Prev Chapter Proverbs 13 Next Chapter Show all verses
1
Anak
1Nb
<1121>
yang
 
 
berhikmat
2Mkx
<2450>
mendengarkan
 
 
didikan
3rowm
<4148>
ayahnya
4ba
<1>
tetapi seorang
 
 
pencemooh
5Ulw
<3887>
tidak
6al
<3808>
mau
 
 
mendengarkan
7ems
<8085>
teguran
8hreg
<1606>
2
Dari
 
 
buah
1yrpm
<6529>
mulutnya
2yp
<6310>
seseorang
3sya
<376>
memakan
4lkay
<398>
yang
 
 
baik
5bwj
<2896>
tetapi nafsu seorang
6spnw
<5315>
pengkhianat
7Mydgb
<898>
adalah
 
 
kekerasan
8omx
<2555>
3
Siapa
 
 
menjaga
1run
<5341>
mulutnya
2wyp
<6310>
memelihara
3rms
<8104>
nyawanya
4wspn
<5315>
tetapi dia yang
 
 
membuka lebar
5qvp
<6589>
bibirnya
6wytpv
<8193>
itu menuju
 
 
kehancuran
7htxm
<4288>
 
8wl
<0>
4
Hati
3wspn
<5315>
pemalas
4lue
<6102>
penuh
 
 
keinginan
1hwatm
<183>
tetapi
 
 
tidak
2Nyaw
<369>
mendapat apa pun tetapi
 
 
hati
5spnw
<5315>
orang
 
 
rajin
6Myurx
<2742>
diberi
7Nsdt
<1878>
kemakmuran
 
 
5
Orang benar
4qydu
<6662>
membenci
3anvy
<8130>
perkataan
1rbd
<1697>
dusta
2rqs
<8267>
tetapi
 
 
orang fasik
5esrw
<7563>
memuakkan
6syaby
<887>
dan
 
 
memalukan
7rypxyw
<2659>