Prev Chapter Isaiah 61 Next Chapter Show all verses
1
Roh
1xwr
<7307>
TUHAN
3hwhy
<3069>
Allah
2ynda
<136>
ada
 
 
padaku
4yle
<5921>
karena
5Ney
<3282>
TUHAN
7hwhy
<3068>
telah
 
 
mengurapi
6xsm
<4886>
aku untuk
8yta
<853>
memberitakan kabar baik
9rvbl
<1319>
kepada
 
 
orang-orang yang tertindas
10Mywne
<6035>
Dia telah
 
 
mengutus
11ynxls
<7971>
aku untuk
 
 
membalut
12sbxl
<2280>
orang yang
 
 
patah
13yrbsnl
<7665>
hati
14bl
<3820>
untuk
 
 
menyatakan
15arql
<7121>
kebebasan
17rwrd
<1865>
kepada para
 
 
tawanan
16Mywbsl
<7617>
dan
19xqp
<0>
kelepasan
20xwq
<6495>
kepada para
 
 
tahanan
18Myrwoalw
<631>
2
untuk
 
 
memberitakan
1arql
<7121>
tahun
2tns
<8141>
rahmat
3Nwur
<7522>
TUHAN
4hwhyl
<3068>
dan
 
 
hari
5Mwyw
<3117>
pembalasan
6Mqn
<5359>
Allah
7wnyhlal
<430>
kita untuk
 
 
menghibur
8Mxnl
<5162>
semua
9lk
<3605>
orang yang
 
 
berkabung
10Mylba
<57>
3
untuk
 
 
mengaruniakan
1Mwvl
<7760>
mereka yang
 
 
berkabung
2ylbal
<57>
di
 
 
Sion
3Nwyu
<6726>
untuk
 
 
memberi
4ttl
<5414>
mereka
5Mhl
<0>
hiasan kepala
6rap
<6287>
sebagai
 
 
ganti
7txt
<8478>
abu
8rpa
<665>
minyak
9Nms
<8081>
sukacita
10Nwvv
<8342>
sebagai
 
 
ganti
11txt
<8478>
dukacita
12lba
<60>
jubah
13hjem
<4594>
pujian
14hlht
<8416>
sebagai
 
 
ganti
15txt
<8478>
semangat
16xwr
<7307>
yang
 
 
pudar
17hhk
<3544>
sehingga mereka akan
 
 
disebut
18arqw
<7121>
 
19Mhl
<0>
pohon tarbantin
20ylya
<352>
kebenaran
21qduh
<6664>
tanaman
22ejm
<4302>
TUHAN
23hwhy
<3068>
supaya Dia
 
 
dimuliakan
24rapthl
<6286>
4
Mereka akan
 
 
membangun kembali
1wnbw
<1129>
reruntuhan-reruntuhan
2twbrx
<2723>
kuno
3Mlwe
<5769>
Mereka akan
 
 
mendirikan kembali
6wmmwqy
<6965>
kehancuran-kehancuran
4twmms
<8074>
yang
 
 
dahulu
5Mynsar
<7223>
kala Mereka akan
 
 
memperbaiki
7wsdxw
<2318>
kota-kota
8yre
<5892>
yang
 
 
runtuh
9brx
<2721>
tempat-tempat yang telah

menjadi sunyi
10twmms
<8074>
dari
 
 
generasi
11rwd
<1755>
ke
 
 
generasi
12rwdw
<1755>
5
Orang-orang asing
2Myrz
<2114>
akan
 
 
berdiri
1wdmew
<5975>
dan
 
 
menggembalakan
3werw
<7462>
ternakmu
4Mknau
<6629>
dan
 
 
keturunan
5ynbw
<1121>
orang asing
6rkn
<5236>
akan menjadi
 
 
pembajak
7Mkyrka
<406>
dan
 
 
pengurus kebun anggurmu
8Mkymrkw
<3755>