Prev Chapter Proverbs 17 Next Chapter Show all verses
1
Lebih
 
 
baik
1bwj
<2896>
sepotong
2tp
<6595>
roti
 
 
kering
3hbrx
<2720>
disertai
 
 
ketenteraman
4hwlsw
<7962>
daripada
5hb
<0>
rumah
6tybm
<1004>
penuh
7alm
<4392>
kurban
8yxbz
<2077>
sembelihan disertai
 
 
perselisihan
9byr
<7379>
2
Hamba
1dbe
<5650>
yang
 
 
berakal budi
2lykvm
<7919>
akan
 
 
berkuasa
3lsmy
<4910>
atas
 
 
anak
4Nbb
<1121>
yang
 
 
membuat malu
5sybm
<954>
dan
6Kwtbw
<8432>
akan mendapat
7Myxa
<251>
bagian
8qlxy
<2505>
warisan
9hlxn
<5159>
di antara saudara-saudara
 
 
3
Kui
1Prum
<4715>
peleburan untuk
 
 
perak
2Pokl
<3701>
perapian
3rwkw
<3564>
untuk
 
 
emas
4bhzl
<2091>
tetapi
 
 
TUHAN
7hwhy
<3068>
yang
 
 
menguji
5Nxbw
<974>
hati
6twbl
<3826>
4
Seorang
 
 
penjahat
1erm
<7489>
mendengarkan
2bysqm
<7181>
 
3le
<5921>
bibir
4tpv
<8193>
yang
 
 
fasik
5Nwa
<205>
seorang
 
 
pendusta
6rqs
<8267>
memberi telinga
7Nyzm
<238>
kepada
8le
<5921>
lidah
9Nwsl
<3956>
yang
 
 
menghancurkan
10twh
<1942>
5
Mereka yang
 
 
mengejek
1gel
<3932>
orang miskin
2srl
<7326>
menghina
3Prx
<2778>
Penciptanya
4whve
<6213>
mereka yang
 
 
gembira
5xmv
<8056>
atas
 
 
malapetaka
6dyal
<343>
tidak
7al
<3808>
akan
 
 
terlepas dari hukuman
8hqny
<5352>