Prev Chapter Jeremiah 27 Next Chapter Show all verses
1
Pada
 
 
awal
1tysarb
<7225>
pemerintahan
2tklmm
<4467>
Yoyakim
3Mqywhy
<3079>
anak
4Nb
<1121>
Yosia
5whysway
<2977>
raja
6Klm
<4428>
Yehuda
7hdwhy
<3063>
 
8hyh
<1961>
firman
9rbdh
<1697>
ini
10hzh
<2088>
datang
 
 
kepada
11la
<413>
Yeremia
12hymry
<3414>
dari
13tam
<853>
TUHAN
14hwhy
<3069>
 
15rmal
<559>
2
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
kepadaku
4yla
<413>
Buatlah
5hve
<6213>
untuk dirimu sendiri
6Kl
<0>
tali-tali
7twrowm
<4147>
dan
 
 
kuk-kuk
8twjmw
<4133>
dan
 
 
letakkan
9Mttnw
<5414>
itu
 
 
pada
10le
<5921>
tengkukmu
11Krawu
<6677>
3
Dan
 
 
kirimkan
1Mtxlsw
<7971>
pesan
 
 
kepada
2la
<413>
Raja
3Klm
<4428>
Edom
4Mwda
<123>
kepada
5law
<413>
Raja
6Klm
<4428>
Moab
7bawm
<4124>
 
8law
<413>
raja
9Klm
<4428>
keturunan
10ynb
<1121>
Amon
11Nwme
<5983>
 
12law
<413>
Raja
13Klm
<4428>
Tirus
14ru
<6865>
dan
15law
<413>
Raja
16Klm
<4428>
Sidon
17Nwdyu
<6721>
melalui
 
 
tangan
18dyb
<3027>
para utusan
19Mykalm
<4397>
yang
 
 
datang
20Myabh
<935>
ke
 
 
Yerusalem
21Mlswry
<3389>
kepada
22la
<413>
Zedekia
23whyqdu
<6667>
raja
24Klm
<4428>
Yehuda
25hdwhy
<3063>
4
Perintahkan
1tywuw
<6680>
mereka untuk mengatakan
2Mta
<853>
kepada
3la
<413>
para
 
 
tuan
4Mhynda
<113>
mereka
5rmal
<559>
Beginilah
6hk
<3541>
firman
7rma
<559>
TUHAN
8hwhy
<3068>
semesta alam
9twabu
<6635>
Allah
10yhla
<430>
Israel
11larvy
<3478>
inilah
12hk
<3541>
yang harus kamu
 
 
katakan
13wrmat
<559>
kepada
14la
<413>
para
 
 
tuanmu
15Mkynda
<113>
5
Aku
1ykna
<595>
telah
 
 
menjadikan
2ytyve
<6213>
 
3ta
<853>
bumi
4Urah
<776>
 
5ta
<853>
manusia
6Mdah
<120>
dan
7taw
<853>
binatang
8hmhbh
<929>
yang
9rsa
<834>
ada
 
 
di atas
10le
<5921>
 
11ynp
<6440>
bumi
12Urah
<776>
dengan
 
 
kuasa-Ku
13yxkb
<3581>
yang
 
 
sangat besar
14lwdgh
<1419>
dan dengan
 
 
lengan-Ku
15yewrzbw
<2220>
yang
 
 
terentang
16hywjnh
<5186>
dan Aku
 
 
memberikannya
17hyttnw
<5414>
kepada siapa pun
 
 
yang
18rsal
<834>
berkenan
19rsy
<3474>
dimata-Ku
20ynyeb
<5869>