Prev Chapter Isaiah 46 Next Chapter Show all verses
1
Bel
2lb
<1078>
bertekuk lutut
1erk
<3766>
Nebo
4wbn
<5015>
membungkuk
3orq
<7164>
Patung-patung
6Mhybue
<6091>
mereka
 
 
dimuatkan
5wyh
<1961>
di atas
 
 
binatang
7hyxl
<2416>
dan
 
 
ternak
8hmhblw
<929>
Barang-barang
9Mkytavn
<5385>
yang kamu bawa ini
 
 
memberatkan
10twowme
<6006>
itu menjadi
 
 
beban
11avm
<4853>
bagi binatang yang

lelah
12hpyel
<5889>
2
Mereka
 
 
membungkuk
1worq
<7164>
mereka
 
 
sujud
2werk
<3766>
bersama-sama
3wdxy
<3162>
Mereka
 
 
tidak
4al
<3808>
dapat
5wlky
<3201>
mengamankan
6jlm
<4422>
beban
7avm
<4853>
itu justru
 
 
mereka sendiri
8Mspnw
<5315>
pergi
10hklh
<1980>
ke
 
 
penawanan
9ybsb
<7628>
 
11o
<0>
3
Dengarlah
1wems
<8085>
Aku hai
2yla
<413>
keluarga
3tyb
<1004>
Yakub
4bqey
<3290>
dan
 
 
semua
5lkw
<3605>
yang
 
 
tersisa
6tyras
<7611>
dari
 
 
keluarga
7tyb
<1004>
Israel
8larvy
<3478>
yang telah
 
 
Kutopang
9Myomeh
<6006>
sejak
10ynm
<4480>
dalam
 
 
kandungan
11Njb
<990>
dan telah
 
 
Kubawa
12Myavnh
<5375>
sejak
13ynm
<4480>
lahir
14Mxr
<7356>
4
Bahkan
 
 
sampai
1dew
<5704>
masa tuamu
2hnqz
<2209>
Aku
3yna
<589>
tetap
 
 
Dia
4awh
<1931>
dan
 
 
sampai
5dew
<5704>
putih rambutmu
6hbyv
<7872>
Aku
7yna
<589>
akan
 
 
menggendongmu
8lboa
<5445>
Aku
9yna
<589>
telah
 
 
membuatnya
10ytyve
<6213>
dan
 
 
Aku
11ynaw
<589>
akan
 
 
menggendong
12ava
<5375>
bahkan
 
 
Aku
13ynaw
<589>
akan
 
 
membawa
14lboa
<5445>
dan akan
 
 
menyelamatkanmu
15jlmaw
<4422>
 
16o
<0>
5
Dengan
 
 
siapakah
1yml
<4310>
kamu akan
 
 
menyamakan
2ynwymdt
<1819>
Aku dan
 
 
membuat-Ku sama
3wwstw
<7737>
dan
 
 
membandingkan
4ynwlsmtw
<4911>
Aku sehingga kami
 
 
menjadi serupa
5hmdnw
<1819>