Prev Chapter Isaiah 11 Next Chapter Show all verses
1
Sebuah
 
 
tunas
2rjx
<2415>
akan
 
 
keluar
1auyw
<3318>
dari
 
 
batang pohon
3ezgm
<1503>
Isai
4ysy
<3448>
sebuah
 
 
cabang
5runw
<5342>
dari
 
 
akarnya
6wysrsm
<8328>
akan
 
 
menghasilkan buah
7hrpy
<6509>
2
Roh
3xwr
<7307>
TUHAN
4hwhy
<3068>
akan
 
 
berdiam
1hxnw
<5117>
di dalamnya
2wyle
<5921>
Roh
5xwr
<7307>
hikmat
6hmkx
<2451>
dan
 
 
pengertian
7hnybw
<998>
Roh
8xwr
<7307>
nasihat
9hue
<6098>
dan
 
 
kekuatan
10hrwbgw
<1369>
Roh
11xwr
<7307>
pengetahuan
12ted
<1847>
dan
 
 
takut
13taryw
<3374>
akan
 
 
TUHAN
14hwhy
<3068>
3
Dia
 
 
senang
1wxyrhw
<7306>
dalam
 
 
takut
2taryb
<3374>
akan
 
 
TUHAN
3hwhy
<3068>
dan Dia
 
 
tidak
4alw
<3808>
akan
 
 
menghakimi
7jwpsy
<8199>
berdasarkan apa yang
 
 
dilihat
5harml
<4758>
mata-Nya
6wynye
<5869>
ataupun
8alw
<3808>
membuat keputusan
11xykwy
<3198>
berdasarkan apa yang
 
 
didengar
9emsml
<4926>
telinga-Nya
10wynza
<241>
4
Akan tetapi dengan
 
 
kebenaran
2qdub
<6664>
Dia akan
 
 
menghakimi
1jpsw
<8199>
orang miskin
3Myld
<1800>
Dia
 
 
memutuskan
4xykwhw
<3198>
dengan
 
 
adil
5rwsymb
<4334>
bagi orang-orang di
6ywnel
<6035>
bumi
7Ura
<776>
Dia akan
 
 
memukul
8hkhw
<5221>
bumi
9Ura
<776>
dengan
 
 
tongkat
10jbsb
<7626>
yang keluar dari
 
 
mulut-Nya
11wyp
<6310>
dan dengan
 
 
napas
12xwrbw
<7307>
yang keluar dari
 
 
bibir-Nya
13wytpv
<8193>
Dia akan
 
 
membunuh
14tymy
<4191>
orang fasik
15esr
<7563>
5
Kebenaran
2qdu
<6664>
akan
 
 
menjadi
1hyhw
<1961>
sabuk
3rwza
<232>
di
 
 
pinggang-Nya
4wyntm
<4975>
dan
 
 
kesetiaan
5hnwmahw
<530>
adalah
 
 
ikat
6rwza
<232>
pinggang-Nya
7wyulx
<2504>