Prev Chapter Exodus 5 Next Chapter Show all verses
1
Setelah
1rxaw
<310>
itu
 
 
Musa
3hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
4Nrhaw
<175>
pergi
2wab
<935>
dan
 
 
berkata
5wrmayw
<559>
kepada
6la
<413>
Firaun
7herp
<6547>
Inilah
8hk
<3541>
firman
9rma
<559>
TUHAN
10hwhy
<3068>
Allah
11yhla
<430>
Israel
12larvy
<3478>
Biarkanlah
14ta
<853>
umat-Ku
15yme
<5971>
pergi
13xls
<7971>
supaya mereka dapat
 
 
mengadakan perayaan
16wgxyw
<2287>
bagi-Ku di
17yl
<0>
padang belantara
18rbdmb
<4057>
2
Namun
 
 
Firaun
2herp
<6547>
berkata
1rmayw
<559>
Siapa
3ym
<4310>
itu
 
 
TUHAN
4hwhy
<3068>
Apa
5rsa
<834>
aku harus
 
 
taat
6emsa
<8085>
kepada
 
 
suara-Nya
7wlqb
<6963>
dan
 
 
membiarkan
8xlsl
<7971>
orang
9ta
<853>
Israel
10larvy
<3478>
pergi Aku
 
 
tidak
11al
<3808>
kenal
12ytedy
<3045>
 
13ta
<853>
TUHAN
14hwhy
<3068>
dan Aku
 
 
tidak
18al
<3808>
akan membiarkan orang
16ta 15Mgw
<853> <1571>
Israel
17larvy
<3478>
pergi
19xlsa
<7971>
3
Kemudian mereka
 
 
berkata
1wrmayw
<559>
Allah
2yhla
<430>
orang Ibrani
3Myrbeh
<5680>
telah
 
 
menjumpai
4arqn
<7122>
kami Kami
 
 
mohon
7an
<4994>
izinkanlah kami
5wnyle
<5921>
pergi
6hkln
<1980>
sejauh
 
 
tiga
9tsls
<7969>
hari
10Mymy
<3117>
perjalanan
8Krd
<1870>
ke
 
 
padang belantara
11rbdmb
<4057>
untuk
 
 
mempersembahkan
12hxbznw
<2076>
kurban kepada
 
 
TUHAN
13hwhyl
<3068>
Allah
14wnyhla
<430>
kami supaya Dia
 
 
tidak
15Np
<6435>
menimpakan
16wnegpy
<6293>
wabah penyakit
17rbdb
<1698>
atau
18wa
<176>
pedang
19brxb
<2719>
atas kami
 
 
4
Namun
 
 
Raja
3Klm
<4428>
Mesir
4Myrum
<4714>
berkata
1rmayw
<559>
kepada
2Mhla
<413>
mereka
 
 
Musa
6hsm
<4872>
dan
 
 
Harun
7Nrhaw
<175>
Mengapa
5hml
<4100>
kalian
 
 
menghentikan
8weyrpt
<6544>
 
9ta
<853>
orang-orang
10Meh
<5971>
itu dari
 
 
pekerjaannya
11wyvemm
<4639>
Kembali
12wkl
<1980>
saja pada
 
 
pekerjaan
13Mkytlbol
<5450>
kalian
 
 
5
Firaun
2herp
<6547>
berkata
1rmayw
<559>
lagi
 
 
Lihat
3Nh
<2005>
Orang-orang itu sudah terlalu
 
 
banyak
6Me 4Mybr
<5971> <7227>
di
 
 
tanah
7Urah
<776>
ini
5hte
<6258>
dan kamu
 
 
menghentikan
8Mtbshw
<7673>
mereka dari
9Mta
<853>
pekerjaannya
10Mtlbom
<5450>