Prev Chapter Isaiah 13 Next Chapter Show all verses
1
Perkataan ilahi
1avm
<4853>
tentang
 
 
Babel
2lbb
<894>
yang
3rsa
<834>
dinyatakan
4hzx
<2372>
kepada
 
 
Yesaya
5whyesy
<3470>
anak
6Nb
<1121>
Amos
7Uwma
<531>
2
Angkatlah
4wav
<5375>
satu
 
 
panji
5on
<5251>
di atas
1le
<5921>
gunung
2rh
<2022>
yang
 
 
gundul
3hpsn
<8192>
berserulah
7lwq 6wmyrh
<6963> <7311>
kepada mereka
8Mhl
<0>
Lambaikan
9wpynh
<5130>
tangan
10dy
<3027>
supaya mereka dapat
 
 
memasuki
11wabyw
<935>
pintu gerbang
12yxtp
<6607>
para
 
 
bangsawan
13Mybydn
<5081>
3
Aku
1yna
<589>
telah
 
 
memerintahkan
2ytywu
<6680>
orang-orang yang telah
 
 
Kutahbiskan
3ysdqml
<6942>
Aku telah
4Mg
<1571>
memanggil
5ytarq
<7121>
para
 
 
pahlawan-Ku
6yrwbg
<1368>
yang dengan bangga Aku tinggikan untuk melaksanakan

murka-Ku
7ypal
<639>
yaitu orang-orang-Ku yang
 
 
beria-ria
8yzyle
<5947>
dan
 
 
bangga
9ytwag
<1346>
4
Ada
 
 
suara
1lwq
<6963>
riuh
2Nwmh
<1995>
di
 
 
pegunungan
3Myrhb
<2022>
seperti
4twmd
<1823>
suara
 
 
orang
5Me
<5971>
yang
 
 
sangat banyak jumlahnya
6br
<7227>
Sebuah
 
 
suara
7lwq
<6963>
keributan
8Nwas
<7588>
dari
 
 
kerajaan-kerajaan
9twklmm
<4467>
dari
 
 
bangsa-bangsa
10Mywg
<1471>
yang
 
 
berkumpul
11Mypoan
<622>
TUHAN
12hwhy
<3068>
semesta alam
13twabu
<6635>
sedang
 
 
menghimpun
14dqpm
<6485>
tentara
15abu
<6635>
untuk
 
 
berperang
16hmxlm
<4421>
5
Mereka
 
 
datang
1Myab
<935>
dari
 
 
negeri
2Uram
<776>
yang
 
 
jauh
3qxrm
<4801>
dari
 
 
ujung
4huqm
<7097>
langit
5Mymsh
<8064>
TUHAN
6hwhy
<3068>
dan
 
 
senjata
7ylkw
<3627>
kemurkaan-Nya
8wmez
<2195>
akan
 
 
menghancurkan
9lbxl
<2254>
seluruh
10lk
<3605>
bumi
11Urah
<776>