Prev Chapter Exodus 26 Next Chapter Show all verses
1
Kamu harus
 
 
membuat
3hvet
<6213>
 
1taw
<853>
Tenda Suci
2Nksmh
<4908>
dengan
 
 
sepuluh
4rve
<6235>
tirai
5teyry
<3407>
dari kain
 
 
linen halus
6ss
<8336>
dan kain
7rzsm
<7806>
biru
8tlktw
<8504>
dan kain
 
 
ungu
9Nmgraw
<713>
dan kain
 
 
kirmizi
11yns 10teltw
<8144> <8438>
buatlah
15hvet
<6213>
itu dengan
 
 
kerub-kerub
12Mybrk
<3742>
yang
 
 
dikerjakan
14bsx
<2803>
oleh
 
 
seorang ahli
13hvem
<4639>
 
16Mta
<853>
2
Setiap
3txah
<259>
tirai
2heyryh
<3407>
panjangnya
1Kra
<753>
harus
 
 
28
5Myrvew 4hnms
<6242> <8083>
hasta
6hmab
<520>
dan masing-masing
 
 
lebarnya
7bxrw
<7341>
adalah
 
 
4
8ebra
<702>
hasta
9hmab
<520>
Setiap
11txah
<259>
tirai
10heyryh
<3407>
harus memiliki
 
 
ukuran
12hdm
<4060>
yang
 
 
sama
14lkl 13txa
<3605> <259>
 
15teyryh
<3407>
3
Lima
1smx
<2568>
helai
 
 
tirai
2teyryh
<3407>
harus
3Nyyht
<1961>
disambung
4trbx
<2266>
satu
5hsa
<802>
sama
6la
<413>
lain
7htxa
<269>
demikian pula dengan
 
 
lima
8smxw
<2568>
tirai
9teyry
<3407>
lainnya harus
 
 
disambung
10trbx
<2266>
satu
11hsa
<802>
sama
12la
<413>
lain
13htxa
<269>
4
Kamu harus
 
 
membuat
1tyvew
<6213>
lubang pengancing
2tall
<3924>
dari
 
 
kain biru
3tlkt
<8504>
pada
4le
<5921>
tepi
5tpv
<8193>
tirai
6heyryh
<3407>
paling
7txah
<259>
luar
8huqm
<7098>
dari
 
 
masing-masing
16tynsh 14hnwuyqh 12tpvb 11hvet 10Nkw 9trbxb
<8145> <7020> <8193> <6213> <3651> <2279>
rangkaian
15trbxmb
<4225>
tirai
13heyryh
<3407>
5
Kamu harus
 
 
membuat
3hvet
<6213>
lima puluh
1Mysmx
<2572>
lubang pengancing
2tall
<3924>
pada
 
 
tirai-tirai
4heyryb
<3407>
dari rangkaian yang

pertama
5txah
<259>
dan kamu harus
 
 
membuat
8hvet
<6213>
lima puluh
6Mysmxw
<2572>
lubang pengancing
7tall
<3924>
di
 
 
pinggir
9huqb
<7097>
tirai
10heyryh
<3407>
yaitu di ujung tirai dari
11rsa
<834>
rangkaian
12trbxmb
<4225>
yang
 
 
kedua
13tynsh
<8145>
dan
 
 
lubang-lubang kancing
15tallh
<3924>
itu harus
 
 
saling
18htxa 17la 16hsa
<269> <413> <802>
berhadapan
14tlybqm
<6901>