulu
4Mdq
<6924>
kala yang telah Engkau
 
 
tebus
5tlag
<1350>
untuk menjadi
6jbs
<7626>
milik pusaka-Mu
7Ktlxn
<5159>
dan
 
 
Gunung
8rh
<2022>
Sion
9Nwyu
<6726>
 
10hz
<2088>
tempat
11tnks
<7931> ==>
Engkau
 
 
bersemayam
11tnks
<== <7931>
 
12wb
<0>
3
Angkatlah
1hmyrh
<7311>
langkah kaki-Mu
2Kymep
<6471>
menuju
 
 
reruntuhan
3twasml
<4876>
abadi
4xun
<5331>
musuh
7bywa
<341>
telah
 
 
menghancurkan
6erh
<7489>
segala sesuatu
5lk
<3605>
di
 
 
tempat kudus
8sdqb
<6944>
4
Musuh-musuhmu
2Kyrru
<6887>
meraung
1wgas
<7580>
di tengah-tengah
3brqb
<7130>
tempat pertemuanmu
4Kdewm
<4150>
mereka
 
 
mendirikan
5wmv
<7760>
panji-panjinya
6Mttwa
<226>
sebagai
 
 
tanda
7twta
<226>
5
Mereka
 
 
dikenal
1edwy
<3045>
sebagai orang yang
 
 
mengayunkan
2aybmk
<935>
kapak
6twmdrq
<7134>
tinggi-tinggi
3hleml
<4605>
ke
 
 
pohon-pohon
5Ue
<6086>
yang
 
 
rimbun
4Kbob
<5442>