Prev Chapter Isaiah 64 Next Chapter Show all verses
1
Sekiranya Engkau
1awl
<0>
mengoyakkan
2terq
<7167>
langit
3Myms
<8064>
dan
 
 
turun
4tdry
<3381>
sehingga
 
 
gunung-gunung
6Myrh
<2022>
luruh
7wlzn
<2151>
di hadirat-Mu
5Kynpm
<6440>
2
seperti saat
 
 
api
2sa
<784>
membakar
1xdqk
<6919>
semak-semak
3Myomh
<2003>
dan sebagaimana
 
 
api
6sa
<784>
menyebabkan
5hebt
<1158> ==>
air
4Mym
<4325>
mendidih
5hebt
<== <1158>
untuk membuat
 
 
nama-Mu
8Kms
<8034>
dikenal
7eydwhl
<3045>
oleh
 
 
musuh-musuh-Mu
9Kyrul
<6862>
sehingga
 
 
bangsa-bangsa
11Mywg
<1471>
akan
 
 
gemetar
12wzgry
<7264>
di hadirat-Mu
10Kynpm
<6440>
3
Ketika Engkau
 
 
melakukan
1Ktwveb
<6213>
hal-hal
 
 
mengagumkan
2twarwn
<3372>
yang
 
 
tidak
3al
<3808>
kami
 
 
harapkan
4hwqn
<6960>
Engkau
 
 
turun
5tdry
<3381>
gunung-gunung
7Myrh
<2022>
gemetar
8wlzn
<2151>
di hadapan-Mu
6Kynpm
<6440>
4
Sejak dahulu
1Mlwemw
<5769>
tidak
2al
<3808>
ada yang pernah
 
 
mendengar
3wems
<8085>
atau
4al
<3808>
menangkap dengan telinga
5wnyzah
<238>
tidak
7al
<3808>
ada
 
 
mata
6Nye
<5869>
yang telah
 
 
melihat
8htar
<7200>
Allah
9Myhla
<430>
selain
10Ktlwz
<2108>
Engkau yang
 
 
bertindak
11hvey
<6213>
bagi mereka yang
 
 
menanti-nantikan
12hkxml
<2442>
Dia
13wl
<0>
5
Engkau
 
 
menemui
1tegp
<6293>
dia yang
2ta
<853>
bersukacita
3vv
<7797>
dalam
 
 
melakukan
4hvew
<6213>
kebenaran
5qdu
<6664>
yang
 
 
mengingat
7Kwrkzy
<2142>
Engkau di
 
 
jalan-jalan-Mu
6Kykrdb
<1870>
Sesungguhnya
8Nh
<2005>
Engkau
9hta
<859>
murka
10tpuq
<7107>
karena kami
 
 
berbuat dosa
11ajxnw
<2398>
kami telah berada di dalamnya
12Mhb
<0>
sejak lama
13Mlwe
<5769>
dan mungkinkah kami
 
 
diselamatkan
14eswnw
<3467>