Prev Chapter Jeremiah 44 Next Chapter Show all verses
1
Firman
1rbdh
<1697>
yang
2rsa
<834>
datang
3hyh
<1961>
kepada
4la
<413>
Yeremia
5whymry
<3414>
mengenai
6la
<413>
seluruh
7lk
<3605>
orang Yahudi
8Mydwhyh
<3064>
yang
 
 
tinggal
9Mybsyh
<3427>
di
 
 
negeri
10Urab
<776>
Mesir
11Myrum
<4714>
yang
 
 
tinggal
12Mybsyh
<3427>
di
 
 
Migdol
13ldgmb
<4024>
Tahpanhes
14oxnpxtbw
<8471>
Memfis
15Pnbw
<5297>
dan di
 
 
tanah
16Urabw
<776>
Patros
17owrtp
<6624>
katanya
18rmal
<559>
 
19o
<0>
2
Beginilah
1hk
<3541>
firman
2rma
<559>
TUHAN
3hwhy
<3068>
semesta alam
4twabu
<6635>
Allah
5yhla
<430>
Israel
6larvy
<3478>
Kamu
7Mta
<859>
telah
 
 
melihat
8Mtyar
<7200>
 
9ta
<853>
semua
10lk
<3605>
bencana
11herh
<7451>
yang
12rsa
<834>
telah Aku datangkan
13ytabh
<935>
atas
14le
<5921>
Yerusalem
15Mlswry
<3389>
dan
16lew
<5921>
semua
17lk
<3605>
kota
18yre
<5892>
Yehuda
19hdwhy
<3063>
dan
 
 
lihatlah
20Mnhw
<2005>
hari
22Mwyh
<3117>
ini
23hzh
<2088>
mereka menjadi
 
 
reruntuhan
21hbrx
<2723>
dan
 
 
tidak
24Nyaw
<369>
seorang
25Mhb
<0>
pun
 
 
tinggal
26bswy
<3427>
di dalamnya
 
 
3
karena
1ynpm
<6440>
kejahatan
2Mter
<7451>
mereka
 
 
yang
3rsa
<834>
telah mereka
 
 
lakukan
4wve
<6213>
untuk
 
 
memancing supaya
5ynoekhl
<3707> ==>
Aku
 
 
marah
5ynoekhl
<== <3707>
dengan
 
 
pergi
6tkll
<1980>
membuat
 
 
persembahan
7rjql
<6999>
bakaran dan
 
 
melayani
8dbel
<5647>
ilah-ilah
9Myhlal
<430>
lain
10Myrxa
<312>
yang
11rsa
<834>
tidak
12al
<3808>
mereka
 
 
kenal
13Mwedy
<3045>
baik
 
 
mereka
14hmh
<1992>
kamu
15Mta
<859>
atau
 
 
nenek moyangmu
16Mkytbaw
<1>
4
Namun Aku
7Myksh
<7925>
terus-menerus mengutus
8xlsw 1xlsaw
<7971> <7971>
kepadamu
2Mkyla
<413>
 
3ta
<853>
semua
4lk
<3605>
hamba-Ku
5ydbe
<5650>
para
 
 
nabi
6Myaybnh
<5030>
yang
 
 
berkata
9rmal
<559>
Jangan
10la
<408>
 
11an
<4994>
lakukan
12wvet
<6213>
 
13ta
<853>
hal
14rbd
<1697>
menjijikkan
15hbeth
<8441>
ini
16tazh
<2063>
yang
17rsa
<834>
Aku
 
 
benci
18ytanv
<8130>
5
Akan tetapi mereka
 
 
tidak
1alw
<3808>
mendengarkan
2wems
<8085>
ataupun
3alw
<3808>
mencondongkan
4wjh
<5186>
 
5ta
<853>
telinga
6Mnza
<241>
mereka untuk
 
 
berbalik
7bwsl
<7725>
dari
 
 
kejahatan
8Mterm
<7451>
mereka dan untuk
 
 
tidak
9ytlbl
<1115>
membakar
10rjq
<6999>
kemenyan bagi
 
 
ilah-ilah
11Myhlal
<430>
lain
12Myrxa
<312>